Καζάκος, Άρις Γ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Οικονομία - Τεχνολογία - Δίκαιο και Εργασία : Τιμητικός Τόμος Δημήτρη Α. Τραυλού-Τζανετάτου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος (Ε.Νο.Β.Ε.) Επετειακός Τόμος - 30 Χρόνια (1987-2017) Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2015 Η Συλλογική Διαπραγμάτευση Σήμερα : Διαπιστώσεις-Τάσεις-Προοπτικές Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Η Συλλογική Διαπραγμάτευση Σήμερα : Διαπιστώσεις-Τάσεις-Προοπτικές Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Εργατική νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα : Ιανουάριος 2015 Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Το «νέο» Εργατικό Δίκαιο : ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ για τον Καθηγητή Ιωάννη Δ. Κουκιάδη Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2013 Συλλογικό εργατικό δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Εργατική νομοθεσία : Βασικά νομοθετήματα Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Εργατική νομοθεσία : Βασικά νομοθετήματα Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Συλλογικό εργατικό δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Συλλογικό εργατικό δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Η επικουρική ασφάλιση των τραπεζοϋπαλλήλων : Ζητήματα αντισυνταγματικότητας (Ν. 3371/2005) Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2002 Το δίκαιο μπροστά στην πρόκληση της παγκοσμιοποίησης : 2ο συνέδριο των ελληνικών νομικών σχολών: Πρακτικά συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 18-19 Μαΐου 2001 Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1998 Η διαιτησία συλλογικών διαφορών συμφερόντων κατά το Ν. 1876/90 : Διαπραγμάτευση. Συμφιλίωση. Μεσολάβηση. Διαιτησία. Δικαστικός έλεγχος ΔΑ και ΣΣΕ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
1998 Το εργατικό δίκαιο στην πράξη : Μελέτες συλλογικού και ατομικού εργατικού δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1995 Οι αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων : Ισότητα των φύλων στις εργασιακές σχέσεις: Κοινοτικό δίκαιο και εξελίξεις στη Νομολογία του Αρείου Πάγου Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1992 Το δικαίωμα απασχόλησης και η απαγόρευση της προσωρινής δικαστικής προστασίας του Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1990 Οριοθέτηση της δικαιοδοσίας των πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1987 Αστικό δίκαιο, οικονομία της αγοράς και προστασία των καταναλωτών : Από το εργατικό δίκαιο στο δίκαιο προστασίας εξαρτημένων ομάδων Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Οικονομία - Τεχνολογία - Δίκαιο και Εργασία : Τιμητικός Τόμος Δημήτρη Α. Τραυλού-Τζανετάτου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος (Ε.Νο.Β.Ε.) Επετειακός Τόμος - 30 Χρόνια (1987-2017) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2015 Η Συλλογική Διαπραγμάτευση Σήμερα : Διαπιστώσεις-Τάσεις-Προοπτικές Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Η Συλλογική Διαπραγμάτευση Σήμερα : Διαπιστώσεις-Τάσεις-Προοπτικές Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Το «νέο» Εργατικό Δίκαιο : ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ για τον Καθηγητή Ιωάννη Δ. Κουκιάδη Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2013 Συλλογικό εργατικό δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Συλλογικό εργατικό δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Συλλογικό εργατικό δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Η επικουρική ασφάλιση των τραπεζοϋπαλλήλων : Ζητήματα αντισυνταγματικότητας (Ν. 3371/2005) Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
1998 Η διαιτησία συλλογικών διαφορών συμφερόντων κατά το Ν. 1876/90 : Διαπραγμάτευση. Συμφιλίωση. Μεσολάβηση. Διαιτησία. Δικαστικός έλεγχος ΔΑ και ΣΣΕ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
1998 Το εργατικό δίκαιο στην πράξη : Μελέτες συλλογικού και ατομικού εργατικού δικαίου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1992 Το δικαίωμα απασχόλησης και η απαγόρευση της προσωρινής δικαστικής προστασίας του Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1987 Αστικό δίκαιο, οικονομία της αγοράς και προστασία των καταναλωτών : Από το εργατικό δίκαιο στο δίκαιο προστασίας εξαρτημένων ομάδων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2015 Εργατική νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα : Ιανουάριος 2015 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Εργατική νομοθεσία : Βασικά νομοθετήματα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Εργατική νομοθεσία : Βασικά νομοθετήματα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2002 Το δίκαιο μπροστά στην πρόκληση της παγκοσμιοποίησης : 2ο συνέδριο των ελληνικών νομικών σχολών: Πρακτικά συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 18-19 Μαΐου 2001 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1995 Οι αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων : Ισότητα των φύλων στις εργασιακές σχέσεις: Κοινοτικό δίκαιο και εξελίξεις στη Νομολογία του Αρείου Πάγου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1990 Οριοθέτηση της δικαιοδοσίας των πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα