Κολώνια, Ροζίνα
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 ΔΕΛΦΟΙ : ΙΣΤΟΡΙΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ Συγγραφέας , Επιστημονική επιμέλεια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2018 DELFI : STORIA - MONUMENTI - MUSEO Επιστημονική επιμέλεια , Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2015 DELFOS : HISTORIA - MONUMENTOS - MUSEO Επιστημονική επιμέλεια , Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2015 DELPHES : Histoire - Monuments - Le musée Συγγραφέας , Επιστημονική επιμέλεια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2015 DELPHI : History - Monuments - Museum Επιστημονική επιμέλεια , Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2015 DELPHI : GESCHICHTE - MONUMENTE - MUSEUM Συγγραφέας , Επιστημονική επιμέλεια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2015 ДЕЛЬФЫ : ИСТОРИЯ - ПАМЯТНИКИ - МУЗЕЙ Επιστημονική επιμέλεια , Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2013 Delphes : Les monuments avec RECONSTITUTIONS Συγγραφέας, Επιμέλεια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Delphi : The Monuments with RECONSTRUCTIONS Συγγραφέας, Επιμέλεια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2009 Delphi Archaeological Museum Συγγραφέας Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Χαρτόδετο
2009 Το Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών Συγγραφέας Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Χαρτόδετο
2008 Delfi : I monumenti allora e oggi Συγγραφέας, Επιμέλεια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delfos : Los monumentos de ayer y de hoy Συγγραφέας, Επιμέλεια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delfos : Os monumentos de outrora e de hoje Συγγραφέας, Επιμέλεια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delphi : Die Monumente einst und jetzt Συγγραφέας, Επιμέλεια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delphi (Japanese) : The Monuments Then and Now Συγγραφέας, Επιμέλεια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Δελφοί : Τα μνημεία τότε και τώρα Επιστημονική επιμέλεια , Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 ДЕЛЬФЫ : памятники тогда и телерь Συγγραφέας, Επιμέλεια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2007 Following Pausanias : The Quest for Greek Antiquity Συγγραφέας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Σκληρόδετο
2007 Delfi : I monumenti allora e oggi Επιμέλεια Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2007 Delfos : Los monumentos de ayer y de hoy Επιμέλεια Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2007 Delphes : Les monuments autrefois et maintenant Επιμέλεια Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2007 Delphi : Die Monumente einst und jetzt Επιμέλεια Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2007 Delphi : The Monuments Then and Now Επιμέλεια Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2007 Δελφοί : Τα μνημεία τότε και τώρα Επιμέλεια Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2007 Στα βήματα του Παυσανία : Η αναζήτηση της ελληνικής αρχαιότητας Συγγραφέας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 ΔΕΛΦΟΙ : ΙΣΤΟΡΙΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2018 DELFI : STORIA - MONUMENTI - MUSEO Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2015 DELFOS : HISTORIA - MONUMENTOS - MUSEO Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2015 DELPHES : Histoire - Monuments - Le musée Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2015 DELPHI : History - Monuments - Museum Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2015 DELPHI : GESCHICHTE - MONUMENTE - MUSEUM Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2015 ДЕЛЬФЫ : ИСТОРИЯ - ПАМЯТНИКИ - МУЗЕЙ Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2013 Delphes : Les monuments avec RECONSTITUTIONS Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Delphi : The Monuments with RECONSTRUCTIONS Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2009 Delphi Archaeological Museum Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Χαρτόδετο
2009 Το Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Χαρτόδετο
2008 Delfi : I monumenti allora e oggi Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delfos : Los monumentos de ayer y de hoy Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delfos : Os monumentos de outrora e de hoje Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delphi : Die Monumente einst und jetzt Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delphi (Japanese) : The Monuments Then and Now Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Δελφοί : Τα μνημεία τότε και τώρα Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 ДЕЛЬФЫ : памятники тогда и телерь Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2007 Following Pausanias : The Quest for Greek Antiquity Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Σκληρόδετο
2007 Στα βήματα του Παυσανία : Η αναζήτηση της ελληνικής αρχαιότητας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2013 Delphes : Les monuments avec RECONSTITUTIONS Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Delphi : The Monuments with RECONSTRUCTIONS Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delfi : I monumenti allora e oggi Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delfos : Los monumentos de ayer y de hoy Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delfos : Os monumentos de outrora e de hoje Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delphi : Die Monumente einst und jetzt Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delphi (Japanese) : The Monuments Then and Now Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 ДЕЛЬФЫ : памятники тогда и телерь Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2007 Delfi : I monumenti allora e oggi Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2007 Delfos : Los monumentos de ayer y de hoy Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2007 Delphes : Les monuments autrefois et maintenant Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2007 Delphi : Die Monumente einst und jetzt Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2007 Delphi : The Monuments Then and Now Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2007 Δελφοί : Τα μνημεία τότε και τώρα Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα