Καρπόζηλος, Απόστολος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 THE LETTERS OF THEODOROS HYRTAKENOS Συγγραφέας, Μετάφραση Κανάκη Χαρτόδετο
2017 Τὸ Βυζάντιο κατὰ τοὺς Παλαιολόγειους Χρόνους / Byzantium in the Palaeologan Era : Σχέσεις Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως καὶ Ἀφετηρία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ (Πρακτικὰ Συνεδρίων, Μυστρᾶς 6-8 Νοεμβρίου 2015 καὶ 27-29 Μαΐου 2016) / Relations Between the East and the West and the Origin of Modern Hellenism (Conference Proceedings, Mystras 6-8 November 2015 and 27-29 May 2016) Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2015 Βυζαντινοί ιστορικοί και χρονογράφοι : 13ος-15ος αι. Συγγραφέας Κανάκη Χαρτόδετο
2009 Βυζαντινοί ιστορικοί και χρονογράφοι : 11ος-12ος αι. Συγγραφέας Κανάκη Χαρτόδετο
2002 Βυζαντινοί ιστορικοί και χρονογράφοι : 8ος-10ος αι. Συγγραφέας Κανάκη Χαρτόδετο
1997 Βυζαντινοί ιστορικοί και χρονογράφοι : 4ος-7ος αι. Συγγραφέας Κανάκη Χαρτόδετο
1994 Νεοελληνική διαλεκτολογία : Πρακτικά Πρώτου Πανελληνίου Συνεδρίου Νεοελληνικής Διαδεκτολογίας, Ρόδος 26-30.3.1992 Εισήγηση Εταιρεία Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 THE LETTERS OF THEODOROS HYRTAKENOS Κανάκη Χαρτόδετο
2017 Τὸ Βυζάντιο κατὰ τοὺς Παλαιολόγειους Χρόνους / Byzantium in the Palaeologan Era : Σχέσεις Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως καὶ Ἀφετηρία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ (Πρακτικὰ Συνεδρίων, Μυστρᾶς 6-8 Νοεμβρίου 2015 καὶ 27-29 Μαΐου 2016) / Relations Between the East and the West and the Origin of Modern Hellenism (Conference Proceedings, Mystras 6-8 November 2015 and 27-29 May 2016) Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2015 Βυζαντινοί ιστορικοί και χρονογράφοι : 13ος-15ος αι. Κανάκη Χαρτόδετο
2009 Βυζαντινοί ιστορικοί και χρονογράφοι : 11ος-12ος αι. Κανάκη Χαρτόδετο
2002 Βυζαντινοί ιστορικοί και χρονογράφοι : 8ος-10ος αι. Κανάκη Χαρτόδετο
1997 Βυζαντινοί ιστορικοί και χρονογράφοι : 4ος-7ος αι. Κανάκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 THE LETTERS OF THEODOROS HYRTAKENOS Κανάκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1994 Νεοελληνική διαλεκτολογία : Πρακτικά Πρώτου Πανελληνίου Συνεδρίου Νεοελληνικής Διαδεκτολογίας, Ρόδος 26-30.3.1992 Εισήγηση Εταιρεία Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας Χαρτόδετο