Δημόπουλος, Στυλιανός
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2012 Κριτική ιστορία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας Μετάφραση Βάνιας Χαρτόδετο
2012 Από την εκπαίδευση του οφέλους στην παιδεία του βάθους : Πρακτικά ημερίδας, Παρασκευή 14 Μαΐου 2010 Εισήγηση, Επιμέλεια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πολυτεχνική Σχολή Χαρτόδετο
2007 Πυρρώνειες υποτυπώσεις Α', Β' Μετάφραση, Επιμέλεια Ζήτρος Σκληρόδετο
2006 Η φιλοσοφία του Επίκουρου : Άτομα, ηδονή, αρετή Μετάφραση Θύραθεν Χαρτόδετο
2006 Πυρρώνειες υποτυπώσεις Α' : Βιβλίο Α': 1-163, 187-208 Μετάφραση, Επιμέλεια Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2006 Πυρρώνειες υποτυπώσεις Α' : Βιβλίο Α': 1-163, 187-208 Μετάφραση, Επιμέλεια Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2003 Οι Σκεπτικοί : Αναγνωστικό της αρχαίας σκεπτικής φιλοσοφίας: Εισαγωγή στο κλασικό σκεπτικισμό Μετάφραση Θύραθεν Χαρτόδετο
2003 Αρχαία ελληνική γνωσιοθεωρία : Συμβολή στη διερεύνηση του προβλήματος: Αντίληψη και γνώση Μετάφραση Παπαδήμας Δημ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Πυρρώνειες υποτυπώσεις Α' : Βιβλίο Α': 1-163, 187-208 Μετάφραση, Επιμέλεια Ζήτρος Σκληρόδετο
1997 Η ελληνιστική φιλοσοφία : Στωικοί, επικούρειοι, σκεπτικοί Μετάφραση Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Χαρτόδετο
1992 Έκθεσις της επιτροπείας της διορισθείσης προς εξέτασιν της γλωσσικής διδασκαλίας των δημοτικών σχολείων Επιμέλεια Βάνιας Χαρτόδετο
1990 Τι είναι η διαλεκτική; Γνωσιοθεωρία χωρίς γνωστικό υποκείμενο Μετάφραση Βάνιας Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2012 Κριτική ιστορία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας Βάνιας Χαρτόδετο
2007 Πυρρώνειες υποτυπώσεις Α', Β' Ζήτρος Σκληρόδετο
2006 Η φιλοσοφία του Επίκουρου : Άτομα, ηδονή, αρετή Θύραθεν Χαρτόδετο
2006 Πυρρώνειες υποτυπώσεις Α' : Βιβλίο Α': 1-163, 187-208 Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2006 Πυρρώνειες υποτυπώσεις Α' : Βιβλίο Α': 1-163, 187-208 Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2003 Οι Σκεπτικοί : Αναγνωστικό της αρχαίας σκεπτικής φιλοσοφίας: Εισαγωγή στο κλασικό σκεπτικισμό Θύραθεν Χαρτόδετο
2003 Αρχαία ελληνική γνωσιοθεωρία : Συμβολή στη διερεύνηση του προβλήματος: Αντίληψη και γνώση Παπαδήμας Δημ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Πυρρώνειες υποτυπώσεις Α' : Βιβλίο Α': 1-163, 187-208 Ζήτρος Σκληρόδετο
1997 Η ελληνιστική φιλοσοφία : Στωικοί, επικούρειοι, σκεπτικοί Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Χαρτόδετο
1990 Τι είναι η διαλεκτική; Γνωσιοθεωρία χωρίς γνωστικό υποκείμενο Βάνιας Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2012 Από την εκπαίδευση του οφέλους στην παιδεία του βάθους : Πρακτικά ημερίδας, Παρασκευή 14 Μαΐου 2010 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πολυτεχνική Σχολή Χαρτόδετο
2007 Πυρρώνειες υποτυπώσεις Α', Β' Ζήτρος Σκληρόδετο
2006 Πυρρώνειες υποτυπώσεις Α' : Βιβλίο Α': 1-163, 187-208 Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2006 Πυρρώνειες υποτυπώσεις Α' : Βιβλίο Α': 1-163, 187-208 Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2002 Πυρρώνειες υποτυπώσεις Α' : Βιβλίο Α': 1-163, 187-208 Ζήτρος Σκληρόδετο
1992 Έκθεσις της επιτροπείας της διορισθείσης προς εξέτασιν της γλωσσικής διδασκαλίας των δημοτικών σχολείων Βάνιας Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα