Θεοφανίδης, Σταύρος Μ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2008 Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση : Παρελθόν, παρόν, μέλλον Συγγραφέας Θεμέλιο Χαρτόδετο
2006 Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη : Πενήντα χρόνια από το θάνατό του Συγγραφέας Ευθύνη Χαρτόδετο
2002 Μεθοδολογία της επιστημονικής σκέψης και έρευνας : Πώς γίνεται η επιστημονική έρευνα και πώς γράφεται μια επιστημονική εργασία Συγγραφέας Μπένου Γ. Χαρτόδετο
1999 Παραδοσιακός χορός και λαϊκή δημιουργία Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1999 Ποιος είναι ηγέτης : Η ποιότητα της ηγεσίας Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1992 Αγροτική οικονομική : Θεωρητική ανάλυση και πολιτική Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1989 Πώς θα γίνετε καλύτερος πρωθυπουργός, υπουργός, διοικητής : Εγχειρίδιο αποτελεσματικής διοίκησης δημόσιων υποθέσεων Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1985 Εγχειρίδιο αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1985 Θεωρία και πρακτική της οικονομικής πολιτικής Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1982 Έκφραση τιμής στον Κωνσταντίνο Τσάτσο : Για την προσφορά του στο έθνος και τον πολιτισμό Συγγραφέας Ευθύνη Χαρτόδετο
1977 Προγραμματισμός γενικής αναπτύξεως και προγραμματισμός έργων : Αξιολόγησις επενδύσεων εις τον κλάδον μεταφορών Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1966 Η άνοδος της οριακής ροπής προς αποταμίευσιν εις την ελληνικήν οικονομίαν : Συμβολή εις την οικονομετρικήν διερεύνησιν της συναρτήσεως αποταμιεύσεως μιας αναπτυσσόμενης οικονομίας Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2008 Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση : Παρελθόν, παρόν, μέλλον Θεμέλιο Χαρτόδετο
2006 Μέρες του ποιητή Κ. Π. Καβάφη : Πενήντα χρόνια από το θάνατό του Ευθύνη Χαρτόδετο
2002 Μεθοδολογία της επιστημονικής σκέψης και έρευνας : Πώς γίνεται η επιστημονική έρευνα και πώς γράφεται μια επιστημονική εργασία Μπένου Γ. Χαρτόδετο
1999 Παραδοσιακός χορός και λαϊκή δημιουργία Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1999 Ποιος είναι ηγέτης : Η ποιότητα της ηγεσίας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1992 Αγροτική οικονομική : Θεωρητική ανάλυση και πολιτική Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1989 Πώς θα γίνετε καλύτερος πρωθυπουργός, υπουργός, διοικητής : Εγχειρίδιο αποτελεσματικής διοίκησης δημόσιων υποθέσεων Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1985 Εγχειρίδιο αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1985 Θεωρία και πρακτική της οικονομικής πολιτικής Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1982 Έκφραση τιμής στον Κωνσταντίνο Τσάτσο : Για την προσφορά του στο έθνος και τον πολιτισμό Ευθύνη Χαρτόδετο
1977 Προγραμματισμός γενικής αναπτύξεως και προγραμματισμός έργων : Αξιολόγησις επενδύσεων εις τον κλάδον μεταφορών Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1966 Η άνοδος της οριακής ροπής προς αποταμίευσιν εις την ελληνικήν οικονομίαν : Συμβολή εις την οικονομετρικήν διερεύνησιν της συναρτήσεως αποταμιεύσεως μιας αναπτυσσόμενης οικονομίας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα