Καΐσης, Αθανάσιος Γ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Διαιτησία στον τομέα της ενέργειας : Πρόλογος: Αθανάσιος Καΐσης Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Δίκαιο χωρίς σύνορα : Διήμερο Επιστημονικό Συνέδριο προς τιμήν του ομότιμου καθηγητή Αθανασίου Καΐση με αφορμή την αφυπηρέτηση του από τη Νομική Σχολή Α.Π.Θ. με συμβολές μαθητών και ομότεχνών του Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Πολιτική Επιστήμη. Διακλαδική και Συγχρονική Διερεύνηση της Πολιτικής Πράξης : Συγκριτική Πολιτική. Συγκλίσεις και Αποκλίσεις Εισήγηση Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Τιμητικός τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Τιμητικός Τόμος Σπυρίδωνος Βρ.Βρέλλη Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2008 Η πολιτική δίκη υπό το φως της νομολογίας του ΔΕΚ και του ΕΔΔΑ : Ακαδημαϊκό Συμπόσιο προς τιμήν του Κωνσταντίνου Κεραμέως Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2006 Ο νόμος 3389/2005 για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα : ΣΔΙΤ Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Εκφάνσεις της δημόσιας τάξης στην αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών και διαιτιτικών αποφάσεων Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Κώδικας πολιτικής δικονομίας και εισαγωγικός νόμος : Μεταγλωττισμένος στη δημοτική: Με το αυθεντικό κείμενο στην καθαρεύουσα και όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις (ν. 2915/2001, 2943/2001, 3043/2002, 3089/2002) Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2003 Κώδικας πολιτικής δικονομίας και εισαγωγικός νόμος : Μεταγλωτισμένος στη δημοτική: Με το αυθεντικό κείμενο στην καθαρεύουσα και όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις (ν. 2915/2001, 2943/2001, 3043/2002, 3089/2002) Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2002 Γερμανοελληνικό λεξικό νομικής ορολογίας : L-Z Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2001 Carl Schmitt και Ernst Jünger : Μια αλληλογραφία Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2001 Προστασία προσωπικών δεδομένων : Νομοθετικά κείμενα εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου: Κανονιστικές πράξεις, αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Επιλεγμένη ημεδαπή και αλλοδαπή βιβλιογραφία: Χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2000 Η σύμβαση των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων : Δέκα χρόνια εφαρμογής της στην Ελλάδα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2000 Κώδικας πολιτικής δικονομίας και εισαγωγικός νόμος : Μεταγλωττισμένος στη δημοτική. Με το αυθεντικό κείμενο στην καθαρεύουσα και όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις (ν. 2447/1996, 2479/1997, 2521/1997) Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1999 Les avantages de l' arbitrage en Greece et dans les pays Balkans : Seminaire International Thessalonique 15 et 16 mai 1998 Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
1995 Γερμανοελληνικό λεξικό νομικής ορολογίας : Α-Κ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
1995 Διεθνής εμπορική διαιτησία και σύμβαση των Βρυξελλών Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1989 Ακύρωση διαιτητικών αποφάσεων : Δογματική θεμελίωση των λόγων ακυρώσεως που αφορούν στη συμφωνία περί διαιτησίας και στο διαιτητικό δικαστήριο: Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 872-875, 877-879, 883-885 και 897 αριθμ. 1-4 ΚΠολΔ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
1986 Παράνομα αποδεικτικά μέσα : Το παραδεκτό της χρήσεως παρανόμως κτηθέντων αποδεικτικών μέσων στην πολιτική δίκη. Δογματική θεμελίωση και νομολογιακές εφαρμογές Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1985 Η πολιτική δίκη σε κίνηση : Παραδόσεις πολιτικής δικονομίας με φροντιστηριακή ύλη Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Δίκαιο χωρίς σύνορα : Διήμερο Επιστημονικό Συνέδριο προς τιμήν του ομότιμου καθηγητή Αθανασίου Καΐση με αφορμή την αφυπηρέτηση του από τη Νομική Σχολή Α.Π.Θ. με συμβολές μαθητών και ομότεχνών του Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Τιμητικός τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Τιμητικός Τόμος Σπυρίδωνος Βρ.Βρέλλη Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2008 Η πολιτική δίκη υπό το φως της νομολογίας του ΔΕΚ και του ΕΔΔΑ : Ακαδημαϊκό Συμπόσιο προς τιμήν του Κωνσταντίνου Κεραμέως Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2003 Εκφάνσεις της δημόσιας τάξης στην αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών και διαιτιτικών αποφάσεων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Κώδικας πολιτικής δικονομίας και εισαγωγικός νόμος : Μεταγλωττισμένος στη δημοτική: Με το αυθεντικό κείμενο στην καθαρεύουσα και όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις (ν. 2915/2001, 2943/2001, 3043/2002, 3089/2002) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2003 Κώδικας πολιτικής δικονομίας και εισαγωγικός νόμος : Μεταγλωτισμένος στη δημοτική: Με το αυθεντικό κείμενο στην καθαρεύουσα και όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις (ν. 2915/2001, 2943/2001, 3043/2002, 3089/2002) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2002 Γερμανοελληνικό λεξικό νομικής ορολογίας : L-Z Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2001 Carl Schmitt και Ernst Jünger : Μια αλληλογραφία Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2001 Προστασία προσωπικών δεδομένων : Νομοθετικά κείμενα εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου: Κανονιστικές πράξεις, αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Επιλεγμένη ημεδαπή και αλλοδαπή βιβλιογραφία: Χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2000 Η σύμβαση των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων : Δέκα χρόνια εφαρμογής της στην Ελλάδα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2000 Κώδικας πολιτικής δικονομίας και εισαγωγικός νόμος : Μεταγλωττισμένος στη δημοτική. Με το αυθεντικό κείμενο στην καθαρεύουσα και όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις (ν. 2447/1996, 2479/1997, 2521/1997) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1995 Γερμανοελληνικό λεξικό νομικής ορολογίας : Α-Κ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
1995 Διεθνής εμπορική διαιτησία και σύμβαση των Βρυξελλών Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1989 Ακύρωση διαιτητικών αποφάσεων : Δογματική θεμελίωση των λόγων ακυρώσεως που αφορούν στη συμφωνία περί διαιτησίας και στο διαιτητικό δικαστήριο: Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 872-875, 877-879, 883-885 και 897 αριθμ. 1-4 ΚΠολΔ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
1986 Παράνομα αποδεικτικά μέσα : Το παραδεκτό της χρήσεως παρανόμως κτηθέντων αποδεικτικών μέσων στην πολιτική δίκη. Δογματική θεμελίωση και νομολογιακές εφαρμογές Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1985 Η πολιτική δίκη σε κίνηση : Παραδόσεις πολιτικής δικονομίας με φροντιστηριακή ύλη Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2006 Ο νόμος 3389/2005 για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα : ΣΔΙΤ Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
1999 Les avantages de l' arbitrage en Greece et dans les pays Balkans : Seminaire International Thessalonique 15 et 16 mai 1998 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Διαιτησία στον τομέα της ενέργειας : Πρόλογος: Αθανάσιος Καΐσης Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Πολιτική Επιστήμη. Διακλαδική και Συγχρονική Διερεύνηση της Πολιτικής Πράξης : Συγκριτική Πολιτική. Συγκλίσεις και Αποκλίσεις Εισήγηση Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο