Ζευγαρίδης, Σπύρος Κ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1997 Διοίκηση και εποπτεία προσωπικού Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
1991 Οργάνωση επιχειρήσεων : Ανάλυση της δομής των οργανώσεων Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1990 Επιχειρησιακή δεοντολογία Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1985 Οργάνωση και διοίκηση : Θεωρία και ελληνική πρακτική: Δομή των οργανώσεων Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1985 Οργάνωση και διοίκηση : Πραγματικές εφαρμογές από την κλασική διοίκηση στην αυτοδιαχείριση Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1985 Οργάνωση και μέθοδοι στις διοικητικές εργασίες των επιχειρήσεων και της δημόσιας διοικήσεως : Οργάνωση και διοίκηση Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1984 Οργάνωση και διοίκηση : Θεωρία και ελληνική πρακτική: Γένεση, ανάπτυξη και οικολογία των οργανώσεων Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1984 Οργάνωση και διοίκηση : Μια συστημική και ενδεχομενική ανάλυση των διοικητικών λειτουργιών Επιμέλεια Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1983 Οργάνωση και διοίκηση : Θεωρία και ελληνική πρακτική: Η οργανωτική θεωρία και πως διδάσκεται Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1983 Οργάνωση και διοίκηση : Μια συστημική και ενδεχομενική ανάλυση των διοικητικών λειτουργιών Επιμέλεια Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1980 Οργάνωση και διοίκηση : Μια συστημική και ενδεχομενική ανάλυση των διοικητικών λειτουργιών Επιμέλεια Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1976 Διαφήμιση και άνθρωπος Συγγραφέας Νίκος Δήμου Χαρτόδετο
1972 Τα διαφημιστικά μέσα : Κριτήρια επιλογής και αποδοτικότητας Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1997 Διοίκηση και εποπτεία προσωπικού Interbooks Χαρτόδετο
1991 Οργάνωση επιχειρήσεων : Ανάλυση της δομής των οργανώσεων Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1990 Επιχειρησιακή δεοντολογία Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1985 Οργάνωση και διοίκηση : Θεωρία και ελληνική πρακτική: Δομή των οργανώσεων Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1985 Οργάνωση και διοίκηση : Πραγματικές εφαρμογές από την κλασική διοίκηση στην αυτοδιαχείριση Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1985 Οργάνωση και μέθοδοι στις διοικητικές εργασίες των επιχειρήσεων και της δημόσιας διοικήσεως : Οργάνωση και διοίκηση Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1984 Οργάνωση και διοίκηση : Θεωρία και ελληνική πρακτική: Γένεση, ανάπτυξη και οικολογία των οργανώσεων Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1983 Οργάνωση και διοίκηση : Θεωρία και ελληνική πρακτική: Η οργανωτική θεωρία και πως διδάσκεται Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1976 Διαφήμιση και άνθρωπος Νίκος Δήμου Χαρτόδετο
1972 Τα διαφημιστικά μέσα : Κριτήρια επιλογής και αποδοτικότητας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1984 Οργάνωση και διοίκηση : Μια συστημική και ενδεχομενική ανάλυση των διοικητικών λειτουργιών Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1983 Οργάνωση και διοίκηση : Μια συστημική και ενδεχομενική ανάλυση των διοικητικών λειτουργιών Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1980 Οργάνωση και διοίκηση : Μια συστημική και ενδεχομενική ανάλυση των διοικητικών λειτουργιών Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα