Γρίβα, Ελένη Α.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Τάκης Μπέσσας : Καλλιτέχνης - Δάσκαλος - Πανεπιστημιακός Επιμέλεια Επίκεντρο Χαρτόδετο
2020 Νεράιδες & Υπερήρωες του Πόντου Εικονογράφηση Εκδόσεις iWrite.gr Χαρτόδετο
2020 Το Λάθος και η Δυναμική του στη Γλώσσα και στην Επικοινωνία Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2016 Γλωσσική ποικιλότητα και κριτικοί γραμματισμοί στον λόγο της μαζικής κουλτούρας: Εκπαιδευτικές προτάσεις για το γλωσσικό μάθημα Συγγραφέας Εκδόσεις Σαΐτα
2014 Flitsam's egg #3 Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Σκληρόδετο
2014 The greedy hat #4 Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Σκληρόδετο
2014 Ερευνώντας τη διγλωσσία στο σχολικό περιβάλλον : Οπτικές εκπαιδευτικών, μαθητών και μεταναστών γονέων Συγγραφέας Εκδόσεις Κυριακίδη Σκληρόδετο
2013 Ημερολόγιο 2014: Τα παιδία... λέγει Εικονογράφηση Εκδόσεις Παπαδόπουλος Σκληρόδετο
2013 Γλώσσα και σύγχρονη (πρωτο)σχολική εκπαίδευση : Επίκαιρες προκλήσεις και προοπτικές Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2013 Flitsam and his friends Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Mrs Dora and Flitsam Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Ξένη γλώσσα και παιχνίδι : Κινητικές δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης στην προσχολική ηλικία Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Η ειδική αγωγή αφετηρία εξελίξεων στην επιστήμη και στην πράξη : 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής: 15-18 Απριλίου 2010 Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2010 Εγώ και το ρομπότ μου Εικονογράφηση Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2010 Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών : Ανάγκες των εκπαιδευτικών των ΣΔΕ και προτεινόμενες πολιτικές επιμόρφωσης Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2007 Η ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ξένη : Έρευνα, διδασκαλία, εκμάθηση: Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου, Μάιος 2006 Εισήγηση University Studio Press Χαρτόδετο
2004 Εκπαιδευτική έρευνα : Θεωρητικές προσεγγίσεις και τεχνικές Μετάφραση Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2004 Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση : Ανασκόπηση της διδασκαλίας της στη δημόσια εκπαίδευση: Απολογισμός, προτάσεις Συγγραφέας Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Το Λάθος και η Δυναμική του στη Γλώσσα και στην Επικοινωνία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2016 Γλωσσική ποικιλότητα και κριτικοί γραμματισμοί στον λόγο της μαζικής κουλτούρας: Εκπαιδευτικές προτάσεις για το γλωσσικό μάθημα Εκδόσεις Σαΐτα
2014 Flitsam's egg #3 Κυριακίδη Αφοί Σκληρόδετο
2014 The greedy hat #4 Κυριακίδη Αφοί Σκληρόδετο
2014 Ερευνώντας τη διγλωσσία στο σχολικό περιβάλλον : Οπτικές εκπαιδευτικών, μαθητών και μεταναστών γονέων Εκδόσεις Κυριακίδη Σκληρόδετο
2013 Γλώσσα και σύγχρονη (πρωτο)σχολική εκπαίδευση : Επίκαιρες προκλήσεις και προοπτικές Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2013 Flitsam and his friends Κυριακίδη Αφοί Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Mrs Dora and Flitsam Κυριακίδη Αφοί Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Ξένη γλώσσα και παιχνίδι : Κινητικές δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης στην προσχολική ηλικία Κυριακίδη Αφοί Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Η ειδική αγωγή αφετηρία εξελίξεων στην επιστήμη και στην πράξη : 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής: 15-18 Απριλίου 2010 Γρηγόρη Χαρτόδετο
2010 Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών : Ανάγκες των εκπαιδευτικών των ΣΔΕ και προτεινόμενες πολιτικές επιμόρφωσης Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2004 Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση : Ανασκόπηση της διδασκαλίας της στη δημόσια εκπαίδευση: Απολογισμός, προτάσεις Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2004 Εκπαιδευτική έρευνα : Θεωρητικές προσεγγίσεις και τεχνικές Τυπωθήτω Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Τάκης Μπέσσας : Καλλιτέχνης - Δάσκαλος - Πανεπιστημιακός Επίκεντρο Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Νεράιδες & Υπερήρωες του Πόντου Εκδόσεις iWrite.gr Χαρτόδετο
2013 Ημερολόγιο 2014: Τα παιδία... λέγει Εκδόσεις Παπαδόπουλος Σκληρόδετο
2010 Εγώ και το ρομπότ μου Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2007 Η ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ξένη : Έρευνα, διδασκαλία, εκμάθηση: Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου, Μάιος 2006 Εισήγηση University Studio Press Χαρτόδετο