Θέμελης, Πέτρος Γ.
Themelis, Petros G.
Themelis, Petros George
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Στη σκιά του Ταϋγέτου Πρόλογος Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
2021 Γεωγραφία της Μνήμης Συγγραφέας Andy's Publishers Χαρτόδετο
2021 Καραβοκύρηδες και Ακρόπρωρα του 1821 Συγγραφέας Καπόν Χαρτόδετο
2020 Τα Δελφικά Παραγγέλματα στο Μονοπάτι της Ικαρίας Επίμετρο Εταιρεία Ικαριακών Μελετών Χαρτόδετο
2019 ANCIENT MESSENE Συγγραφέας Καπόν Χαρτόδετο
2019 ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ Συγγραφέας Καπόν Χαρτόδετο
2018 Ανασκαφή Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2018 Ηρως κτίστης I Συγγραφέας Μέλισσα Σκληρόδετο
2017 Το παρελθόν στο παρόν : Μνήμη, ιστορία και αρχαιότητα στη σύγχρονη Ελλάδα Συγγραφέας Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
2017 Micene I monumenti e i reperti : Breve guida archeologica illustrata Συγγραφέας Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Mycenae The monuments and the finds : Brief illustrated archaeological guide Συγγραφέας Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Mycenes Les monuments et les trouvailles : Petit guide archeologique illustre Συγγραφέας Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Mykene Die monumente und die funde : Kurzer bebilderter archaologischer fuhrer Συγγραφέας Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Μυκήνες Τα μνημεία και τα ευρήματα : Σύντομος εικονογραφημένος αρχαιολογικός οδηγός Συγγραφέας Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Μυκήνες Τα μνημεία και τα ευρήματα : Σύντομος εικονογραφημένος αρχαιολογικός οδηγός Συγγραφέας Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Μυκήνες Τα μνημεία και τα ευρήματα : Σύντομος εικονογραφημένος Αρχαιολογικός οδηγός Συγγραφέας Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Αρχαία Μεσσήνη- Θώρακες, Άλογα Συγγραφέας Μίλητος Χαρτόδετο
2016 Alt-Korinth : Die Statte und das Museum Kurzer Bebilberter Archaologischer Fuhrer Συγγραφέας Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Ancient Corinth : The site and the museum Brief illustrater Archaeological Guide Συγγραφέας Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Corinto Antigua : El lugar y el museo Breve Guia Arqueologica ilustrada Συγγραφέας Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 L'Ancienne Corinthe : Le site et le musee Petit Guide archeologique illustre Συγγραφέας Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 L'Antica Corinto : La citta e il museo Breve Guida Archeologica illustrata Συγγραφέας Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Αρχαία Κόρινθος : Ο χώρος και το μουσείο Σύντομος εικονογραφημένος αρχαιολογικός οδηγός Συγγραφέας Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 My Macedonian Εxperience : Vergina - Pella - Derveni Συγγραφέας Αρχείο Χαρτόδετο
2015 Βιώματα από τη Μακεδονία : Βεργίνα - Πέλλα - Δερβένι Συγγραφέας Αρχείο Χαρτόδετο
2012 Αρχαιολογία: Πελοπόννησος Συγγραφέας Μέλισσα Δερματόδετο
2010 Roman Peloponnese III : Society, Economy and Culture under the Roman Empire: Continuity and Innovation Συγγραφέας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας Δερματόδετο
2010 Τα θέατρα της Μεσσήνης Συγγραφέας Διάζωμα Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 "Διάζωμα", κίνηση πολιτών για την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων Συγγραφέας Διάζωμα Χαρτόδετο
2009 Ancient Eleutherna : Sector I Συγγραφέας, Επιμέλεια Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Χαρτόδετο
2008 Δημήτρης Ζ. Πουλιανός : Ο ζωγράφος: 1899-1972 Επιμέλεια Εταιρεία Ικαριακών Μελετών Δερματόδετο
2007 Μεσσηνία : Τόπος, χρόνος, άνθρωποι Συγγραφέας Μίλητος Σκληρόδετο
2007 Ο χρυσός των Μακεδόνων : Από την έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης Συγγραφέας Ζήτρος Σκληρόδετο
2007 Following Pausanias : The Quest for Greek Antiquity Συγγραφέας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Σκληρόδετο
2006 The Byzantine City in the Sixth Century : Literary images and historical reality Επιμέλεια Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών Χαρτόδετο
2006 Α΄ αρχαιολογική σύνοδος Νότιας και Δυτικής Ελλάδος : ΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων: Πρακτικά, Πάτρα 9-12 Ιουνίου 1996 Εισήγηση Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Χαρτόδετο
2004 Πρωτοβυζαντινή Ελεύθερνα : Τομέας Ι Συγγραφέας, Επιμέλεια Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Σκληρόδετο
2003 Το Γαλαξίδι από την αρχαιότητα ως σήμερα : Πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου, Γαλαξείδι 29-30 Σεπτεμβρίου 2000 Επιμέλεια Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών Χαρτόδετο
2002 Ancient Eleftherna : East Sector Συγγραφέας Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Χαρτόδετο
2002 Ancient Messene Συγγραφέας Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Χαρτόδετο
2002 Antica Messene Συγγραφέας Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Χαρτόδετο
2002 Das Antike Messene Συγγραφέας Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Χαρτόδετο
2002 La céramique des Ive – VIIIe siècles ap. J.-C. d’Eleutherna : Sa place en Crète et dans le basin égéen Επιμέλεια Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Χαρτόδετο
2002 Αρχαία Ελεύθερνα : Ανατολικός τομέας Συγγραφέας Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Χαρτόδετο
2002 Η Αρχαία Μεσσήνη Συγγραφέας Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Χαρτόδετο
2002 Πρωτοβυζαντινή Μεσσήνη και Ολυμπία : Αστικός και αγροτικός χώρος στη δυτική Πελοπόννησο: Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, Αθήνα 29-30 Μαΐου 1998 Επιμέλεια Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών Χαρτόδετο
2002 Το γυαλί από την αρχαιότητα ως σήμερα : Β' Συνέδριο Μαργαριτών Μυλοποτάμου Ρεθύμνης Κρήτης, 26-28 Σεπτεμβρίου 1997 Επιμέλεια Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών Χαρτόδετο
2000 Ήρωες και ηρώα στη Μεσσήνη Συγγραφέας Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία Χαρτόδετο
2000 Πρωτοβυζαντινή Ελεύθερνα : Τομέας Ι Επιμέλεια Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Χαρτόδετο
1997 Οι τάφοι του Δερβενίου Συγγραφέας Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Γεωγραφία της Μνήμης Andy's Publishers Χαρτόδετο
2021 Καραβοκύρηδες και Ακρόπρωρα του 1821 Καπόν Χαρτόδετο
2019 ANCIENT MESSENE Καπόν Χαρτόδετο
2019 ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ Καπόν Χαρτόδετο
2018 Ανασκαφή Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2018 Ηρως κτίστης I Μέλισσα Σκληρόδετο
2017 Το παρελθόν στο παρόν : Μνήμη, ιστορία και αρχαιότητα στη σύγχρονη Ελλάδα Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
2017 Micene I monumenti e i reperti : Breve guida archeologica illustrata Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Mycenae The monuments and the finds : Brief illustrated archaeological guide Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Mycenes Les monuments et les trouvailles : Petit guide archeologique illustre Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Mykene Die monumente und die funde : Kurzer bebilderter archaologischer fuhrer Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Μυκήνες Τα μνημεία και τα ευρήματα : Σύντομος εικονογραφημένος αρχαιολογικός οδηγός Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Μυκήνες Τα μνημεία και τα ευρήματα : Σύντομος εικονογραφημένος αρχαιολογικός οδηγός Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Μυκήνες Τα μνημεία και τα ευρήματα : Σύντομος εικονογραφημένος Αρχαιολογικός οδηγός Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Αρχαία Μεσσήνη- Θώρακες, Άλογα Μίλητος Χαρτόδετο
2016 Alt-Korinth : Die Statte und das Museum Kurzer Bebilberter Archaologischer Fuhrer Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Ancient Corinth : The site and the museum Brief illustrater Archaeological Guide Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Corinto Antigua : El lugar y el museo Breve Guia Arqueologica ilustrada Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 L'Ancienne Corinthe : Le site et le musee Petit Guide archeologique illustre Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 L'Antica Corinto : La citta e il museo Breve Guida Archeologica illustrata Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Αρχαία Κόρινθος : Ο χώρος και το μουσείο Σύντομος εικονογραφημένος αρχαιολογικός οδηγός Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 My Macedonian Εxperience : Vergina - Pella - Derveni Αρχείο Χαρτόδετο
2015 Βιώματα από τη Μακεδονία : Βεργίνα - Πέλλα - Δερβένι Αρχείο Χαρτόδετο
2012 Αρχαιολογία: Πελοπόννησος Μέλισσα Δερματόδετο
2010 Roman Peloponnese III : Society, Economy and Culture under the Roman Empire: Continuity and Innovation Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας Δερματόδετο
2010 Τα θέατρα της Μεσσήνης Διάζωμα Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 "Διάζωμα", κίνηση πολιτών για την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων Διάζωμα Χαρτόδετο
2009 Ancient Eleutherna : Sector I Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Χαρτόδετο
2007 Μεσσηνία : Τόπος, χρόνος, άνθρωποι Μίλητος Σκληρόδετο
2007 Ο χρυσός των Μακεδόνων : Από την έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης Ζήτρος Σκληρόδετο
2007 Following Pausanias : The Quest for Greek Antiquity Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Σκληρόδετο
2004 Πρωτοβυζαντινή Ελεύθερνα : Τομέας Ι Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Σκληρόδετο
2002 Ancient Eleftherna : East Sector Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Χαρτόδετο
2002 Ancient Messene Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Χαρτόδετο
2002 Antica Messene Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Χαρτόδετο
2002 Das Antike Messene Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Χαρτόδετο
2002 Αρχαία Ελεύθερνα : Ανατολικός τομέας Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Χαρτόδετο
2002 Η Αρχαία Μεσσήνη Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Χαρτόδετο
2000 Ήρωες και ηρώα στη Μεσσήνη Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία Χαρτόδετο
1997 Οι τάφοι του Δερβενίου Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2009 Ancient Eleutherna : Sector I Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Χαρτόδετο
2008 Δημήτρης Ζ. Πουλιανός : Ο ζωγράφος: 1899-1972 Εταιρεία Ικαριακών Μελετών Δερματόδετο
2006 The Byzantine City in the Sixth Century : Literary images and historical reality Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών Χαρτόδετο
2004 Πρωτοβυζαντινή Ελεύθερνα : Τομέας Ι Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Σκληρόδετο
2003 Το Γαλαξίδι από την αρχαιότητα ως σήμερα : Πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου, Γαλαξείδι 29-30 Σεπτεμβρίου 2000 Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών Χαρτόδετο
2002 La céramique des Ive – VIIIe siècles ap. J.-C. d’Eleutherna : Sa place en Crète et dans le basin égéen Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Χαρτόδετο
2002 Πρωτοβυζαντινή Μεσσήνη και Ολυμπία : Αστικός και αγροτικός χώρος στη δυτική Πελοπόννησο: Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, Αθήνα 29-30 Μαΐου 1998 Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών Χαρτόδετο
2002 Το γυαλί από την αρχαιότητα ως σήμερα : Β' Συνέδριο Μαργαριτών Μυλοποτάμου Ρεθύμνης Κρήτης, 26-28 Σεπτεμβρίου 1997 Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών Χαρτόδετο
2000 Πρωτοβυζαντινή Ελεύθερνα : Τομέας Ι Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Στη σκιά του Ταϋγέτου Πρόλογος Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
2020 Τα Δελφικά Παραγγέλματα στο Μονοπάτι της Ικαρίας Επίμετρο Εταιρεία Ικαριακών Μελετών Χαρτόδετο
2006 Α΄ αρχαιολογική σύνοδος Νότιας και Δυτικής Ελλάδος : ΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων: Πρακτικά, Πάτρα 9-12 Ιουνίου 1996 Εισήγηση Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Χαρτόδετο