Δημητρόπουλος, Δημήτριος Ι., 1928 - 2017
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2004 Περπατώντας στ' αγκάθια : Από τον 20ο αιώνα στον 21ο αιώνα. Παράβαση, τιμωρία, δίκη Συγγραφέας Ύφος Χαρτόδετο
2002 Η θρησκεία από φιλοσοφικής και κοινωνικής απόψεως : Η επιστημονική αλήθεια από κάθε κατεύθυνση. Ο Ιουδαϊσμός, ο Βουδισμός, ο Ινδουισμός, ο Ταοϊσμός, ο Κομφουκισμός, ο Σιντοϊσμός, ο Ισλαμισμός και τέλος ο Χριστιανισμός. Η γέννηση τους στην κοινωνία και οι μεταφυσικές και ηθικές διακηρύξεις Συγγραφέας Αϊβαλή Χαρτόδετο
1994 Το εισόδημα γενικά και ειδικώτερα στην Ελλάδα : Η άυξηση του εισοδήματος και η δίκαιη διανομή του. Συγγραφέας Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
1972 Μια δίκη στα Ηλύσια : Το ανθρώπινο δράμα Συγγραφέας Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
1970 Οικονομικό-κοινωνικά θέματα : Homo Economicus. Ψυχοπνευματικοί παράγοντες της ελληνική οικονομίας Συγγραφέας Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
1970 Φιλοσοφικαί και επιστημονικαί αρχαί της οικονομικής επιστήμης : Συμβολή εις την εισαγωγήν των οικονομικών επιστημών Συγγραφέας Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2004 Περπατώντας στ' αγκάθια : Από τον 20ο αιώνα στον 21ο αιώνα. Παράβαση, τιμωρία, δίκη Ύφος Χαρτόδετο
2002 Η θρησκεία από φιλοσοφικής και κοινωνικής απόψεως : Η επιστημονική αλήθεια από κάθε κατεύθυνση. Ο Ιουδαϊσμός, ο Βουδισμός, ο Ινδουισμός, ο Ταοϊσμός, ο Κομφουκισμός, ο Σιντοϊσμός, ο Ισλαμισμός και τέλος ο Χριστιανισμός. Η γέννηση τους στην κοινωνία και οι μεταφυσικές και ηθικές διακηρύξεις Αϊβαλή Χαρτόδετο
1994 Το εισόδημα γενικά και ειδικώτερα στην Ελλάδα : Η άυξηση του εισοδήματος και η δίκαιη διανομή του. Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
1972 Μια δίκη στα Ηλύσια : Το ανθρώπινο δράμα Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
1970 Οικονομικό-κοινωνικά θέματα : Homo Economicus. Ψυχοπνευματικοί παράγοντες της ελληνική οικονομίας Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
1970 Φιλοσοφικαί και επιστημονικαί αρχαί της οικονομικής επιστήμης : Συμβολή εις την εισαγωγήν των οικονομικών επιστημών Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα