Κολώνια, Ροζίνα
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 ΔΕΛΦΟΙ Συγγραφέας , Επιστημονική επιμέλεια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2018 DELFI Συγγραφέας , Επιστημονική επιμέλεια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2015 DELFOS Επιστημονική επιμέλεια , Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2015 DELPHES Επιστημονική επιμέλεια , Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2015 DELPHI Επιστημονική επιμέλεια , Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2015 DELPHI Επιστημονική επιμέλεια , Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2015 ДЕЛЬФЫ Επιστημονική επιμέλεια , Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2013 Delphes Συγγραφέας, Επιμέλεια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Delphi Συγγραφέας, Επιμέλεια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2009 Delphi Archaeological Museum Συγγραφέας Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Χαρτόδετο
2009 Το Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών Συγγραφέας Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Χαρτόδετο
2008 Delfi Συγγραφέας, Επιμέλεια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delfos Συγγραφέας, Επιμέλεια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delfos Συγγραφέας, Επιμέλεια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delphi Συγγραφέας, Επιμέλεια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delphi (Japanese) Συγγραφέας, Επιμέλεια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Δελφοί Συγγραφέας , Επιστημονική επιμέλεια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 ДЕЛЬФЫ Συγγραφέας, Επιμέλεια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2007 Following Pausanias Συγγραφέας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Σκληρόδετο
2007 Delfi Επιμέλεια Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2007 Delfos Επιμέλεια Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2007 Delphes Επιμέλεια Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2007 Delphi Επιμέλεια Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2007 Delphi Επιμέλεια Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2007 Δελφοί Επιμέλεια Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2007 Στα βήματα του Παυσανία Συγγραφέας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 ΔΕΛΦΟΙ Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2018 DELFI Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2015 DELFOS Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2015 DELPHES Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2015 DELPHI Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2015 DELPHI Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2015 ДЕЛЬФЫ Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2013 Delphes Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Delphi Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2009 Delphi Archaeological Museum Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Χαρτόδετο
2009 Το Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Χαρτόδετο
2008 Delfi Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delfos Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delfos Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delphi Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delphi (Japanese) Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Δελφοί Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 ДЕЛЬФЫ Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2007 Following Pausanias Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Σκληρόδετο
2007 Στα βήματα του Παυσανία Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2013 Delphes Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Delphi Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delfi Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delfos Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delfos Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delphi Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delphi (Japanese) Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 ДЕЛЬФЫ Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2007 Delfi Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2007 Delfos Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2007 Delphes Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2007 Delphi Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2007 Delphi Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2007 Δελφοί Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα