Καρατζά, Λίλα Χ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4842/2021 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 44 : 57η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : 14η έκδοση ,τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 43 : 56η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 42 : 55η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ο νέος ΚΠολΔ & ο προϊσχύων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 4 Κώδικες Συν 37 : 54η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 4 Κώδικες Συν 37 : 53η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ο νέος ΚΠολΔ & ο προϊσχύων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37 : 52η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 4 ΚΩΔΙΚΕΣ συν 37 : 51η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ο νέος ΚΠολΔ & ο προϊσχύων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 4 ΚΩΔΙΚΕΣ συν 37 : 50η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ο νέος ΚΠολΔ & ο προϊσχύων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 4 Κώδικες Συν 37 : 49η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 4 Κώδικες συν 37 : 48η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ο νέος ΚΠολΔ & ο προϊσχύων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ο νέος ΚΠολΔ & ο προϊσχύων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37 : 47η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Σύγχρονα ζητήματα της οικογενειακής επιχείρησης : 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Σύγχρονα ζητήματα της οικογενειακής επιχείρησης : 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ο νέος ΚΠολΔ & ο προϊσχύων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ο νέος ΚΠολΔ & ο προϊσχύων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37 : 46η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 4Κώδικες ΣΥΝ 37 : 45η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας , 7η έκδοση : τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας , 7η έκδοση : τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 4ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας ,τσέπης : Ο ισχύων & ο νέος ΚΠολΔ Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37 ,43η έκδοση : Νέος ΚΠολΔ Ν 4335/2015 (ΦΕΚ Α' 87/23.7.2015) Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας ,5η έκδοση : Τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 4 Κώδικες συν 37 : 42η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Χαριστήριον , Σύμμεικτα : Προς τιμήν Ιωάννη Κ.Δρυλλεράκη Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37 : 41η Εκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 4Κώδικες συν 37, 40η Ανανεωμένη έκδοση 2014 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 4 Κώδικες Συν 37 ,4Οη έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2013 4 κώδικες συν 37 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2013 4 Κώδικες συν 37 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2013 Κώδικας πολιτικής δικονομίας : Ενημέρωση μέχρι τους Ν 4138/2013 και Ν 4139/2013 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Κώδικας πολιτικής δικονομίας, τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 4 κώδικες συν 37 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Κώδικας πολιτικής δικονομίας : Ενημέρωση μέχρι τους Ν 4072/2012 και 4077/2012 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 4 Κώδικες συν 36 Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 4 Κώδικες συν 36 Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 4 Κώδικες συν 28 : ΑΚ, ΚΠολ,ΠΚ, ΚΠΔ Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 4 Κώδικες συν 28 : ΑΚ, ΚΠολ, ΠΚ, ΚΠΔ Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου : Νομολογία και ερμηνευτικά σχόλια Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 4 Κώδικες συν 12 : ΑΚ, ΚΠολΔ, ΠΚ & ΚΠΔ Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2010 Βασική νομοθεσία σωμάτων ασφαλείας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2009 4 Κώδικες: Αστικός Κώδικας, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Ποινικός Κώδικας, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2009 Βασική νομοθεσία σωμάτων ασφαλείας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2008 4 Κώδικες: Αστικός Κώδικας, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Ποινικός Κώδικας, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2007 4 κώδικες (ακ, κπολδ, πκ & κπδ] συν 8 Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2006 4 κώδικες. Συν 8 : ΑΚ, ΚΠολΔ, ΠΚ και ΚΠΔ: Σύνταγμα της Ελλάδας, Συνθήκη Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Ευρωπαϊκή Σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου, Σύμβαση των Βρυξελλών, Κώδικας διοικητικής δικονομίας, Συμβούλιο της Επικράτειας Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2006 Νομολογία Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 2003 - 2005 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2005 4 κώδικες συν 8 : ΑΚ, ΚΠολΔ, ΠΚ και ΚΠΔ: Σύνταγμα της Ελλάδας, Συνθήκη Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Ευρωπαϊκή Σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου, Σύμβαση των Βρυξελλών, Κώδικας διοικητικής δικονομίας, Συμβούλιο της Επικράτειας Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη CD-ROM
2005 Στοιχεία αστικού δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Κώδικας οδικής κυκλοφορίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Κώδικας οδικής κυκλοφορίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2002 Ευρωπαϊκή σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου : Αποφάσεις και πρακτική του ευρωπαϊκού δικαστηρίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2000 4 κώδικες. Συν 4 : ΑΚ, ΚΠολΔ, ΠΚ και ΚΠΔ: Σύνταγμα της Ελλάδας, Συνθήκη Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Ευρωπαϊκή Σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου, Σύμβαση των Βρυξελλών Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη CD-ROM
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4842/2021 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 44 : 57η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : 14η έκδοση ,τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 43 : 56η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 42 : 55η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ο νέος ΚΠολΔ & ο προϊσχύων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 4 Κώδικες Συν 37 : 54η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 4 Κώδικες Συν 37 : 53η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ο νέος ΚΠολΔ & ο προϊσχύων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37 : 52η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 4 ΚΩΔΙΚΕΣ συν 37 : 51η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ο νέος ΚΠολΔ & ο προϊσχύων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 4 ΚΩΔΙΚΕΣ συν 37 : 50η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ο νέος ΚΠολΔ & ο προϊσχύων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 4 Κώδικες Συν 37 : 49η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 4 Κώδικες συν 37 : 48η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ο νέος ΚΠολΔ & ο προϊσχύων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ο νέος ΚΠολΔ & ο προϊσχύων Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37 : 47η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ο νέος ΚΠολΔ & ο προϊσχύων Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ο νέος ΚΠολΔ & ο προϊσχύων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37 : 46η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 4Κώδικες ΣΥΝ 37 : 45η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας , 7η έκδοση : τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας , 7η έκδοση : τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 4ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας ,τσέπης : Ο ισχύων & ο νέος ΚΠολΔ Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37 ,43η έκδοση : Νέος ΚΠολΔ Ν 4335/2015 (ΦΕΚ Α' 87/23.7.2015) Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας ,5η έκδοση : Τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 4 Κώδικες συν 37 : 42η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Χαριστήριον , Σύμμεικτα : Προς τιμήν Ιωάννη Κ.Δρυλλεράκη Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37 : 41η Εκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 4Κώδικες συν 37, 40η Ανανεωμένη έκδοση 2014 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 4 Κώδικες Συν 37 ,4Οη έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2013 4 κώδικες συν 37 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2013 4 Κώδικες συν 37 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2013 Κώδικας πολιτικής δικονομίας : Ενημέρωση μέχρι τους Ν 4138/2013 και Ν 4139/2013 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Κώδικας πολιτικής δικονομίας, τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 4 κώδικες συν 37 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Κώδικας πολιτικής δικονομίας : Ενημέρωση μέχρι τους Ν 4072/2012 και 4077/2012 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου : Νομολογία και ερμηνευτικά σχόλια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Βασική νομοθεσία σωμάτων ασφαλείας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2009 Βασική νομοθεσία σωμάτων ασφαλείας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2006 Νομολογία Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 2003 - 2005 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2005 Στοιχεία αστικού δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Κώδικας οδικής κυκλοφορίας Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Κώδικας οδικής κυκλοφορίας Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2002 Ευρωπαϊκή σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου : Αποφάσεις και πρακτική του ευρωπαϊκού δικαστηρίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2012 4 Κώδικες συν 36 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 4 Κώδικες συν 36 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 4 Κώδικες συν 28 : ΑΚ, ΚΠολ,ΠΚ, ΚΠΔ Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 4 Κώδικες συν 28 : ΑΚ, ΚΠολ, ΠΚ, ΚΠΔ Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 4 Κώδικες συν 12 : ΑΚ, ΚΠολΔ, ΠΚ & ΚΠΔ Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2009 4 Κώδικες: Αστικός Κώδικας, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Ποινικός Κώδικας, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2008 4 Κώδικες: Αστικός Κώδικας, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Ποινικός Κώδικας, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2007 4 κώδικες (ακ, κπολδ, πκ & κπδ] συν 8 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2006 4 κώδικες. Συν 8 : ΑΚ, ΚΠολΔ, ΠΚ και ΚΠΔ: Σύνταγμα της Ελλάδας, Συνθήκη Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Ευρωπαϊκή Σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου, Σύμβαση των Βρυξελλών, Κώδικας διοικητικής δικονομίας, Συμβούλιο της Επικράτειας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2005 4 κώδικες συν 8 : ΑΚ, ΚΠολΔ, ΠΚ και ΚΠΔ: Σύνταγμα της Ελλάδας, Συνθήκη Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Ευρωπαϊκή Σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου, Σύμβαση των Βρυξελλών, Κώδικας διοικητικής δικονομίας, Συμβούλιο της Επικράτειας Νομική Βιβλιοθήκη CD-ROM
2000 4 κώδικες. Συν 4 : ΑΚ, ΚΠολΔ, ΠΚ και ΚΠΔ: Σύνταγμα της Ελλάδας, Συνθήκη Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Ευρωπαϊκή Σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου, Σύμβαση των Βρυξελλών Νομική Βιβλιοθήκη CD-ROM
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Σύγχρονα ζητήματα της οικογενειακής επιχείρησης : 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Σύγχρονα ζητήματα της οικογενειακής επιχείρησης : 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο