Θέμελης, Πέτρος Γ.
Themelis, Petros G.
Themelis, Petros George
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 ANCIENT MESSENE Συγγραφέας Καπόν Χαρτόδετο
2019 ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ Συγγραφέας Καπόν Χαρτόδετο
2018 Ανασκαφή Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2018 Ηρως κτίστης I Συγγραφέας Μέλισσα Σκληρόδετο
2017 Το παρελθόν στο παρόν Συγγραφέας Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
2017 Micene I monumenti e i reperti Συγγραφέας Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Mycenae The monuments and the finds Συγγραφέας Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Mycenes Les monuments et les trouvailles Συγγραφέας Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Mykene Die monumente und die funde Συγγραφέας Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Μυκήνες Τα μνημεία και τα ευρήματα Συγγραφέας Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Μυκήνες Τα μνημεία και τα ευρήματα Συγγραφέας Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Μυκήνες Τα μνημεία και τα ευρήματα Συγγραφέας Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Αρχαία Μεσσήνη- Θώρακες, Άλογα Συγγραφέας Μίλητος Χαρτόδετο
2016 Alt-Korinth Συγγραφέας Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Ancient Corinth Συγγραφέας Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Corinto Antigua Συγγραφέας Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 L'Ancienne Corinthe Συγγραφέας Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 L'Antica Corinto Συγγραφέας Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Αρχαία Κόρινθος Συγγραφέας Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 My Macedonian Εxperience Συγγραφέας Αρχείο Χαρτόδετο
2015 Βιώματα από τη Μακεδονία Συγγραφέας Αρχείο Χαρτόδετο
2012 Αρχαιολογία: Πελοπόννησος Συγγραφέας Μέλισσα Δερματόδετο
2010 Roman Peloponnese III Συγγραφέας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας Δερματόδετο
2010 Τα θέατρα της Μεσσήνης Συγγραφέας Διάζωμα Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 "Διάζωμα", κίνηση πολιτών για την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων Συγγραφέας Διάζωμα Χαρτόδετο
2009 Ancient Eleutherna Συγγραφέας, Επιμέλεια Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Χαρτόδετο
2008 Δημήτρης Ζ. Πουλιανός Επιμέλεια Εταιρεία Ικαριακών Μελετών Δερματόδετο
2007 Μεσσηνία Συγγραφέας Μίλητος Σκληρόδετο
2007 Ο χρυσός των Μακεδόνων Συγγραφέας Ζήτρος Σκληρόδετο
2007 Following Pausanias Συγγραφέας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Σκληρόδετο
2006 The Byzantine City in the Sixth Century Επιμέλεια Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών Χαρτόδετο
2006 Α΄ αρχαιολογική σύνοδος Νότιας και Δυτικής Ελλάδος Εισήγηση Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Χαρτόδετο
2004 Πρωτοβυζαντινή Ελεύθερνα Συγγραφέας, Επιμέλεια Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Σκληρόδετο
2003 Το Γαλαξίδι από την αρχαιότητα ως σήμερα Επιμέλεια Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών Χαρτόδετο
2002 Ancient Eleftherna Συγγραφέας Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Χαρτόδετο
2002 Ancient Messene Συγγραφέας Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Χαρτόδετο
2002 Antica Messene Συγγραφέας Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Χαρτόδετο
2002 Das Antike Messene Συγγραφέας Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Χαρτόδετο
2002 La céramique des Ive – VIIIe siècles ap. J.-C. d’Eleutherna Επιμέλεια Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Χαρτόδετο
2002 Αρχαία Ελεύθερνα Συγγραφέας Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Χαρτόδετο
2002 Η Αρχαία Μεσσήνη Συγγραφέας Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Χαρτόδετο
2002 Πρωτοβυζαντινή Μεσσήνη και Ολυμπία Επιμέλεια Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών Χαρτόδετο
2002 Το γυαλί από την αρχαιότητα ως σήμερα Επιμέλεια Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών Χαρτόδετο
2000 Ήρωες και ηρώα στη Μεσσήνη Συγγραφέας Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία Χαρτόδετο
2000 Πρωτοβυζαντινή Ελεύθερνα Επιμέλεια Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Χαρτόδετο
1997 Οι τάφοι του Δερβενίου Συγγραφέας Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 ANCIENT MESSENE Καπόν Χαρτόδετο
2019 ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ Καπόν Χαρτόδετο
2018 Ανασκαφή Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2018 Ηρως κτίστης I Μέλισσα Σκληρόδετο
2017 Το παρελθόν στο παρόν Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
2017 Micene I monumenti e i reperti Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Mycenae The monuments and the finds Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Mycenes Les monuments et les trouvailles Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Mykene Die monumente und die funde Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Μυκήνες Τα μνημεία και τα ευρήματα Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Μυκήνες Τα μνημεία και τα ευρήματα Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Μυκήνες Τα μνημεία και τα ευρήματα Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Αρχαία Μεσσήνη- Θώρακες, Άλογα Μίλητος Χαρτόδετο
2016 Alt-Korinth Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Ancient Corinth Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Corinto Antigua Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 L'Ancienne Corinthe Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 L'Antica Corinto Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Αρχαία Κόρινθος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 My Macedonian Εxperience Αρχείο Χαρτόδετο
2015 Βιώματα από τη Μακεδονία Αρχείο Χαρτόδετο
2012 Αρχαιολογία: Πελοπόννησος Μέλισσα Δερματόδετο
2010 Roman Peloponnese III Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας Δερματόδετο
2010 Τα θέατρα της Μεσσήνης Διάζωμα Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 "Διάζωμα", κίνηση πολιτών για την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων Διάζωμα Χαρτόδετο
2009 Ancient Eleutherna Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Χαρτόδετο
2007 Μεσσηνία Μίλητος Σκληρόδετο
2007 Ο χρυσός των Μακεδόνων Ζήτρος Σκληρόδετο
2007 Following Pausanias Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Σκληρόδετο
2004 Πρωτοβυζαντινή Ελεύθερνα Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Σκληρόδετο
2002 Ancient Eleftherna Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Χαρτόδετο
2002 Ancient Messene Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Χαρτόδετο
2002 Antica Messene Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Χαρτόδετο
2002 Das Antike Messene Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Χαρτόδετο
2002 Αρχαία Ελεύθερνα Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Χαρτόδετο
2002 Η Αρχαία Μεσσήνη Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Χαρτόδετο
2000 Ήρωες και ηρώα στη Μεσσήνη Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία Χαρτόδετο
1997 Οι τάφοι του Δερβενίου Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2009 Ancient Eleutherna Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Χαρτόδετο
2008 Δημήτρης Ζ. Πουλιανός Εταιρεία Ικαριακών Μελετών Δερματόδετο
2006 The Byzantine City in the Sixth Century Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών Χαρτόδετο
2004 Πρωτοβυζαντινή Ελεύθερνα Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Σκληρόδετο
2003 Το Γαλαξίδι από την αρχαιότητα ως σήμερα Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών Χαρτόδετο
2002 La céramique des Ive – VIIIe siècles ap. J.-C. d’Eleutherna Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Χαρτόδετο
2002 Πρωτοβυζαντινή Μεσσήνη και Ολυμπία Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών Χαρτόδετο
2002 Το γυαλί από την αρχαιότητα ως σήμερα Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών Χαρτόδετο
2000 Πρωτοβυζαντινή Ελεύθερνα Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2006 Α΄ αρχαιολογική σύνοδος Νότιας και Δυτικής Ελλάδος Εισήγηση Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Χαρτόδετο