Καμαλάκης, Σπυρίδων Θ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Περί ψυχής και πίστεως Συγγραφέας Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2020 Two big personalities of Ancient Medicine Herophilus-Erasistratus Συγγραφέας Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2019 Pedagogy-Education-Civilisation/ Us and the Ancients Συγγραφέας Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2019 Διηγήσεις από το χθες Συγγραφέας Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2018 (Ped) Agogic paths Συγγραφέας Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2018 Πρακτικά ημερίδων του ελληνικού παραρτήματος της Βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας Συγγραφέας Εκδότης Σύλλογος Φίλοι της Βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας Χαρτόδετο
2017 The Parthenon Marbles or rather the Parthenon sculptures/ Τα Μάρμαρα του Παρθενώνα Συγγραφέας Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2017 Ύβρις Συγγραφέας Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2017 Η ορθοδοξία στην Αφρική Συγγραφέας Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2017 Κρήτες Πατριάρχες Αλεξανδρείας Συγγραφέας Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2017 Πρακτικά ημερίδων του ελληνικού παραρτήματος της Βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας Συγγραφέας Εκδότης Σύλλογος Φίλοι της Βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας Χαρτόδετο
2016 The philosopher Hypatia and the violation of history Συγγραφέας Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2016 Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ΄ (1958-1986) ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ Συγγραφέας Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2016 From Alexander the Great to the Evangelist Mark Συγγραφέας Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2016 Πρακτικά Ημερίδων του Ελληνικού Παραρτήματος της Βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας Συγγραφέας Εκδότης Σύλλογος Φίλοι της Βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας Χαρτόδετο
2015 Η φιλόσοφος Υπατία και ο βιασμός της ιστορίας Συγγραφέας Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2014 Τιμητικός τόμος Νικολάου Μποχλόγυρου Συγγραφέας Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2013 Ηράκλειτος : Η πρωταρχική εμφάνιση του φιλοσοφείν Συγγραφέας Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2012 Επιτομή της ελληνικής μυθολογίας Συγγραφέας Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2012 Σχέση πολίτη - κράτους. Ο ευεργετισμός ανά τους αιώνες Συγγραφέας Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2011 Patriarcat d'Alexandrie et de toute l'Afrique : Une brève tentative de tracer son histoire bimillénaire Συγγραφέας Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2011 Αγωγικοί δρόμοι Συγγραφέας Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2011 Εκκλησιαστικά οφφίκια του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας Συγγραφέας Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2011 Η ευεργετική προσφορά του Αιγυπτιώτη ελληνισμού : Αιγυπτιώτες εθνικοί ευεργέτες Συγγραφέας Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2011 The Patriarchate of Alexandria and all Africa : A brief attempt to trace its bimillenary history Συγγραφέας Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2011 The Patriarchate of Alexandria and all Africa (αραβικά) : A brief attempt to trace its bimillenary history Συγγραφέας Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2011 Από τον Μέγα Αλέξανδρο στον Ευαγγελιστή Μάρκο : Απόπειρα αχνής χαρτογράφησης της δισχιλιόχρονης ιστορίας του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας: Αναδρομή στην ιστορία και τον ιδρυτή της πόλης Συγγραφέας Αγγελάκη Εκδόσεις Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Κιβωτός φιλίας : Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Θεόδωρο Ι. Παναγόπουλο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Πατριαρχικά τάγματα αριστείας του Αλεξανδρινού θρόνου Συγγραφέας Αγγελάκη Εκδόσεις Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής : Μια απόπειρα σύντομης χαρτογράφησης της δισχιλιόχρονης ιστορίας του Συγγραφέας Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2009 Ελλάς - Ρωσία : Σχέσεις φιλίας, πολιτισμού και παιδείας Συγγραφέας Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Περί ψυχής και πίστεως Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2020 Two big personalities of Ancient Medicine Herophilus-Erasistratus Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2019 Pedagogy-Education-Civilisation/ Us and the Ancients Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2019 Διηγήσεις από το χθες Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2018 (Ped) Agogic paths Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2018 Πρακτικά ημερίδων του ελληνικού παραρτήματος της Βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας Εκδότης Σύλλογος Φίλοι της Βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας Χαρτόδετο
2017 The Parthenon Marbles or rather the Parthenon sculptures/ Τα Μάρμαρα του Παρθενώνα Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2017 Ύβρις Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2017 Η ορθοδοξία στην Αφρική Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2017 Κρήτες Πατριάρχες Αλεξανδρείας Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2017 Πρακτικά ημερίδων του ελληνικού παραρτήματος της Βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας Εκδότης Σύλλογος Φίλοι της Βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας Χαρτόδετο
2016 The philosopher Hypatia and the violation of history Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2016 Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ΄ (1958-1986) ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2016 From Alexander the Great to the Evangelist Mark Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2016 Πρακτικά Ημερίδων του Ελληνικού Παραρτήματος της Βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας Εκδότης Σύλλογος Φίλοι της Βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας Χαρτόδετο
2015 Η φιλόσοφος Υπατία και ο βιασμός της ιστορίας Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2014 Τιμητικός τόμος Νικολάου Μποχλόγυρου Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2013 Ηράκλειτος : Η πρωταρχική εμφάνιση του φιλοσοφείν Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2012 Επιτομή της ελληνικής μυθολογίας Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2012 Σχέση πολίτη - κράτους. Ο ευεργετισμός ανά τους αιώνες Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2011 Patriarcat d'Alexandrie et de toute l'Afrique : Une brève tentative de tracer son histoire bimillénaire Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2011 Αγωγικοί δρόμοι Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2011 Εκκλησιαστικά οφφίκια του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2011 Η ευεργετική προσφορά του Αιγυπτιώτη ελληνισμού : Αιγυπτιώτες εθνικοί ευεργέτες Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2011 The Patriarchate of Alexandria and all Africa : A brief attempt to trace its bimillenary history Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2011 The Patriarchate of Alexandria and all Africa (αραβικά) : A brief attempt to trace its bimillenary history Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2011 Από τον Μέγα Αλέξανδρο στον Ευαγγελιστή Μάρκο : Απόπειρα αχνής χαρτογράφησης της δισχιλιόχρονης ιστορίας του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας: Αναδρομή στην ιστορία και τον ιδρυτή της πόλης Αγγελάκη Εκδόσεις Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Κιβωτός φιλίας : Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Θεόδωρο Ι. Παναγόπουλο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Πατριαρχικά τάγματα αριστείας του Αλεξανδρινού θρόνου Αγγελάκη Εκδόσεις Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής : Μια απόπειρα σύντομης χαρτογράφησης της δισχιλιόχρονης ιστορίας του Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2009 Ελλάς - Ρωσία : Σχέσεις φιλίας, πολιτισμού και παιδείας Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα