Κεχράς, Ιωάννης Δ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2012 Ασκήσεις κοστολόγησης Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Κοστολόγηση : Η λογιστική διαδικασία προσδιορισμού του κόστους Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Μηνιαία (βραχυχρόνια) κοστολόγηση και αναλυτική λογιστική : Για επιχειρήσεις βιομηχανικές, εμπορικές και παροχής υπηρεσιών: Αρχές αυτόνομης λειτουργίας: Λογαριασμοί εκμετάλλευσης γενικής και αναλυτικής λογιστικής: Κοστολογική οργάνωση: Ολοκληρωμένο παράδειγμα Συγγραφέας Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2010 Η κοστολόγηση κατά κλάδο επιχειρήσεων με την ομάδα 9 του Ε.Γ.Λ.Σ. Συγγραφέας Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2009 Η σύγχρονη κοστολόγηση κατά δραστηριότητα Συγγραφέας Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2008 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Κείμενα Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Χαρτόδετο
2004 Τα βιβλία τεχνικών προδιαγραφών και παραγωγής κοστολογίου : Συμπλήρωμα, κοστολόγηση: εξατομικευμένες παραγωγής, συνεχούς παραγωγής, προτύπου κόστους, συμπαραγώνων, υποπαραγώνων Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2004 Το βιβλίο αποθήκης : Σύμφωνα με το Ν. 3052/2002: Οργάνωση, λογιστικός χειρισμός, υποκαταστήματα, τεχνικές εταιρίες, νομοθεσία, νομολογία, αποφάσεις Ε.Σ.Υ.Λ., υποδείγματα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1999 Βιβλίο αποθήκης βραχυχρόνια αναλυτική λογιστική και κοστολόγηση Συγγραφέας Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
1999 Κοστολόγηση κατά κλάδο επιχειρήσεων με την ομάδα 9 του Ε.Γ.Λ.Σ. : Με πρακτικές εφαρμογές σε βιομηχανικές-εμπορικές, παροχής υπηρεσιών, πρωτογενούς παραγωγής οικονομικές μονάδες Συγγραφέας Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2012 Ασκήσεις κοστολόγησης Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Κοστολόγηση : Η λογιστική διαδικασία προσδιορισμού του κόστους Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Μηνιαία (βραχυχρόνια) κοστολόγηση και αναλυτική λογιστική : Για επιχειρήσεις βιομηχανικές, εμπορικές και παροχής υπηρεσιών: Αρχές αυτόνομης λειτουργίας: Λογαριασμοί εκμετάλλευσης γενικής και αναλυτικής λογιστικής: Κοστολογική οργάνωση: Ολοκληρωμένο παράδειγμα Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2010 Η κοστολόγηση κατά κλάδο επιχειρήσεων με την ομάδα 9 του Ε.Γ.Λ.Σ. Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2009 Η σύγχρονη κοστολόγηση κατά δραστηριότητα Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2004 Τα βιβλία τεχνικών προδιαγραφών και παραγωγής κοστολογίου : Συμπλήρωμα, κοστολόγηση: εξατομικευμένες παραγωγής, συνεχούς παραγωγής, προτύπου κόστους, συμπαραγώνων, υποπαραγώνων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2004 Το βιβλίο αποθήκης : Σύμφωνα με το Ν. 3052/2002: Οργάνωση, λογιστικός χειρισμός, υποκαταστήματα, τεχνικές εταιρίες, νομοθεσία, νομολογία, αποφάσεις Ε.Σ.Υ.Λ., υποδείγματα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1999 Βιβλίο αποθήκης βραχυχρόνια αναλυτική λογιστική και κοστολόγηση Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
1999 Κοστολόγηση κατά κλάδο επιχειρήσεων με την ομάδα 9 του Ε.Γ.Λ.Σ. : Με πρακτικές εφαρμογές σε βιομηχανικές-εμπορικές, παροχής υπηρεσιών, πρωτογενούς παραγωγής οικονομικές μονάδες Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2008 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Κείμενα Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Χαρτόδετο