Δέγλερης, Παναγιώτης
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Η προβληματική στέγαση της δικαιοσύνης στον Πειραιά : Η οµόφωνη άρνηση των Πειραιωτών στη µεταφορά των Δικαστηρίων εκτός πόλης Η δικαστική µάχη στο Σ.τ.Ε. (2013-2015) Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Εγκληματολογία: Περίβλεπτον Αλεξίφωτον; : Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Γιάννη Πανούση Συγγραφέας Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2019 Οι δημόσιες συμβάσεις στην ενωσιακή έννομη τάξη : Η προσωρινή δικαστική προστασία – Η θεμελίωση και η νομολογία του Δ.Ε.Ε. Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Σύγχρονες τάσεις αντεγκληματικής πολιτικής : "προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών κ. Αντώνη Δ. Μαγγανά" Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση EPUB
2016 Το Δίκαιο ως θεμέλιο μιας σύγχρονης και αναπτυσσόμενης οικονομίας : 6ο Πανελλήνιο συνέδριο e-Θέμις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Το θεμελιώδες δικαίωμα στην αποτελεσματική (και πραγματική) προσωρινή δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις σε περίοδο κρίσης : Το «παράδειγμα» της ακριβής δικαιοσύνης - μια αποκλίνουσα σχέση δικαίου και δικαιοσύνης Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Η προσωρινή δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις : Οι «δικονομικές» Οδηγίες 89/665 - 92/13 - 2007/66 και ο Νόμος 3886/2010: Θεωρία - Νομολογία Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2012 Δημοτικό Θέατρο Πειραιά : Μια νομική πρόταση για το θεσμικό πλαίσιο της νέας περιόδου λειτουργίας του Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Διαφθορά και δημόσιες συμβάσεις : Η νομοθετική και δικαστική περιπέτεια του "βασικού μετόχου" και του "πιστοποιητικού διαφάνειας" Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2009 Δίκαιο προμηθειών και υπηρεσιών δημοσίου : Επιλογή νομολογίας προσωρινής δικαστικής προστασίας (Ν. 2522/97) Σ.τ.Ε. – Πρωτοδικείων – Δ.Ε.Κ. Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Δίκαιο προμηθειών και υπηρεσιών δημοσίου : Κωδικοποιημένη νομοθεσία προμηθειών και υπηρεσιών δημοσίου, ενημερωμένη μέχρι και τα νομοθετήματα:Ν. 3614/2007, Ν. 3601/2007, Ν. 3580/2007, Π.Δ. 118/2007, Π.Δ. 59/2007, Π.Δ. 60/2007, Κ.Υ.Α. 20977/2007 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Δημόσια έργα προμήθειες και υπηρεσίες στην προσωρινή δικαστική προστασία του Ν. 2522/1997 : Επιλογή νομολογίας ΣτΕ και Πρωτοδικείων 1998-2004 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Η προβληματική στέγαση της δικαιοσύνης στον Πειραιά : Η οµόφωνη άρνηση των Πειραιωτών στη µεταφορά των Δικαστηρίων εκτός πόλης Η δικαστική µάχη στο Σ.τ.Ε. (2013-2015) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Εγκληματολογία: Περίβλεπτον Αλεξίφωτον; : Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Γιάννη Πανούση Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2019 Οι δημόσιες συμβάσεις στην ενωσιακή έννομη τάξη : Η προσωρινή δικαστική προστασία – Η θεμελίωση και η νομολογία του Δ.Ε.Ε. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Σύγχρονες τάσεις αντεγκληματικής πολιτικής : "προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών κ. Αντώνη Δ. Μαγγανά" Εκδόσεις Παπαζήση EPUB
2016 Το Δίκαιο ως θεμέλιο μιας σύγχρονης και αναπτυσσόμενης οικονομίας : 6ο Πανελλήνιο συνέδριο e-Θέμις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Το θεμελιώδες δικαίωμα στην αποτελεσματική (και πραγματική) προσωρινή δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις σε περίοδο κρίσης : Το «παράδειγμα» της ακριβής δικαιοσύνης - μια αποκλίνουσα σχέση δικαίου και δικαιοσύνης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Η προσωρινή δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις : Οι «δικονομικές» Οδηγίες 89/665 - 92/13 - 2007/66 και ο Νόμος 3886/2010: Θεωρία - Νομολογία Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2012 Δημοτικό Θέατρο Πειραιά : Μια νομική πρόταση για το θεσμικό πλαίσιο της νέας περιόδου λειτουργίας του Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Διαφθορά και δημόσιες συμβάσεις : Η νομοθετική και δικαστική περιπέτεια του "βασικού μετόχου" και του "πιστοποιητικού διαφάνειας" Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2009 Δίκαιο προμηθειών και υπηρεσιών δημοσίου : Επιλογή νομολογίας προσωρινής δικαστικής προστασίας (Ν. 2522/97) Σ.τ.Ε. – Πρωτοδικείων – Δ.Ε.Κ. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Δίκαιο προμηθειών και υπηρεσιών δημοσίου : Κωδικοποιημένη νομοθεσία προμηθειών και υπηρεσιών δημοσίου, ενημερωμένη μέχρι και τα νομοθετήματα:Ν. 3614/2007, Ν. 3601/2007, Ν. 3580/2007, Π.Δ. 118/2007, Π.Δ. 59/2007, Π.Δ. 60/2007, Κ.Υ.Α. 20977/2007 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Δημόσια έργα προμήθειες και υπηρεσίες στην προσωρινή δικαστική προστασία του Ν. 2522/1997 : Επιλογή νομολογίας ΣτΕ και Πρωτοδικείων 1998-2004 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα