Ελευθεριάδης, Αντώνης Ι.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Numerical Reasoning Tests Αριθμητικού Υπολογισμού Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2021 Verbal Reasoning-Tests Κατανόησης Κειμένων Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2021 Κατανόησης αφηρημένων εννοιών tests abstract reasoning : Πώς να αριστεύσετε στους διαγωνισμούς ΕΕ EPSO, ΑΣΕΠ Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2018 Tests λογικών ικανοτήτων (Detuctive reasoning) : 1.000 εναλλακτικές απαντήσεις Συγγραφέας Εκδόσεις Πνύκα Χαρτόδετο
2015 Η Ορθόδοξος Εκκλησία κατά της μασονίας : Δοκίμιο αντιρρητικής Θεολογίας Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2013 Ο μέγας ιεροεξεταστής : (Ήγουν, περί δαιμονολογίας της παπικής εξουσίας) Μετάφραση Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2009 Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης: SOS θέματα : Κώδικα οργανισμού δικαιστηρίων (άρθρα 1 έως και 22), κώδικα δικαστικών υπαλλήλων Επιμέλεια κειμένου Σύγχρονη Πέννα Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες : Από την ύλη των μαθηματικών του γυμνασίου Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Πώς να περάσετε τα tests γεωγραφίας Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Πώς να περάσετε τα tests επικαιρότητας και σύγχρονου προβληματισμού, επιστημών, γεωγραφία, οικονομικής θεωρίας και ευρωπαϊκής ένωσης Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Ερωτηματολόγια ιστορίας : ΑΣΕΠ: Διαγωνισμός εκπαιδευτικών Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Νεοελληνική γλώσσα: δομή και λειτουργία της : ΑΣΕΠ: Διαγωνισμοί του δημοσίου Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Οδηγός παιδαγωγικών και γενικής διδακτικής : ΑΣΕΠ: Απαντησάριο διαγωνισμού εκπαιδευτικών 2007 Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Πώς να περάσετε τα tests γενικής παιδείας : Ασκησάρια γνώσεων και δεξιοτήτων Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2007 Πώς να περάσετε τα tests δεξιοτήτων και αναλυτικής συλλογιστικής σκέψης : Διαγωνισμοί Α.Σ.Ε.Π. - τραπεζών: Ασκησάρια γνώσεων και δεξιοτήτων Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2006 Πώς να περάσετε τα tests αριθμητικού υπολογισμού Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2006 Πώς να περάσετε τα tests γλωσσικού συλλογισμού Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2006 Πώς να περάσετε τα ψυχομετρικά tests Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2006 Σημειώσεις ειδικής διδακτικής κοινωνιολογίας : ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών Επιμέλεια κειμένου Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2006 Σημειώσεις ειδικής διδακτικής μαθηματικών : ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών Επιμέλεια κειμένου Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2006 Συμπληρωμένες απαντήσεις στα ερωτηματολόγια κλάδου ΠΕ 6 αγγλικής Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2005 Ερωτηματολόγια θρησκευτικών. Ειδική διδακτική θρησκευτικού μαθήματος : ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2005 Ερωτηματολόγιο ιστορίας. Ειδική διδακτική : ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2005 Θέματα παιδαγωγικών γενικής διδακτικής : ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών: Μέθοδος με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2005 Σχολιασμένες απαντήσεις αγγλικής γλώσσας διαγωνισμού 2005 : ΑΣΕΠ: Διαγωνισμός εκπαιδευτικών Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Σχολιασμένες απαντήσεις στα ερωτηματολόγια κλάδου ΠΕ 7 γερμανικής γλώσσας διαγωνισμών των ετών 2002-2005 : Ειδική διδακτική γερμανικής (+θέματα Α.Σ.Ε.Π. 1998) Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2005 Τεκμηριωμένες απαντήσεις στα θέματα παιδαγωγικών - γενικής διδακτικής : ΑΣΕΠ: Διαγωνισμός εκπαιδευτικών του 2005 Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2004 Δημόσια οικονομική και δημοσιονομικό δίκαιο : Διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ Επιμέλεια κειμένου Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2004 Δημόσιο δίκαιο: Συνταγματικό, διοικητικό, ευρωπαϊκό: Για τους διαγωνισμούς του δημοσίου: Παράρτημα το Σύνταγμα της Ελλάδας 1975/1986/2001 : Διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ Επιμέλεια κειμένου Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2004 Ιδιωτικό δίκαιο: Εμπορικό δίκαιο, αστικό δίκαιο : Διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ - Κατηγορία Π.Ε. Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2004 Ιδιωτικό δίκαιο: Εμπορικό δίκαιο, αστικό δίκαιο : Διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ - Κατηγορία Τ.Ε. Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2004 Κλάδος αγγλικής, ειδική διδακτική : ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2004 Κλάδος γαλλικής, ειδική διδακτική : ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2004 Οικονομική: Μικροοικονομική, μακροοικονομική : Διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2004 Παιδαγωγικά θέματα, διδακτική μεθοδολογία Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2004 Διαγωνισμοί τραπεζών: Πρακτική αριθμητική, νεοελληνική γλώσσα, αγγλική γλώσσα : Σύστημα ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2004 Κλάδος νηπιαγωγών, δραστηριότητες για το νηπιαγωγείο : ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2004 Παιδαγωγικά θέματα διδακτική μεθοδολογία : ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2004 Συνοπτική απόδοση κειμένου. Κατανόηση κειμένου : Διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2004 Ψυχοπαιδαγωγικά προβλήματα : Για τους διαγωνισμούς των εκπαιδευτικών Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2003 Tests αγγλικής γλώσσας Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2002 Δημόσιο δίκαιο : Συνταγματικό, διοικητικό, ευρωπαϊκό: Όλα τα θέματα του Α.Σ.Ε.Π.: Μέθοδος πολλαπλών επιλογών: Για τους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2002 Ιδιωτικό δίκαιο : Αστικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο: Περιλαμβάνει όλα τα θέματα του Α.Σ.Ε.Π.: Μέθοδος πολλαπλών επιλογών: Για τους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2002 Ιστορία του ελληνικού έθνους 1821-1941 : Περιλαμβάνει θέματα Α.Σ.Ε.Π.: Για τους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2002 Κλάδος πληροφορικής διδακτική : Για τους διαγωνισμούς των εκπαιδευτικών Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2002 Μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες : Μέθοδος πολλαπλών επιλογών: Για τους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. Επιμέλεια κειμένου Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2002 Στοιχεία δημοκρατικού πολιτεύματος : Περιλαμβάνει όλα τα θέματα του Α.Σ.Ε.Π.: Μέθοδος πολλαπλών επιλογών: Για τους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2001 Κλάδος μουσικών διδακτική : Για τους διαγωνισμούς των εκπαιδευτικών Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2000 Όλα τα θέματα του ΑΣΕΠ με τις λύσεις τους (1998) : Για τους διαγωνισμούς του δημοσίου Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Απροσδιόριστο δέσιμο
2000 Κλάδος γερμανικής διδακτική : Περιλαμβάνει θέματα Α.Σ.Ε.Π.: Για τους διαγωνισμούς των εκπαιδευτικών Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2000 Κλάδος νηπιαγωγών ειδική διδακτική : Περιλαμβάνει θέματα Α.Σ.Ε.Π.: Για τους διαγωνισμούς των εκπαιδευτικών Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2000 Κλάδος φυσικής αγωγής διδακτική : Περιλαμβάνει θέματα Α.Σ.Ε.Π.: Για τους διαγωνισμούς των εκπαιδευτικών Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2000 Ο πάτερ Σέργιος : Ο ασκητής που δεν έγινε άγιος: Μυθιστόρημα Μετάφραση Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2000 Τεστ γενικών γνώσεων και ψυχο-λογικο-δεξιοτήτων : Ασκησάριο δεξιοτήτων Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
1999 Εισαγωγή στο δίκαιο και τους πολιτικούς θεσμούς για τη Β΄ τάξη ενιαίου λυκείου Επιμέλεια κειμένου Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
1998 Ιδιωτικό δίκαιο : Εμπορικό δίκαιο, αστικό δίκαιο: Για τους διαγωνισμούς του δημοσίου Επιμέλεια κειμένου Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
1998 Παιδαγωγικά θέματα διδακτική μεθοδολογία : Για τους διαγωνισμούς των εκπαιδευτικών Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
1998 Περίληψη νεοελληνικού κειμένου. Εκθέσεις γενικότερου ενδιαφέροντος : Για τους διαγωνισμούς του δημοσίου Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
1998 Στοιχεία του δημοκρατικού πολιτεύματος : Για τους διαγωνισμούς του Δημοσίου Επιμέλεια κειμένου Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
1995 Εκθέσεις Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
Νεοελληνική γλώσσα : Δομή και λειτουργία της Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
Σχολιασμένες απαντήσεις στα ερωτηματολόγια ΠΕ 11 φυσικής αγωγής Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
Σχολιασμένες απαντήσεις στα ερωτηματολόγια κλάδου ΠΕ 5 γαλλικής Συγγραφέας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Numerical Reasoning Tests Αριθμητικού Υπολογισμού Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2021 Verbal Reasoning-Tests Κατανόησης Κειμένων Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2021 Κατανόησης αφηρημένων εννοιών tests abstract reasoning : Πώς να αριστεύσετε στους διαγωνισμούς ΕΕ EPSO, ΑΣΕΠ Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2018 Tests λογικών ικανοτήτων (Detuctive reasoning) : 1.000 εναλλακτικές απαντήσεις Εκδόσεις Πνύκα Χαρτόδετο
2015 Η Ορθόδοξος Εκκλησία κατά της μασονίας : Δοκίμιο αντιρρητικής Θεολογίας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2008 Μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες : Από την ύλη των μαθηματικών του γυμνασίου Σύγχρονη Πέννα Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Πώς να περάσετε τα tests γεωγραφίας Σύγχρονη Πέννα Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Πώς να περάσετε τα tests επικαιρότητας και σύγχρονου προβληματισμού, επιστημών, γεωγραφία, οικονομικής θεωρίας και ευρωπαϊκής ένωσης Σύγχρονη Πέννα Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Ερωτηματολόγια ιστορίας : ΑΣΕΠ: Διαγωνισμός εκπαιδευτικών Σύγχρονη Πέννα Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Νεοελληνική γλώσσα: δομή και λειτουργία της : ΑΣΕΠ: Διαγωνισμοί του δημοσίου Σύγχρονη Πέννα Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Οδηγός παιδαγωγικών και γενικής διδακτικής : ΑΣΕΠ: Απαντησάριο διαγωνισμού εκπαιδευτικών 2007 Σύγχρονη Πέννα Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Πώς να περάσετε τα tests γενικής παιδείας : Ασκησάρια γνώσεων και δεξιοτήτων Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2007 Πώς να περάσετε τα tests δεξιοτήτων και αναλυτικής συλλογιστικής σκέψης : Διαγωνισμοί Α.Σ.Ε.Π. - τραπεζών: Ασκησάρια γνώσεων και δεξιοτήτων Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2006 Πώς να περάσετε τα tests αριθμητικού υπολογισμού Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2006 Πώς να περάσετε τα tests γλωσσικού συλλογισμού Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2006 Πώς να περάσετε τα ψυχομετρικά tests Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2006 Συμπληρωμένες απαντήσεις στα ερωτηματολόγια κλάδου ΠΕ 6 αγγλικής Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2005 Ερωτηματολόγια θρησκευτικών. Ειδική διδακτική θρησκευτικού μαθήματος : ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2005 Ερωτηματολόγιο ιστορίας. Ειδική διδακτική : ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2005 Θέματα παιδαγωγικών γενικής διδακτικής : ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών: Μέθοδος με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2005 Σχολιασμένες απαντήσεις αγγλικής γλώσσας διαγωνισμού 2005 : ΑΣΕΠ: Διαγωνισμός εκπαιδευτικών Σύγχρονη Πέννα Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Σχολιασμένες απαντήσεις στα ερωτηματολόγια κλάδου ΠΕ 7 γερμανικής γλώσσας διαγωνισμών των ετών 2002-2005 : Ειδική διδακτική γερμανικής (+θέματα Α.Σ.Ε.Π. 1998) Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2005 Τεκμηριωμένες απαντήσεις στα θέματα παιδαγωγικών - γενικής διδακτικής : ΑΣΕΠ: Διαγωνισμός εκπαιδευτικών του 2005 Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2004 Διαγωνισμοί τραπεζών: Πρακτική αριθμητική, νεοελληνική γλώσσα, αγγλική γλώσσα : Σύστημα ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2004 Ιδιωτικό δίκαιο: Εμπορικό δίκαιο, αστικό δίκαιο : Διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ - Κατηγορία Π.Ε. Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2004 Ιδιωτικό δίκαιο: Εμπορικό δίκαιο, αστικό δίκαιο : Διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ - Κατηγορία Τ.Ε. Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2004 Κλάδος αγγλικής, ειδική διδακτική : ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2004 Κλάδος γαλλικής, ειδική διδακτική : ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2004 Κλάδος νηπιαγωγών, δραστηριότητες για το νηπιαγωγείο : ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2004 Οικονομική: Μικροοικονομική, μακροοικονομική : Διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2004 Παιδαγωγικά θέματα, διδακτική μεθοδολογία Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2004 Παιδαγωγικά θέματα διδακτική μεθοδολογία : ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2004 Συνοπτική απόδοση κειμένου. Κατανόηση κειμένου : Διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2004 Ψυχοπαιδαγωγικά προβλήματα : Για τους διαγωνισμούς των εκπαιδευτικών Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2003 Tests αγγλικής γλώσσας Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2002 Δημόσιο δίκαιο : Συνταγματικό, διοικητικό, ευρωπαϊκό: Όλα τα θέματα του Α.Σ.Ε.Π.: Μέθοδος πολλαπλών επιλογών: Για τους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2002 Ιδιωτικό δίκαιο : Αστικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο: Περιλαμβάνει όλα τα θέματα του Α.Σ.Ε.Π.: Μέθοδος πολλαπλών επιλογών: Για τους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2002 Ιστορία του ελληνικού έθνους 1821-1941 : Περιλαμβάνει θέματα Α.Σ.Ε.Π.: Για τους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2002 Κλάδος πληροφορικής διδακτική : Για τους διαγωνισμούς των εκπαιδευτικών Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2002 Στοιχεία δημοκρατικού πολιτεύματος : Περιλαμβάνει όλα τα θέματα του Α.Σ.Ε.Π.: Μέθοδος πολλαπλών επιλογών: Για τους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2001 Κλάδος μουσικών διδακτική : Για τους διαγωνισμούς των εκπαιδευτικών Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2000 Όλα τα θέματα του ΑΣΕΠ με τις λύσεις τους (1998) : Για τους διαγωνισμούς του δημοσίου Σύγχρονη Πέννα Απροσδιόριστο δέσιμο
2000 Κλάδος γερμανικής διδακτική : Περιλαμβάνει θέματα Α.Σ.Ε.Π.: Για τους διαγωνισμούς των εκπαιδευτικών Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2000 Κλάδος νηπιαγωγών ειδική διδακτική : Περιλαμβάνει θέματα Α.Σ.Ε.Π.: Για τους διαγωνισμούς των εκπαιδευτικών Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2000 Κλάδος φυσικής αγωγής διδακτική : Περιλαμβάνει θέματα Α.Σ.Ε.Π.: Για τους διαγωνισμούς των εκπαιδευτικών Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2000 Τεστ γενικών γνώσεων και ψυχο-λογικο-δεξιοτήτων : Ασκησάριο δεξιοτήτων Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
1998 Παιδαγωγικά θέματα διδακτική μεθοδολογία : Για τους διαγωνισμούς των εκπαιδευτικών Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
1998 Περίληψη νεοελληνικού κειμένου. Εκθέσεις γενικότερου ενδιαφέροντος : Για τους διαγωνισμούς του δημοσίου Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
1995 Εκθέσεις Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
Νεοελληνική γλώσσα : Δομή και λειτουργία της Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
Σχολιασμένες απαντήσεις στα ερωτηματολόγια ΠΕ 11 φυσικής αγωγής Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
Σχολιασμένες απαντήσεις στα ερωτηματολόγια κλάδου ΠΕ 5 γαλλικής Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2013 Ο μέγας ιεροεξεταστής : (Ήγουν, περί δαιμονολογίας της παπικής εξουσίας) Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2000 Ο πάτερ Σέργιος : Ο ασκητής που δεν έγινε άγιος: Μυθιστόρημα Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2009 Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης: SOS θέματα : Κώδικα οργανισμού δικαιστηρίων (άρθρα 1 έως και 22), κώδικα δικαστικών υπαλλήλων Σύγχρονη Πέννα Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Σημειώσεις ειδικής διδακτικής κοινωνιολογίας : ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2006 Σημειώσεις ειδικής διδακτικής μαθηματικών : ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2004 Δημόσια οικονομική και δημοσιονομικό δίκαιο : Διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2004 Δημόσιο δίκαιο: Συνταγματικό, διοικητικό, ευρωπαϊκό: Για τους διαγωνισμούς του δημοσίου: Παράρτημα το Σύνταγμα της Ελλάδας 1975/1986/2001 : Διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
2002 Μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες : Μέθοδος πολλαπλών επιλογών: Για τους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
1999 Εισαγωγή στο δίκαιο και τους πολιτικούς θεσμούς για τη Β΄ τάξη ενιαίου λυκείου Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
1998 Ιδιωτικό δίκαιο : Εμπορικό δίκαιο, αστικό δίκαιο: Για τους διαγωνισμούς του δημοσίου Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
1998 Στοιχεία του δημοκρατικού πολιτεύματος : Για τους διαγωνισμούς του Δημοσίου Σύγχρονη Πέννα Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα