Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (Ε.Κ.Ε.Μ.)
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2004 Η ελληνική προβληματική για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα : Η "κρίση συνταγματοποίησης" της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2002 Το μέλλον της Ευρώπης και η Τουρκία : Ζάπειο Μέγαρο, 23 Ιανουαρίου 2002 Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Ευρωπαϊκό σύνταγμα : Ρόλος, σημασία, περιεχόμενο: Ζάππειο Μέγαρο, 22 Απριλίου 2002 Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Το μέλλον της Ευρώπης και η Ελλάδα : Ζάππειο Μέγαρο, 11 Ιουλίου 2001 Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Economic Development, Emigration and the Human Factor Φορέας επιμέλειας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1999 L' élargissement du Conseil de l' Europe vers les pays d' Europe centrale et orientale Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού μέσα από το συμβατικό πλαίσιο της Λομέ IV : Προβλήματα και προοπτικές: Πρακτικά συνεδρίου, Αθήνα, Αμφιθέατρο υπουργείου Εξωτερικών, 24 Απριλίου 1998 Φορέας επιμέλειας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1997 Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας/ Ένωσης για την πρώην Γιουγκοσλαβία 1991-1996 : Κείμενα τεκμηρίωσης Φορέας επιμέλειας Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
1997 Η πορεία της διαπραγμάτευσης για την αναθεώρηση του Μάαστριχτ : Πρακτικά ημερίδας 14 Φεβρουαρίου 1997 Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Το σύστημα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, η θεσμική διάσταση : Διαμόρφωση και παρακολούθηση, συντονισμός και συνοχή, ανάλυση και σχεδιασμός πολιτικής Φορέας επιμέλειας Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
1996 Η Ευρωπαϊκή Ένωση κρατών μετά την διακυβερνητική διάσκεψη του 1996 Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
1996 Σκέψεις πάνω σε μια στρατηγική για την Ευρώπη Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
1996 Το Αιγαίο πέλαγος και το νέο δίκαιο της θάλασσας : Πρακτικά συμποσίου: Ρόδος, 4-6 Νοεμβρίου 1994 Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1995 Η Β ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα : Ιούλιος - Δεκέβριος 1988: Κείμενα Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1995 Οι θεσμικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη μετα-Μάαστριχτ εποχή : Πρακτικά συμποσίου Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Εργαζόμενοι στην Ελλάδα και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση Φορέας επιμέλειας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1993 Ελληνική πολιτισμική ταυτότητα και ευρωπαϊκή ενοποίηση Φορέας επιμέλειας Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1996 Η Ευρωπαϊκή Ένωση κρατών μετά την διακυβερνητική διάσκεψη του 1996 Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
1996 Σκέψεις πάνω σε μια στρατηγική για την Ευρώπη Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2004 Η ελληνική προβληματική για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα : Η "κρίση συνταγματοποίησης" της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2002 Το μέλλον της Ευρώπης και η Τουρκία : Ζάπειο Μέγαρο, 23 Ιανουαρίου 2002 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Ευρωπαϊκό σύνταγμα : Ρόλος, σημασία, περιεχόμενο: Ζάππειο Μέγαρο, 22 Απριλίου 2002 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Το μέλλον της Ευρώπης και η Ελλάδα : Ζάππειο Μέγαρο, 11 Ιουλίου 2001 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Economic Development, Emigration and the Human Factor Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1999 L' élargissement du Conseil de l' Europe vers les pays d' Europe centrale et orientale Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού μέσα από το συμβατικό πλαίσιο της Λομέ IV : Προβλήματα και προοπτικές: Πρακτικά συνεδρίου, Αθήνα, Αμφιθέατρο υπουργείου Εξωτερικών, 24 Απριλίου 1998 Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1997 Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας/ Ένωσης για την πρώην Γιουγκοσλαβία 1991-1996 : Κείμενα τεκμηρίωσης Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
1997 Η πορεία της διαπραγμάτευσης για την αναθεώρηση του Μάαστριχτ : Πρακτικά ημερίδας 14 Φεβρουαρίου 1997 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Το σύστημα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, η θεσμική διάσταση : Διαμόρφωση και παρακολούθηση, συντονισμός και συνοχή, ανάλυση και σχεδιασμός πολιτικής Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
1996 Το Αιγαίο πέλαγος και το νέο δίκαιο της θάλασσας : Πρακτικά συμποσίου: Ρόδος, 4-6 Νοεμβρίου 1994 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1995 Η Β ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα : Ιούλιος - Δεκέβριος 1988: Κείμενα Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1995 Οι θεσμικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη μετα-Μάαστριχτ εποχή : Πρακτικά συμποσίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Εργαζόμενοι στην Ελλάδα και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1993 Ελληνική πολιτισμική ταυτότητα και ευρωπαϊκή ενοποίηση Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα