Κοντός, Νίκος, φωτογράφος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2010 Εκλέξιμα Συγγραφέας Γαβριηλίδης Χαρτόδετο
2009 Το Άγιον Όρος : Τα μοναστήρια και οι θησαυροί τους Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2007 Grecia : Historia, arqueologia, turismo Φωτογράφος Ρέκος Χαρτόδετο
2007 ГЪРЦИЯ Φωτογράφος Ρέκος Χαρτόδετο
2006 Κρήτη : Ταξιδιωτικός και αρχαιολογικός οδηγός Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2005 Δελφοί Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2005 Μυστράς : Η μεσαιωνική πολιτεία και το κάστρο: Πλήρης οδηγός των παλατιών, των εκκλησιών και του κάστρου Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2005 Ολυμπία : Οδηγός των μνημείων και του μουσείου Φωτογράφος Έσπερος / Κλειώ Χαρτόδετο
2003 Αρχαία Κόρινθος : Ισθμός Κορίνθου, Λέχαιο, Κεγχρεές, Ισθμία, Λουτράκι, Ηραίο: Ιστορικός και αρχαιολογικός οδηγός Φωτογράφος Έσπερος / Κλειώ Χαρτόδετο
2003 Μυστράς : Ιστορικός και αρχαιολογικός οδηγός Φωτογράφος Έσπερος / Κλειώ Χαρτόδετο
2003 Το φως της Ελλάδας : Από την καλλιτεχνική συλλογή της Εθνικής Τράπεζας Φωτογράφος Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Δερματόδετο
2002 Svatá Hora - Athos : Histoire, tradice, turistika Φωτογράφος Ρέκος Χαρτόδετο
2002 Vergina : Leukadia: Histoire - archéologie Φωτογράφος Ρέκος Χαρτόδετο
2002 Μυκήνες - Επίδαυρος : Άργος, Τίρυνς, Ναύπλιον: Πλήρης οδηγός για τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της Αργολίδας Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2001 Crète : Guide complet avec 26 excursions et des cartes detailles Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2001 Delphi Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2001 Delphi Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2001 Micene - Epidauro : Argo, Tirintho, Nauplia: Una guida completa dei musei e delle località archeologiche dell' Argolide Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2001 Mistrà : La città medievale e la fortrezza: Guida dei palazzi, delle chiese e della fortrezza Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2001 Mycenae - Epidaurus : Argos, Tiryns, Nauplion: A Complete Guide to the Museums and Archaeological Sites of the Argolid Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2001 Mykene - Epidauros : Argos, Tiryns, Nauplia: Vollständiger Führer durch die Museen und archäologischen Stätten der Argolis Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2001 Mystras : The Medieval City and the Castle: A Complete Guide to the Churches, Palaces and the Castle Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2001 Olympia : Guide to the Museum and the Sanctuary Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2001 Olympia : The Archaeological Site and the Museum Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2001 Olympie : Guide du musee et du sanctuaire Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2001 Οι ιππότες της Ρόδου : Το παλάτι και η πόλη: Πλήρης οδηγός, σχέδια της πόλης και των μουσείων Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2001 Ολυμπία : Οδηγός του μουσείου και του ιερού Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2000 Creta : Ieri e oggi: Una guida completa per il viaggiatore con visita alla città, ai luoghi archeologici e ai musei, con 19 percorsi, con una precisa pianta dell' isola, con 302 fotografie a colori Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
2000 Kreta : Heute und Gestern: Ein umfassender Reiseführer mit Beschreibung der Städte, der archäologischen Ausgrabungen und der Museen, mit 19 Rundfahrten und einer detaillierten Karte der Insel 302 Farbfotografien Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
2000 Le Péloponnèse : Guide historique des sites, des monuments et des musées Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2000 Musée National : Guide illustré du Musée Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2000 National Museum : Illustrated Guide to the Museum Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2000 Nationalmuseum : Illustrierter Führer durch das Museum Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2000 Η Ακρόπολη : Τα μνημεία και το μουσείο: Ιστορικός και αρχαιολογικός οδηγός Φωτογράφος Έσπερος / Κλειώ Χαρτόδετο
2000 Ολυμπία : Ο αρχαιολογικός χώρος και το μουσείο Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2000 Πελοπόννησος : Ταξιδιωτικός οδηγός μουσείων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1999 Crete : Today and Yesterday: A Complete Guide for Travellers with Tours of the Cities, Archaeological Sites and Museums, with 19 Routes, with a Detailed Map of the Island and with 302 Colour Illustrations Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
1999 Crète : D' hier et d' aujourd' hui: Un guide touristique complet avec des tours dans les villes, les sites archéologiques et les musées, avec 19 circuits, avec une carte géographique de l' île et 302 photos en couleur Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
1999 Delphes Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1999 Grecia : Guida illustrata dei monumenti e delle localitá archeologiche Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1999 Grecia : Guia historica ilustrada de lugares arqueológicos y monumentos Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1999 Mistra : Die Mittelalterliche Stadt und die Burg: Vollständiger Führer Durch Paläste, Kirchen und Burg Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1999 Mycenae : A Guide to its Ruins and its History Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1999 Mycenes : Histoire et guide du site Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1999 The Knights of Rhodes : The Palace and the City: Illustrated Guide, Plans of the City and the Museums Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1999 The Peloponnese : A Traveller's Guide to the Sites, Monuments and History Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1999 Μυκήναι : Τα μνημεία και η ιστορία τους Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1998 Der Berg Athos : Ilustrierter Führer der Klöster: Geschichte und Shätze Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1998 Die Ritter von Rhodos : Der Palast und die Stadt: Karten der Stadt und der Museen Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1998 I cavalieri di Rodi : Il palazzo e la citta: Guida illustrata, piante della citta e dei musei Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1998 Il Peloponneso : Guida attraverso la storia, la località, i monumenti Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1998 Kreta : Vollstandiger Reiseführer mit 26 Rundfahrten und Detailkarten Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1998 Les Météores : Histoire des monastères et de la vie monastique Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
1998 Meteora : Istoria manastirilor si monahismului Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
1998 Meteora : Storia dei monasteri e del monachesimo Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
1998 Meteora : Geschichte der klöster und des mönchtums Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
1998 Meteora : Dĕjiny klášterú a mnišstvi Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
1998 Meteory : Historia klasztorów i monastycyzmu Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
1998 Mont Athos : Guide illustre de vingt monastères Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1998 МЕТЕОРА : ИСТОРИЯ МОНАСΤЬІРЕЙ И МОНАШЕСТВА Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
1997 Olympia : Das Museum und das Heiligtum Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1997 The Greek Islands : A Traveller's Guide to all the Greek Islands: 65 Colour Maps, Every Island with a Detailed Map Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1997 Η Ακρόπολις και το μουσείο της Φωτογράφος Έσπερος / Κλειώ Χαρτόδετο
1997 Η δόξα του Βυζαντίου στο Ορος Σινά : Θρησκευτικοί θησαυροί από την Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης: 17 Σεμπτεμβρίου - 24 Οκτωβρίου 1997 Φωτογράφος Μουσείο Μπενάκη Χαρτόδετο
1996 Museo Nazionale : Guida illustrata del museo Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1996 Olympie : Le site archeologique et le musee Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1996 Νεοελληνική γλυπτική Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Δερματόδετο
1995 Crete : A Complete Guide with 26 Excursions and Detailed Maps Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1995 El Peloponeso : Guia historica de los emplazamientos, monumentos y museos Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1995 Mistra : La cite medievale et la forteresse: Guide des palais, des eglises et de la forteresse Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1995 Mycènes - Epidaure : Argos, Tirynthe, Nauplie: Un guide complet des musees et des sites archaeologiques de l' Argolide Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1994 Delfi Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1994 Kreta : Een allesomvattende gids met 26 routes en gedetailleerde karten Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1994 Le isole greche : Una guida per viaggiatori in tutte le isole greche: 65 mappe a colori, per ogni isola una mappa dettagliata Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1994 Les îles grecques : Un guide illustre de toutes les îles grecques: 65 cartes en couleur, une carte detaille par île Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1994 Olimpia : Il museo e il sanctuario Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1994 Τα ελληνικά νησιά : Πλήρης εικονογραφημένος οδηγός: 65 έγχρωμοι χάρτες, με λεπτομερή χάρτη για κάθε νησί Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1994 Χρύσα Ρωμανού Φωτογράφος Εκδόσεις Εξάντας Χαρτόδετο
1993 Die griechischen inseln : Ein Reisebegleiter zu den griechischen inseln: 65 farbige Karten, Jede Insel mit einer detaillierten Karte Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1993 Mykene : Ein Führer zu Seinen Ruinen und Seine Geschichte Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1993 Nationalmuseum Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1993 Εθνικό Μουσείο : Γλυπτά, Χαλκά, Αγγεία Φωτογράφος Έσπερος / Κλειώ Χαρτόδετο
1992 Creta : Cnosso, Festo, Malia: Siti archeologici, città e villagi Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
1992 Crète : Cnossos, Phaistos, Malia: Sites archéologiques, villes et villages Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
1992 Μετέωρα : Τα μοναστήρια και η ιστορία τους Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1991 Kreta : Heute und Gestern: Ein Umfassender Reiseführer mit Beschreibung der Städte, der archäologischen Ausgrabungen und der Museen, mit 19 Rundfahrten und einer detaillierten Karte der Insel, 302 Farbfotografien Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
1991 Las Meteoras : Historia de los monasterios y de la vida monastica Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
1991 Les chevaliers de Rhodes : Le palais et la ville: Guide illustre, plans de la ville et de musees Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1991 Meteora : Geschiedenis van de kloosters en het kloosterleven Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
1991 Meteora : A kolostorok es szerzeteségek törtenete Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
1991 Meteora : History of the Monasteries and Monasticism Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
1991 Mount Athos : An Illustrated Guide to the Monasteries and Their History Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1991 Μετέωρα : Ιστορία των μονών και του μοναχισμού Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
1990 Crete : Knossos, Phaistos, Malia: Archaeological Sites, Towns and Villages Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
1990 Greece : A Traveller' s Quide to the Sites, Monuments and History Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1990 Kreta : Knossos, Phästos, Malia: Ausgrabungen, Städte und Dörfer Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
1990 Kreta : Knossos, Faistos, Malia: Arkeologiska plaster, städer och byar Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
1990 Sinai : Treasures of the Monastery of Saint Catherine Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Δερματόδετο
1989 Griechenland : Ein Bildführer zu Stätten, Monumenten und Geschichte Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1989 Le Meteore : Una guida completa dei monasteri e della loro storia Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1989 Meteora : Ein Führer durch die Klöster: Geschichte und Kunst Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1988 Nikos Φωτογράφος Εκδόσεις Καστανιώτη Δερματόδετο
1987 Μετέωρα : Τα μοναστήρια και η ιστορία τους Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1978 Επίδαυρος : Το Ιερό του Ασκληπιού και το Μουσείο Φωτογράφος Έσπερος / Κλειώ Χαρτόδετο
1978 Μυκήνες, Επίδαυρος, Τίρυνθα, Ναύπλιο : Ηραίο του Άργους, Άργος, Ασίνη, Λέρνα, Τροιζηνία Φωτογράφος Έσπερος / Κλειώ Χαρτόδετο
1974 Τα ελληνικά μουσεία Φωτογράφος Εκδοτική Αθηνών Δερματόδετο
Meteora : History of the Monasteries and Monasticism Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
Monte Santo : Storia, traditione, turismo Φωτογράφος Ρέκος Χαρτόδετο
Rhodes : Guide touristique, renseignements pratiques: Tour de l' ile, itinéraires, renseignements pratiques Φωτογράφος Αδάμ - Πέργαμος Χαρτόδετο
Rhodes : Tourist Guide, Useful Information, Map: Touring, Itineraries, General Information Φωτογράφος Αδάμ - Πέργαμος Χαρτόδετο
Rhodos : Linods, Symi: Touristenführer, Nützliche Informationen, Landkarte: Stadtrundgang, Streckenbeschreibungen, Allgemeine Informationen Φωτογράφος Αδάμ - Πέργαμος Χαρτόδετο
Rhodos : Lindos, Symi: Toeristengids nuttige, inlichtingen, kaart: Rondreis, excursies, algemene inlichtingen Φωτογράφος Αδάμ - Πέργαμος Χαρτόδετο
Rodas : Symi: Guía turística, informaciones útiles, mapa: Recorrido de la isla, itinerarios, informaciones prácticas Φωτογράφος Αδάμ - Πέργαμος Χαρτόδετο
Sporadhes : Skiathos, Skopelos, Alonissos: History, Archaeologie, Tourism Φωτογράφος Ρέκος Χαρτόδετο
Vergina : Levkadia: Geschichte - archaeologie Φωτογράφος Ρέκος Χαρτόδετο
Vergina : Lefkadia: History - Archaeology Φωτογράφος Ρέκος Χαρτόδετο
Vergina : Leukadia: Storia - archeologia Φωτογράφος Ρέκος Χαρτόδετο
Άγιον Όρος : Ιστορία, παράδοση, τουρισμός Φωτογράφος Ρέκος Χαρτόδετο
Όλα τα ελληνικά νησιά : Τουριστικός οδηγός των ελληνικών νησιών Φωτογράφος Αδάμ - Πέργαμος Χαρτόδετο
Βεργίνα : Λευκαδιά: Ιστορία, αρχαιολογία Φωτογράφος Ρέκος Χαρτόδετο
Σποράδες : Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος: Ιστορία, αρχαιολογία, τουρισμός Φωτογράφος Ρέκος Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2010 Εκλέξιμα Γαβριηλίδης Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2009 Το Άγιον Όρος : Τα μοναστήρια και οι θησαυροί τους Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2007 Grecia : Historia, arqueologia, turismo Ρέκος Χαρτόδετο
2007 ГЪРЦИЯ Ρέκος Χαρτόδετο
2006 Κρήτη : Ταξιδιωτικός και αρχαιολογικός οδηγός Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2005 Δελφοί Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2005 Μυστράς : Η μεσαιωνική πολιτεία και το κάστρο: Πλήρης οδηγός των παλατιών, των εκκλησιών και του κάστρου Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2005 Ολυμπία : Οδηγός των μνημείων και του μουσείου Έσπερος / Κλειώ Χαρτόδετο
2003 Αρχαία Κόρινθος : Ισθμός Κορίνθου, Λέχαιο, Κεγχρεές, Ισθμία, Λουτράκι, Ηραίο: Ιστορικός και αρχαιολογικός οδηγός Έσπερος / Κλειώ Χαρτόδετο
2003 Μυστράς : Ιστορικός και αρχαιολογικός οδηγός Έσπερος / Κλειώ Χαρτόδετο
2003 Το φως της Ελλάδας : Από την καλλιτεχνική συλλογή της Εθνικής Τράπεζας Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Δερματόδετο
2002 Svatá Hora - Athos : Histoire, tradice, turistika Ρέκος Χαρτόδετο
2002 Vergina : Leukadia: Histoire - archéologie Ρέκος Χαρτόδετο
2002 Μυκήνες - Επίδαυρος : Άργος, Τίρυνς, Ναύπλιον: Πλήρης οδηγός για τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της Αργολίδας Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2001 Crète : Guide complet avec 26 excursions et des cartes detailles Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2001 Delphi Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2001 Delphi Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2001 Micene - Epidauro : Argo, Tirintho, Nauplia: Una guida completa dei musei e delle località archeologiche dell' Argolide Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2001 Mistrà : La città medievale e la fortrezza: Guida dei palazzi, delle chiese e della fortrezza Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2001 Mycenae - Epidaurus : Argos, Tiryns, Nauplion: A Complete Guide to the Museums and Archaeological Sites of the Argolid Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2001 Mykene - Epidauros : Argos, Tiryns, Nauplia: Vollständiger Führer durch die Museen und archäologischen Stätten der Argolis Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2001 Mystras : The Medieval City and the Castle: A Complete Guide to the Churches, Palaces and the Castle Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2001 Olympia : Guide to the Museum and the Sanctuary Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2001 Olympia : The Archaeological Site and the Museum Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2001 Olympie : Guide du musee et du sanctuaire Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2001 Οι ιππότες της Ρόδου : Το παλάτι και η πόλη: Πλήρης οδηγός, σχέδια της πόλης και των μουσείων Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2001 Ολυμπία : Οδηγός του μουσείου και του ιερού Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2000 Creta : Ieri e oggi: Una guida completa per il viaggiatore con visita alla città, ai luoghi archeologici e ai musei, con 19 percorsi, con una precisa pianta dell' isola, con 302 fotografie a colori Toubi's Χαρτόδετο
2000 Kreta : Heute und Gestern: Ein umfassender Reiseführer mit Beschreibung der Städte, der archäologischen Ausgrabungen und der Museen, mit 19 Rundfahrten und einer detaillierten Karte der Insel 302 Farbfotografien Toubi's Χαρτόδετο
2000 Le Péloponnèse : Guide historique des sites, des monuments et des musées Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2000 Musée National : Guide illustré du Musée Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2000 National Museum : Illustrated Guide to the Museum Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2000 Nationalmuseum : Illustrierter Führer durch das Museum Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2000 Η Ακρόπολη : Τα μνημεία και το μουσείο: Ιστορικός και αρχαιολογικός οδηγός Έσπερος / Κλειώ Χαρτόδετο
2000 Ολυμπία : Ο αρχαιολογικός χώρος και το μουσείο Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
2000 Πελοπόννησος : Ταξιδιωτικός οδηγός μουσείων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1999 Crete : Today and Yesterday: A Complete Guide for Travellers with Tours of the Cities, Archaeological Sites and Museums, with 19 Routes, with a Detailed Map of the Island and with 302 Colour Illustrations Toubi's Χαρτόδετο
1999 Crète : D' hier et d' aujourd' hui: Un guide touristique complet avec des tours dans les villes, les sites archéologiques et les musées, avec 19 circuits, avec une carte géographique de l' île et 302 photos en couleur Toubi's Χαρτόδετο
1999 Delphes Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1999 Grecia : Guida illustrata dei monumenti e delle localitá archeologiche Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1999 Grecia : Guia historica ilustrada de lugares arqueológicos y monumentos Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1999 Mistra : Die Mittelalterliche Stadt und die Burg: Vollständiger Führer Durch Paläste, Kirchen und Burg Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1999 Mycenae : A Guide to its Ruins and its History Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1999 Mycenes : Histoire et guide du site Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1999 The Knights of Rhodes : The Palace and the City: Illustrated Guide, Plans of the City and the Museums Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1999 The Peloponnese : A Traveller's Guide to the Sites, Monuments and History Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1999 Μυκήναι : Τα μνημεία και η ιστορία τους Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1998 Der Berg Athos : Ilustrierter Führer der Klöster: Geschichte und Shätze Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1998 Die Ritter von Rhodos : Der Palast und die Stadt: Karten der Stadt und der Museen Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1998 I cavalieri di Rodi : Il palazzo e la citta: Guida illustrata, piante della citta e dei musei Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1998 Il Peloponneso : Guida attraverso la storia, la località, i monumenti Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1998 Kreta : Vollstandiger Reiseführer mit 26 Rundfahrten und Detailkarten Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1998 Les Météores : Histoire des monastères et de la vie monastique Toubi's Χαρτόδετο
1998 Meteora : Istoria manastirilor si monahismului Toubi's Χαρτόδετο
1998 Meteora : Storia dei monasteri e del monachesimo Toubi's Χαρτόδετο
1998 Meteora : Geschichte der klöster und des mönchtums Toubi's Χαρτόδετο
1998 Meteora : Dĕjiny klášterú a mnišstvi Toubi's Χαρτόδετο
1998 Meteory : Historia klasztorów i monastycyzmu Toubi's Χαρτόδετο
1998 Mont Athos : Guide illustre de vingt monastères Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1998 МЕТЕОРА : ИСТОРИЯ МОНАСΤЬІРЕЙ И МОНАШЕСТВА Toubi's Χαρτόδετο
1997 Olympia : Das Museum und das Heiligtum Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1997 The Greek Islands : A Traveller's Guide to all the Greek Islands: 65 Colour Maps, Every Island with a Detailed Map Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1997 Η Ακρόπολις και το μουσείο της Έσπερος / Κλειώ Χαρτόδετο
1997 Η δόξα του Βυζαντίου στο Ορος Σινά : Θρησκευτικοί θησαυροί από την Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης: 17 Σεμπτεμβρίου - 24 Οκτωβρίου 1997 Μουσείο Μπενάκη Χαρτόδετο
1996 Museo Nazionale : Guida illustrata del museo Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1996 Olympie : Le site archeologique et le musee Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1996 Νεοελληνική γλυπτική Εκδοτική Αθηνών Δερματόδετο
1995 Crete : A Complete Guide with 26 Excursions and Detailed Maps Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1995 El Peloponeso : Guia historica de los emplazamientos, monumentos y museos Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1995 Mistra : La cite medievale et la forteresse: Guide des palais, des eglises et de la forteresse Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1995 Mycènes - Epidaure : Argos, Tirynthe, Nauplie: Un guide complet des musees et des sites archaeologiques de l' Argolide Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1994 Delfi Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1994 Kreta : Een allesomvattende gids met 26 routes en gedetailleerde karten Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1994 Le isole greche : Una guida per viaggiatori in tutte le isole greche: 65 mappe a colori, per ogni isola una mappa dettagliata Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1994 Les îles grecques : Un guide illustre de toutes les îles grecques: 65 cartes en couleur, une carte detaille par île Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1994 Olimpia : Il museo e il sanctuario Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1994 Τα ελληνικά νησιά : Πλήρης εικονογραφημένος οδηγός: 65 έγχρωμοι χάρτες, με λεπτομερή χάρτη για κάθε νησί Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1994 Χρύσα Ρωμανού Εκδόσεις Εξάντας Χαρτόδετο
1993 Die griechischen inseln : Ein Reisebegleiter zu den griechischen inseln: 65 farbige Karten, Jede Insel mit einer detaillierten Karte Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1993 Mykene : Ein Führer zu Seinen Ruinen und Seine Geschichte Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1993 Nationalmuseum Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1993 Εθνικό Μουσείο : Γλυπτά, Χαλκά, Αγγεία Έσπερος / Κλειώ Χαρτόδετο
1992 Creta : Cnosso, Festo, Malia: Siti archeologici, città e villagi Toubi's Χαρτόδετο
1992 Crète : Cnossos, Phaistos, Malia: Sites archéologiques, villes et villages Toubi's Χαρτόδετο
1992 Μετέωρα : Τα μοναστήρια και η ιστορία τους Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1991 Kreta : Heute und Gestern: Ein Umfassender Reiseführer mit Beschreibung der Städte, der archäologischen Ausgrabungen und der Museen, mit 19 Rundfahrten und einer detaillierten Karte der Insel, 302 Farbfotografien Toubi's Χαρτόδετο
1991 Las Meteoras : Historia de los monasterios y de la vida monastica Toubi's Χαρτόδετο
1991 Les chevaliers de Rhodes : Le palais et la ville: Guide illustre, plans de la ville et de musees Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1991 Meteora : Geschiedenis van de kloosters en het kloosterleven Toubi's Χαρτόδετο
1991 Meteora : A kolostorok es szerzeteségek törtenete Toubi's Χαρτόδετο
1991 Meteora : History of the Monasteries and Monasticism Toubi's Χαρτόδετο
1991 Mount Athos : An Illustrated Guide to the Monasteries and Their History Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1991 Μετέωρα : Ιστορία των μονών και του μοναχισμού Toubi's Χαρτόδετο
1990 Crete : Knossos, Phaistos, Malia: Archaeological Sites, Towns and Villages Toubi's Χαρτόδετο
1990 Greece : A Traveller' s Quide to the Sites, Monuments and History Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1990 Kreta : Knossos, Phästos, Malia: Ausgrabungen, Städte und Dörfer Toubi's Χαρτόδετο
1990 Kreta : Knossos, Faistos, Malia: Arkeologiska plaster, städer och byar Toubi's Χαρτόδετο
1990 Sinai : Treasures of the Monastery of Saint Catherine Εκδοτική Αθηνών Δερματόδετο
1989 Griechenland : Ein Bildführer zu Stätten, Monumenten und Geschichte Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1989 Le Meteore : Una guida completa dei monasteri e della loro storia Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1989 Meteora : Ein Führer durch die Klöster: Geschichte und Kunst Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1988 Nikos Εκδόσεις Καστανιώτη Δερματόδετο
1987 Μετέωρα : Τα μοναστήρια και η ιστορία τους Εκδοτική Αθηνών Χαρτόδετο
1978 Επίδαυρος : Το Ιερό του Ασκληπιού και το Μουσείο Έσπερος / Κλειώ Χαρτόδετο
1978 Μυκήνες, Επίδαυρος, Τίρυνθα, Ναύπλιο : Ηραίο του Άργους, Άργος, Ασίνη, Λέρνα, Τροιζηνία Έσπερος / Κλειώ Χαρτόδετο
1974 Τα ελληνικά μουσεία Εκδοτική Αθηνών Δερματόδετο
Meteora : History of the Monasteries and Monasticism Toubi's Χαρτόδετο
Monte Santo : Storia, traditione, turismo Ρέκος Χαρτόδετο
Rhodes : Guide touristique, renseignements pratiques: Tour de l' ile, itinéraires, renseignements pratiques Αδάμ - Πέργαμος Χαρτόδετο
Rhodes : Tourist Guide, Useful Information, Map: Touring, Itineraries, General Information Αδάμ - Πέργαμος Χαρτόδετο
Rhodos : Linods, Symi: Touristenführer, Nützliche Informationen, Landkarte: Stadtrundgang, Streckenbeschreibungen, Allgemeine Informationen Αδάμ - Πέργαμος Χαρτόδετο
Rhodos : Lindos, Symi: Toeristengids nuttige, inlichtingen, kaart: Rondreis, excursies, algemene inlichtingen Αδάμ - Πέργαμος Χαρτόδετο
Rodas : Symi: Guía turística, informaciones útiles, mapa: Recorrido de la isla, itinerarios, informaciones prácticas Αδάμ - Πέργαμος Χαρτόδετο
Sporadhes : Skiathos, Skopelos, Alonissos: History, Archaeologie, Tourism Ρέκος Χαρτόδετο
Vergina : Levkadia: Geschichte - archaeologie Ρέκος Χαρτόδετο
Vergina : Lefkadia: History - Archaeology Ρέκος Χαρτόδετο
Vergina : Leukadia: Storia - archeologia Ρέκος Χαρτόδετο
Άγιον Όρος : Ιστορία, παράδοση, τουρισμός Ρέκος Χαρτόδετο
Όλα τα ελληνικά νησιά : Τουριστικός οδηγός των ελληνικών νησιών Αδάμ - Πέργαμος Χαρτόδετο
Βεργίνα : Λευκαδιά: Ιστορία, αρχαιολογία Ρέκος Χαρτόδετο
Σποράδες : Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος: Ιστορία, αρχαιολογία, τουρισμός Ρέκος Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα