Θανασουλόπουλος, Κώστας Κ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2008 Έλληνες και Αλβανοί : Από τις ρίζες του απώτατου χθες στο αύριο Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2007 Τα τοπωνύμια της Αχαΐας ως ιστορικές μνήμες του μεσαιωνικού εποικισμού της Συγγραφέας Περί Τεχνών Χαρτόδετο
2005 Η γεωργική ανάπτυξη στην εποχή των ομηρικών επών Συγγραφέας Δαυλός Χαρτόδετο
2003 Λεξικό φυτοπαθολογικών όρων Συγγραφέας Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
2000 Η ιστορία της ελληνικής φυτοπαθολογίας ως το 2000 Συγγραφέας ΑγροΤύπος ΑΕ Χαρτόδετο
1996 Ασθένειες φυτών προκαρυωτικής αιτιολογίας : Πανεπιστημιακές παραδόσεις Συγγραφέας Ζήτη Χαρτόδετο
1996 Εκτίμηση απωλειών από τις ασθένειες των φυτών και προσδιορισμός μεθόδων προστασίας : Ειδικά μαθήματα φυτοπαθολογίας Συγγραφέας Ζήτη Χαρτόδετο
1996 Μυκητολογικές ασθένειες φυτών μεγάλης καλλιέργειας Συγγραφέας Ζήτη Χαρτόδετο
1995 Εγχειρίδιο διαγνωστικής στον αγρό : Των σπουδαιότερων μυκητολογικών και βακτηριολογικών ασθενειών στις κυριώτερες καλλιέργειες Συγγραφέας Ζήτη Χαρτόδετο
1995 Μυκητολογικές ασθένειες δένδρων και αμπέλου : Μαθήματα ειδικής φυτοπαθολογίας Συγγραφέας Ζήτη Χαρτόδετο
1989 Ασθένειες του ηλίανθου Συγγραφέας Ζήτη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2008 Έλληνες και Αλβανοί : Από τις ρίζες του απώτατου χθες στο αύριο Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2007 Τα τοπωνύμια της Αχαΐας ως ιστορικές μνήμες του μεσαιωνικού εποικισμού της Περί Τεχνών Χαρτόδετο
2005 Η γεωργική ανάπτυξη στην εποχή των ομηρικών επών Δαυλός Χαρτόδετο
2003 Λεξικό φυτοπαθολογικών όρων Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
2000 Η ιστορία της ελληνικής φυτοπαθολογίας ως το 2000 ΑγροΤύπος ΑΕ Χαρτόδετο
1996 Ασθένειες φυτών προκαρυωτικής αιτιολογίας : Πανεπιστημιακές παραδόσεις Ζήτη Χαρτόδετο
1996 Εκτίμηση απωλειών από τις ασθένειες των φυτών και προσδιορισμός μεθόδων προστασίας : Ειδικά μαθήματα φυτοπαθολογίας Ζήτη Χαρτόδετο
1996 Μυκητολογικές ασθένειες φυτών μεγάλης καλλιέργειας Ζήτη Χαρτόδετο
1995 Εγχειρίδιο διαγνωστικής στον αγρό : Των σπουδαιότερων μυκητολογικών και βακτηριολογικών ασθενειών στις κυριώτερες καλλιέργειες Ζήτη Χαρτόδετο
1995 Μυκητολογικές ασθένειες δένδρων και αμπέλου : Μαθήματα ειδικής φυτοπαθολογίας Ζήτη Χαρτόδετο
1989 Ασθένειες του ηλίανθου Ζήτη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα