Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2005 Φιλογλωσσία +3 : Greek for beginners Φορέας επιμέλειας Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου CD-ROM
2004 All Greek to me : Any greeklish to Greek Φορέας επιμέλειας Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου CD-ROM
2004 Andros : The Noble Island Φορέας επιμέλειας Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου DVD-ROM
2004 Naxos : The Eternal Island Φορέας επιμέλειας Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου DVD-ROM
2004 Paros : The Picturesque Aegean Island Φορέας επιμέλειας Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου DVD-ROM
2004 Santorini : The Island of Contrasts Φορέας επιμέλειας Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου DVD-ROM
2004 Ελληνική ορολογία : Έρευνα και εφαρμογές Φορέας επιμέλειας Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
2004 Λογομάθεια+ : Σειρά μαθημάτων ελληνικής γλώσσας για παιδιά δημοτικού και γυμνασίου Φορέας επιμέλειας Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου CD-ROM
2003 Λέσβος : Το σταυροδρόμι των πολιτισμών Φορέας επιμέλειας Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου DVD-ROM
2003 Μύκονος - Δήλος : Ένα ταξίδι στο κέντρο των Κυκλάδων Φορέας επιμέλειας Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου DVD-ROM
2003 Παιδικό λεξικό ελληνικής νοηματικής γλώσσας Φορέας επιμέλειας Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου CD-ROM
2002 Εκφωνητής+ : Ο ηλεκτρονικός εκφωνητής κειμένου: Εκφώνηση κειμένων στα ελληνικά: Συνθετική φωνή υψηλής ποιότητας: Ανδρική και γυναικεία φωνή: Φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον Φορέας επιμέλειας Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου CD-ROM
2002 Ηρόδοτος+ : Για διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας: Εμπλουτισμένη με στοιχεία ιστορίας, πολιτισμού, αρχαιολογίας και βασισμένη σε κείμενα του Ηροδότου Συγγραφέας Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου CD-ROM
2002 Ομηρικά έπη : Για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας: Με στοιχεία ιστορίας, πολιτισμού, αρχαιολογίας και με βάση τα κείμενα του Ομήρου Φορέας επιμέλειας Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου CD-ROM
2001 Ανθολόγιο : Για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας: Με στοιχεία ιστορίας, πολιτισμού, αρχαιολογίας βασισμένη σε κείμενα αρχαίων συγγραφέων Φορέας επιμέλειας Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου CD-ROM
2001 Λέσβος : Το σταυροδρόμι των πολιτισμών Φορέας επιμέλειας Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου DVD video
2001 Μύκονος - Δήλος : Ένα ταξίδι στο κέντρο των Κυκλάδων Φορέας επιμέλειας Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου DVD video
2001 Νόημα : Λεξικό της ελληνικής νοηματικής γλώσσας Φορέας επιμέλειας Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου DVD-ROM
2000 Η μηχανική μετάφραση και η ελληνική γλώσσα Φορέας επιμέλειας Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
2000 Κλεοπάτρα : Ένα ταξίδι στα ελληνιστικά χρόνια Φορέας επιμέλειας Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου CD-ROM
2000 Συμφωνία : Έξυπνος διορθωτής κειμένων: Για Microsoft Word 97 ή Word 2000 Φορέας επιμέλειας Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου CD-ROM
1998 Λογομάθεια+ : Σειρά μαθημάτων ελληνικής γλώσσας: Multimedia CD-ROM με ήχο, εικόνα, κίνηση, video: Ενότητες 4-7 Φορέας επιμέλειας Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου CD-ROM
1998 Λογομάθεια+ : Σειρά μαθημάτων ελληνικής γλώσσας: Multimedia CD-ROM με ήχο, εικόνα, κίνηση, video: Ενότητες 8-10 και επαναληπτική Φορέας επιμέλειας Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου CD-ROM
1998 Λογομάθεια+ : Σειρά μαθημάτων ελληνικής γλώσσας: Multimedia CD-ROM με ήχο, εικόνα, κίνηση, video: Ενότητες εισαγωγική και 1-3 Φορέας επιμέλειας Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου CD-ROM
1998 Φιλογλωσσία : Greek for beginners Φορέας επιμέλειας Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου CD-ROM
Φιλογλωσσία +1 : Greek for beginners Φορέας επιμέλειας Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου CD-ROM
Φιλογλωσσία +2 : Greek for beginners Φορέας επιμέλειας Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου CD-ROM
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2002 Ηρόδοτος+ : Για διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας: Εμπλουτισμένη με στοιχεία ιστορίας, πολιτισμού, αρχαιολογίας και βασισμένη σε κείμενα του Ηροδότου Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου CD-ROM
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2005 Φιλογλωσσία +3 : Greek for beginners Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου CD-ROM
2004 All Greek to me : Any greeklish to Greek Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου CD-ROM
2004 Andros : The Noble Island Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου DVD-ROM
2004 Naxos : The Eternal Island Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου DVD-ROM
2004 Paros : The Picturesque Aegean Island Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου DVD-ROM
2004 Santorini : The Island of Contrasts Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου DVD-ROM
2004 Ελληνική ορολογία : Έρευνα και εφαρμογές Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
2004 Λογομάθεια+ : Σειρά μαθημάτων ελληνικής γλώσσας για παιδιά δημοτικού και γυμνασίου Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου CD-ROM
2003 Λέσβος : Το σταυροδρόμι των πολιτισμών Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου DVD-ROM
2003 Μύκονος - Δήλος : Ένα ταξίδι στο κέντρο των Κυκλάδων Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου DVD-ROM
2003 Παιδικό λεξικό ελληνικής νοηματικής γλώσσας Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου CD-ROM
2002 Εκφωνητής+ : Ο ηλεκτρονικός εκφωνητής κειμένου: Εκφώνηση κειμένων στα ελληνικά: Συνθετική φωνή υψηλής ποιότητας: Ανδρική και γυναικεία φωνή: Φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου CD-ROM
2002 Ομηρικά έπη : Για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας: Με στοιχεία ιστορίας, πολιτισμού, αρχαιολογίας και με βάση τα κείμενα του Ομήρου Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου CD-ROM
2001 Ανθολόγιο : Για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας: Με στοιχεία ιστορίας, πολιτισμού, αρχαιολογίας βασισμένη σε κείμενα αρχαίων συγγραφέων Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου CD-ROM
2001 Λέσβος : Το σταυροδρόμι των πολιτισμών Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου DVD video
2001 Μύκονος - Δήλος : Ένα ταξίδι στο κέντρο των Κυκλάδων Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου DVD video
2001 Νόημα : Λεξικό της ελληνικής νοηματικής γλώσσας Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου DVD-ROM
2000 Η μηχανική μετάφραση και η ελληνική γλώσσα Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
2000 Κλεοπάτρα : Ένα ταξίδι στα ελληνιστικά χρόνια Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου CD-ROM
2000 Συμφωνία : Έξυπνος διορθωτής κειμένων: Για Microsoft Word 97 ή Word 2000 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου CD-ROM
1998 Λογομάθεια+ : Σειρά μαθημάτων ελληνικής γλώσσας: Multimedia CD-ROM με ήχο, εικόνα, κίνηση, video: Ενότητες 4-7 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου CD-ROM
1998 Λογομάθεια+ : Σειρά μαθημάτων ελληνικής γλώσσας: Multimedia CD-ROM με ήχο, εικόνα, κίνηση, video: Ενότητες 8-10 και επαναληπτική Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου CD-ROM
1998 Λογομάθεια+ : Σειρά μαθημάτων ελληνικής γλώσσας: Multimedia CD-ROM με ήχο, εικόνα, κίνηση, video: Ενότητες εισαγωγική και 1-3 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου CD-ROM
1998 Φιλογλωσσία : Greek for beginners Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου CD-ROM
Φιλογλωσσία +1 : Greek for beginners Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου CD-ROM
Φιλογλωσσία +2 : Greek for beginners Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου CD-ROM
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα