Καράκωστας, Γιάννης Κ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Αστικός Κώδικας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4611/2019 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Αγωγές Εμπράγματου Δίκαιου 2 : Ενέχυρο-Υποθήκη-Διανομή-Οριζόντια Ιδιοκτησία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2017 Αγωγές Εμπράγματου Δίκαιου 2 : Ενέχυρο-Υποθήκη-Διανομή-Οριζόντια Ιδιοκτησία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Η προσωρινή ένδικη προστασία του χρηματοδοτικού "εκμισθωτή" Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Η προσωρινή ένδικη προστασία του χρηματοδοτικού "εκμισθωτή" Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Αστικός Κώδικας : Ενημέρωση μέχρι το Ν 4268/2014 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Το δίκαιο των αδικοπραξιών : Άρθρα 914-938 ΑΚ Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Το δίκαιο των αδικοπραξιών : Άρθρα 914-938 ΑΚ Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2013 Διαγράμματα αστικού κώδικα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2013 Αστικός κώδικας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Αστικός κώδικας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Οριοθέτηση της προσωπικότητας στην αντιπαράθεσή της με τα ΜΜΕ : Το πρόβλημα του παρανόμου Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Το δίκαιο των ΜΜΕ Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Ιστορία της Νομικής Σχολής Αθηνών : Α' Οθώνειο Πανεπιστήμιο (1837-1862) Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Η σχέση προσωπικών δεδομένων και πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Η νομοθεσία του ΜΜΕ Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Αστικός κώδικας: Οικογενειακό : Ερμηνεία-Σχόλια-Νομολογία (άρθρα 1485-1694) Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2012 Αστικός κώδικας: Οικογενειακό : Ερμηνεία-Σχόλια-Νομολογία (άρθρα 1485-1694) Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Consumer Protection Law Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Αστικός κώδικας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Το δίκαιο της προσωπικότητας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Έργα και ημέρες Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Περιβάλλον και δίκαιο : Δίκαιο διαχείρισης και προστασίας των περιβαλλοντικών αγαθών Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Αστικός κώδικας: Οικογενειακό : Ερμηνεία - Σχόλια - Νομολογία (άρθρα 1346-1484) Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2011 Αστικός κώδικας: Οικογενειακό : Ερμηνεία - Σχόλια - Νομολογία (άρθρα 1346-1484) Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Συνεισφορά στις οικογενειακές ανάγκες και διατροφή κατά την διακοπή της έγγαμης συμβίωσης Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Αγωγές και αιτήσεις αστικού δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2010 Η προστασία των αρχιτεκτονικών έργων κυρίως από τη σκοπιά του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Η τεχνολογική προστασία και η ψηφιακή διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Αστικός κώδικας : Εμπράγματο: Άρθρα 1118-1345 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2010 Αστικός κώδικας : Εμπράγματο: Άρθρα 1118-1345 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2010 Αστικός κώδικας : Εμπράγματο: Άρθρα 947-1117 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2010 Αστικός κώδικας : Εμπράγματο: Άρθρα 947-1117 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Προστασία προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Η ευθύνη του πωλητή λόγω έλλειψης ανταπόκρισης του πράγματος στη σύμβαση Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Προσβολές της πνευματικής ιδιοκτησίας στα ψηφιακά δίκτυα Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2009 Αστικός κώδικας σχολιασμένος : Άρθρα 741-946 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Αστικός κώδικας σχολιασμένος : Άρθρα 741-946 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2009 Δίκαιο και Internet : Νομικά ζητήματα του διαδικτύου Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2009 Ψυχιατρική και δίκαιο IV: Αυτοκαταστροφικότητα, μια επιστημονική προσέγγιση Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Ανάλεκτα 2008 Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2009 Όθων, ο πρώτος βασιλεύες των Ελλήνων και το Οθώνειο Πανεπιστήμιο : Έκθεση χαρακτικών από τη συλλογή του Ιωάννη Κ. Καράκωστα Καλλιτέχνης Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών Βούρου - Ευταξία Χαρτόδετο
2009 Κατάχρηση δικαιώματος στις εμπράγματες σχέσεις : Η αξιοποίηση του πράγματος ως δικαιοπολιτικό μέσον κοινωνικής δικαιοσύνης & ευημερίας Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Αστικός κώδικας σχολιασμένος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2008 Αστικός κώδικας σχολιασμένος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2008 Αστικός κώδικας σχολιασμένος, IV: άρθρα 496-640 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2008 Αστικός κώδικας σχολιασμένος, IV: άρθρα 496-640 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2008 Αστικός κώδικας σχολιασμένος, V: άρθρα 641-740 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2008 Αστικός κώδικας σχολιασμένος, V: άρθρα 641-740 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2008 Ιατρική ευθύνη Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2007 König Otto, die Otto-Uninersität von Athen und ihre Juristische Fakultät Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Αγωγές και αιτήσεις αστικού δικαίου : Άμυνα εναγομένου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2007 Δίκαιο προστασίας καταναλωτή Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2006 Αστικός Κώδικας σχολιασμένος: άρθρα 287-495 Συγγραφέας, Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2006 Αστικός Κώδικας σχολιασμένος: άρθρα 287-495 Συγγραφέας, Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2006 Ειδικοί αστικοί νόμοι Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2006 Περιβάλλον και δίκαιο : Δίκαιο διαχείρισης και προστασίας των περιβαλλοντικών αγαθών Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Αστικός κώδικας : Γενικές αρχές (Άρθρα 127 - 286) Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2005 Αστικός κώδικας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Αστικός κώδικας : Γενικές αρχές (Άρθρα 1 - 126) Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Αστικός κώδικας : Γενικές αρχές (Άρθρα 127 - 286) Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Η κατάχρηση του δικαιώματος στις εμπράγματες σχέσεις : Η αξιοποίηση του πράγματος ως δικαιοπολιτικό μέσον κοινωνικής δικαιοσύνης και ευημερίας Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Η προστασία των ζώων και το δίκαιο Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Προστασία καταναλωτή Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Το δίκαιο των Μ.Μ.Ε. Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Η προστασία του καταναλωτή στις τραπεζικές συναλλαγές : Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Αθήνα, 7 Ιουνίου 2002 Εισήγηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Ο Βασιλεύς Όθων, το Οθώνειο Πανεπιστήμιο (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και η νομική του σχολή Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Δερματόδετο
2003 Einführung in das Griechische Privatrecht Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Δίκαιο και Internet Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Η νομοθεσία των ΜΜΕ Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Το δίκαιο των Μ.Μ.Ε Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2002 Κοινοτικές οδηγίες και δικαιώματα ιδιωτών : Ένα παράδειγμα: Η σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης (Time-sharing) Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Προστασία του καταναλωτή : Ν. 2251/1994 Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2001 Γενικοί όροι των τραπεζικών συναλλαγών Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Δίκαιο και Internet : Νομικά ζητήματα του διαδικτύου Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2000 Περιβάλλον και δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Προσωπικότητα και τύπος : Νομική θεώρηση ενός δεοντολογικού ζητήματος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Environmental Law in Greece : This Book Was Originally Published as a Monograph in the International Encyclopaedia of Laws / Environmental Law Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Ενέργεια και περιβάλλον στην προοπτική της Ευρώπης : Κοινοτικά κείμενα και ευρωπαϊκός χάρτης για την ενέργεια: 18ο συνέδριο της FIDE (Βερολίνο 13 - 16 Οκτωβρίου 1996) Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Το δίκαιο των Μ.Μ.Ε. Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Κοινοτικοί κανόνες και εθνικό αστικό δίκαιο : Προβληματική, νομοθεσία Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1997 Προσωπικότητα και τύπος : Νομική θεώρηση ενός δεοντολογικού ζητήματος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1995 Η ευθύνη του παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα : Νομολογιακή διάπλαση και νομοθετική ρύθμιση Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1986 Περιβάλλον και αστικό δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Αστικός Κώδικας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4611/2019 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Αγωγές Εμπράγματου Δίκαιου 2 : Ενέχυρο-Υποθήκη-Διανομή-Οριζόντια Ιδιοκτησία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Αγωγές Εμπράγματου Δίκαιου 2 : Ενέχυρο-Υποθήκη-Διανομή-Οριζόντια Ιδιοκτησία Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Αστικός Κώδικας : Ενημέρωση μέχρι το Ν 4268/2014 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Το δίκαιο των αδικοπραξιών : Άρθρα 914-938 ΑΚ Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Το δίκαιο των αδικοπραξιών : Άρθρα 914-938 ΑΚ Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Διαγράμματα αστικού κώδικα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2013 Αστικός κώδικας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Αστικός κώδικας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Το δίκαιο των ΜΜΕ Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Ιστορία της Νομικής Σχολής Αθηνών : Α' Οθώνειο Πανεπιστήμιο (1837-1862) Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Η νομοθεσία του ΜΜΕ Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Consumer Protection Law Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Αστικός κώδικας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Το δίκαιο της προσωπικότητας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Έργα και ημέρες Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Περιβάλλον και δίκαιο : Δίκαιο διαχείρισης και προστασίας των περιβαλλοντικών αγαθών Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2010 Αγωγές και αιτήσεις αστικού δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2010 Αστικός κώδικας : Εμπράγματο: Άρθρα 1118-1345 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2010 Αστικός κώδικας : Εμπράγματο: Άρθρα 1118-1345 Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2010 Αστικός κώδικας : Εμπράγματο: Άρθρα 947-1117 Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Αστικός κώδικας : Εμπράγματο: Άρθρα 947-1117 Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2009 Ανάλεκτα 2008 Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2009 Αστικός κώδικας σχολιασμένος : Άρθρα 741-946 Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2009 Αστικός κώδικας σχολιασμένος : Άρθρα 741-946 Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Δίκαιο και Internet : Νομικά ζητήματα του διαδικτύου Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2009 Κατάχρηση δικαιώματος στις εμπράγματες σχέσεις : Η αξιοποίηση του πράγματος ως δικαιοπολιτικό μέσον κοινωνικής δικαιοσύνης & ευημερίας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Αστικός κώδικας σχολιασμένος Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2008 Αστικός κώδικας σχολιασμένος Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2008 Αστικός κώδικας σχολιασμένος, IV: άρθρα 496-640 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2008 Αστικός κώδικας σχολιασμένος, IV: άρθρα 496-640 Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2008 Αστικός κώδικας σχολιασμένος, V: άρθρα 641-740 Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2008 Αστικός κώδικας σχολιασμένος, V: άρθρα 641-740 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2008 Ιατρική ευθύνη Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2007 König Otto, die Otto-Uninersität von Athen und ihre Juristische Fakultät Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Αγωγές και αιτήσεις αστικού δικαίου : Άμυνα εναγομένου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2007 Δίκαιο προστασίας καταναλωτή Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2006 Αστικός Κώδικας σχολιασμένος: άρθρα 287-495 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2006 Αστικός Κώδικας σχολιασμένος: άρθρα 287-495 Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2006 Ειδικοί αστικοί νόμοι Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2006 Περιβάλλον και δίκαιο : Δίκαιο διαχείρισης και προστασίας των περιβαλλοντικών αγαθών Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Αστικός κώδικας : Γενικές αρχές (Άρθρα 127 - 286) Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Αστικός κώδικας : Γενικές αρχές (Άρθρα 1 - 126) Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Αστικός κώδικας Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Αστικός κώδικας : Γενικές αρχές (Άρθρα 127 - 286) Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2005 Η κατάχρηση του δικαιώματος στις εμπράγματες σχέσεις : Η αξιοποίηση του πράγματος ως δικαιοπολιτικό μέσον κοινωνικής δικαιοσύνης και ευημερίας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Προστασία καταναλωτή Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Το δίκαιο των Μ.Μ.Ε. Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Ο Βασιλεύς Όθων, το Οθώνειο Πανεπιστήμιο (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και η νομική του σχολή Σάκκουλας Αντ. Ν. Δερματόδετο
2003 Einführung in das Griechische Privatrecht Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Δίκαιο και Internet Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Η νομοθεσία των ΜΜΕ Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Το δίκαιο των Μ.Μ.Ε Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2002 Προστασία του καταναλωτή : Ν. 2251/1994 Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2001 Γενικοί όροι των τραπεζικών συναλλαγών Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Δίκαιο και Internet : Νομικά ζητήματα του διαδικτύου Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2000 Περιβάλλον και δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Προσωπικότητα και τύπος : Νομική θεώρηση ενός δεοντολογικού ζητήματος Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Environmental Law in Greece : This Book Was Originally Published as a Monograph in the International Encyclopaedia of Laws / Environmental Law Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Ενέργεια και περιβάλλον στην προοπτική της Ευρώπης : Κοινοτικά κείμενα και ευρωπαϊκός χάρτης για την ενέργεια: 18ο συνέδριο της FIDE (Βερολίνο 13 - 16 Οκτωβρίου 1996) Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Το δίκαιο των Μ.Μ.Ε. Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Προσωπικότητα και τύπος : Νομική θεώρηση ενός δεοντολογικού ζητήματος Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1995 Η ευθύνη του παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα : Νομολογιακή διάπλαση και νομοθετική ρύθμιση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1986 Περιβάλλον και αστικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Η προσωρινή ένδικη προστασία του χρηματοδοτικού "εκμισθωτή" Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Η προσωρινή ένδικη προστασία του χρηματοδοτικού "εκμισθωτή" Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Οριοθέτηση της προσωπικότητας στην αντιπαράθεσή της με τα ΜΜΕ : Το πρόβλημα του παρανόμου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Η σχέση προσωπικών δεδομένων και πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Αστικός κώδικας: Οικογενειακό : Ερμηνεία-Σχόλια-Νομολογία (άρθρα 1485-1694) Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Αστικός κώδικας: Οικογενειακό : Ερμηνεία-Σχόλια-Νομολογία (άρθρα 1485-1694) Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2011 Αστικός κώδικας: Οικογενειακό : Ερμηνεία - Σχόλια - Νομολογία (άρθρα 1346-1484) Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Αστικός κώδικας: Οικογενειακό : Ερμηνεία - Σχόλια - Νομολογία (άρθρα 1346-1484) Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2011 Συνεισφορά στις οικογενειακές ανάγκες και διατροφή κατά την διακοπή της έγγαμης συμβίωσης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Η προστασία των αρχιτεκτονικών έργων κυρίως από τη σκοπιά του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Η τεχνολογική προστασία και η ψηφιακή διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Προστασία προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Η ευθύνη του πωλητή λόγω έλλειψης ανταπόκρισης του πράγματος στη σύμβαση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Προσβολές της πνευματικής ιδιοκτησίας στα ψηφιακά δίκτυα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2009 Ψυχιατρική και δίκαιο IV: Αυτοκαταστροφικότητα, μια επιστημονική προσέγγιση Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Αστικός Κώδικας σχολιασμένος: άρθρα 287-495 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2006 Αστικός Κώδικας σχολιασμένος: άρθρα 287-495 Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2005 Η προστασία των ζώων και το δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2002 Κοινοτικές οδηγίες και δικαιώματα ιδιωτών : Ένα παράδειγμα: Η σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης (Time-sharing) Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Προστασία του καταναλωτή : Ν. 2251/1994 Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2001 Γενικοί όροι των τραπεζικών συναλλαγών Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Ενέργεια και περιβάλλον στην προοπτική της Ευρώπης : Κοινοτικά κείμενα και ευρωπαϊκός χάρτης για την ενέργεια: 18ο συνέδριο της FIDE (Βερολίνο 13 - 16 Οκτωβρίου 1996) Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Κοινοτικοί κανόνες και εθνικό αστικό δίκαιο : Προβληματική, νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2009 Όθων, ο πρώτος βασιλεύες των Ελλήνων και το Οθώνειο Πανεπιστήμιο : Έκθεση χαρακτικών από τη συλλογή του Ιωάννη Κ. Καράκωστα Καλλιτέχνης Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών Βούρου - Ευταξία Χαρτόδετο
2004 Η προστασία του καταναλωτή στις τραπεζικές συναλλαγές : Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Αθήνα, 7 Ιουνίου 2002 Εισήγηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο