Δρόσος, Βασίλης
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Ο κύκλος της Άλφα Φωτογράφος Αχαϊκές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2006 Σαντορίνη : Χθες και σήμερα: Ένα νησί από λάβα Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
2002 The Life and Works of Nikos Kazantzakis Φωτογράφος Παναγιωτάκης Γεώργιος Ι. Χαρτόδετο
2000 Creta : Ieri e oggi: Una guida completa per il viaggiatore con visita alla città, ai luoghi archeologici e ai musei, con 19 percorsi, con una precisa pianta dell' isola, con 302 fotografie a colori Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
2000 Kreta : Heute und Gestern: Ein umfassender Reiseführer mit Beschreibung der Städte, der archäologischen Ausgrabungen und der Museen, mit 19 Rundfahrten und einer detaillierten Karte der Insel 302 Farbfotografien Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
1999 Santorini : Today and Yesterday: A Complete Tourist Guide with 128 Colour Illustrations and Maps Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
1999 Santorini : Heute und gestern:Ein vollständiger Reiseführer mit 128 Farbigen Illustrationen und Karten Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
1999 Crete : Today and Yesterday: A Complete Guide for Travellers with Tours of the Cities, Archaeological Sites and Museums, with 19 Routes, with a Detailed Map of the Island and with 302 Colour Illustrations Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
1998 Santorini : D' hier et d' aujourd' hui: Un guide touristique complet avec 128 photos et cartes en couleurs Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
1998 Santorini : Hoy y ayer: Una completa guía turística con 128 ilustraciones y mapas en color Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
1998 Santorini : Ieri e oggi: Una guida touristica completa di 128 fotografie a colori, carte e disegni Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
1997 Santorini : Vroeger en nu: Een complete toeristische gids met 128 kleurenfoto' s en kaarten Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
1992 Creta : Cnosso, Festo, Malia: Siti archeologici, città e villagi Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
1992 Crète : Cnossos, Phaistos, Malia: Sites archéologiques, villes et villages Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
1991 Kreta : Heute und Gestern: Ein Umfassender Reiseführer mit Beschreibung der Städte, der archäologischen Ausgrabungen und der Museen, mit 19 Rundfahrten und einer detaillierten Karte der Insel, 302 Farbfotografien Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
1990 Crete : Knossos, Phaistos, Malia: Archaeological Sites, Towns and Villages Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
1990 Kreta : Knossos, Phästos, Malia: Ausgrabungen, Städte und Dörfer Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
1990 Kreta : Knossos, Faistos, Malia: Arkeologiska plaster, städer och byar Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
1987 Santorini : Ieri e oggi: Una guida touristica completa di 128 fotografie a colori, carte e disegni Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Ο κύκλος της Άλφα Αχαϊκές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2006 Σαντορίνη : Χθες και σήμερα: Ένα νησί από λάβα Toubi's Χαρτόδετο
2002 The Life and Works of Nikos Kazantzakis Παναγιωτάκης Γεώργιος Ι. Χαρτόδετο
2000 Creta : Ieri e oggi: Una guida completa per il viaggiatore con visita alla città, ai luoghi archeologici e ai musei, con 19 percorsi, con una precisa pianta dell' isola, con 302 fotografie a colori Toubi's Χαρτόδετο
2000 Kreta : Heute und Gestern: Ein umfassender Reiseführer mit Beschreibung der Städte, der archäologischen Ausgrabungen und der Museen, mit 19 Rundfahrten und einer detaillierten Karte der Insel 302 Farbfotografien Toubi's Χαρτόδετο
1999 Santorini : Today and Yesterday: A Complete Tourist Guide with 128 Colour Illustrations and Maps Toubi's Χαρτόδετο
1999 Santorini : Heute und gestern:Ein vollständiger Reiseführer mit 128 Farbigen Illustrationen und Karten Toubi's Χαρτόδετο
1999 Crete : Today and Yesterday: A Complete Guide for Travellers with Tours of the Cities, Archaeological Sites and Museums, with 19 Routes, with a Detailed Map of the Island and with 302 Colour Illustrations Toubi's Χαρτόδετο
1998 Santorini : Ieri e oggi: Una guida touristica completa di 128 fotografie a colori, carte e disegni Toubi's Χαρτόδετο
1998 Santorini : Hoy y ayer: Una completa guía turística con 128 ilustraciones y mapas en color Toubi's Χαρτόδετο
1998 Santorini : D' hier et d' aujourd' hui: Un guide touristique complet avec 128 photos et cartes en couleurs Toubi's Χαρτόδετο
1997 Santorini : Vroeger en nu: Een complete toeristische gids met 128 kleurenfoto' s en kaarten Toubi's Χαρτόδετο
1992 Creta : Cnosso, Festo, Malia: Siti archeologici, città e villagi Toubi's Χαρτόδετο
1992 Crète : Cnossos, Phaistos, Malia: Sites archéologiques, villes et villages Toubi's Χαρτόδετο
1991 Kreta : Heute und Gestern: Ein Umfassender Reiseführer mit Beschreibung der Städte, der archäologischen Ausgrabungen und der Museen, mit 19 Rundfahrten und einer detaillierten Karte der Insel, 302 Farbfotografien Toubi's Χαρτόδετο
1990 Crete : Knossos, Phaistos, Malia: Archaeological Sites, Towns and Villages Toubi's Χαρτόδετο
1990 Kreta : Knossos, Phästos, Malia: Ausgrabungen, Städte und Dörfer Toubi's Χαρτόδετο
1990 Kreta : Knossos, Faistos, Malia: Arkeologiska plaster, städer och byar Toubi's Χαρτόδετο
1987 Santorini : Ieri e oggi: Una guida touristica completa di 128 fotografie a colori, carte e disegni Toubi's Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα