Ιουλιανός ο Παραβάτης
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2013 Ιουλιανός - Κατά Χριστιανών Συγγραφέας Θύραθεν Χαρτόδετο
2011 Ιουλιανός τόμος Γ΄ : κατά Γαλιλαίοι - επιστολές Συγγραφέας Ζήτρος Σκληρόδετο
2011 Ιουλιανός τόμος Β΄ : Εγκώμιαστικοί λόγοι Συγγραφέας Ζήτρος Σκληρόδετο
2009 Εγκωμιαστικοί λόγοι Συγγραφέας Ζήτρος Σκληρόδετο
2000 Επιστολές Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
1999 Εις μητέρα θεών. Εις βασιλέα ήλιον Συγγραφέας Ιδεοθέατρον Χαρτόδετο
1997 Μισοπώγων (Λόγος για την απέχθεια προς τα γένια) ή Αντιοχικός. Επιστολές. Κατά χριστιανών Συγγραφέας Θύραθεν Χαρτόδετο
1994 Άπαντα 3 : Εις τους απαίδευτους κύνας, Συμπόσιον ή κρόνια, Εις τον βασιλέα Ήλιον προς Σαλούστιον Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
1994 Άπαντα 4 : Αντιοχικός ή Μισοπώγων, Κατά Γαλιλαίων λόγος Α, Αποσπάσματα, Επιστολαί Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
1994 Άπαντα 5 : Επιστολαί, αποσπάσματα Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
1994 Άπαντα 1 : Εγκώμιον εις τον αυτοκράτορα Κωνστάντιον, Εγκώμιον εις ευσεβείαν, Περί βασιλείας Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
1994 Άπαντα 2 : Επί τη εξόδω του αγαθωτάτου Σαλουστίου, παραμυθητικός εις εαυτόν, Αθηναίων τη βουλή και τω δήμω, Θεμιστίω φιλοσόφω, Προς Ηράκλειον κυνικόν, Εις την μητέρα των θεών Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
Αυτοκράτορος Ιουλιανού του φιλοσόφου άπαντα Συγγραφέας Γεωργιάδης - Βιβλιοθήκη των Ελλήνων Δερματόδετο
Επιστολαί Συγγραφέας Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2013 Ιουλιανός - Κατά Χριστιανών Θύραθεν Χαρτόδετο
2011 Ιουλιανός τόμος Γ΄ : κατά Γαλιλαίοι - επιστολές Ζήτρος Σκληρόδετο
2011 Ιουλιανός τόμος Β΄ : Εγκώμιαστικοί λόγοι Ζήτρος Σκληρόδετο
2009 Εγκωμιαστικοί λόγοι Ζήτρος Σκληρόδετο
2000 Επιστολές Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
1999 Εις μητέρα θεών. Εις βασιλέα ήλιον Ιδεοθέατρον Χαρτόδετο
1997 Μισοπώγων (Λόγος για την απέχθεια προς τα γένια) ή Αντιοχικός. Επιστολές. Κατά χριστιανών Θύραθεν Χαρτόδετο
1994 Άπαντα 3 : Εις τους απαίδευτους κύνας, Συμπόσιον ή κρόνια, Εις τον βασιλέα Ήλιον προς Σαλούστιον Κάκτος Χαρτόδετο
1994 Άπαντα 4 : Αντιοχικός ή Μισοπώγων, Κατά Γαλιλαίων λόγος Α, Αποσπάσματα, Επιστολαί Κάκτος Χαρτόδετο
1994 Άπαντα 5 : Επιστολαί, αποσπάσματα Κάκτος Χαρτόδετο
1994 Άπαντα 1 : Εγκώμιον εις τον αυτοκράτορα Κωνστάντιον, Εγκώμιον εις ευσεβείαν, Περί βασιλείας Κάκτος Χαρτόδετο
1994 Άπαντα 2 : Επί τη εξόδω του αγαθωτάτου Σαλουστίου, παραμυθητικός εις εαυτόν, Αθηναίων τη βουλή και τω δήμω, Θεμιστίω φιλοσόφω, Προς Ηράκλειον κυνικόν, Εις την μητέρα των θεών Κάκτος Χαρτόδετο
Αυτοκράτορος Ιουλιανού του φιλοσόφου άπαντα Γεωργιάδης - Βιβλιοθήκη των Ελλήνων Δερματόδετο
Επιστολαί Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα