Γιαννόπουλος, Παναγιώτης Α.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Βυζαντινός Δόμος 29. Παράρτημα 29 . Ανάλεκτα Ανθρωπιστικών Επιστημών. Ο καθηγητής Benjamin Hendickx (1939-2021) : Μελέτες στην Μνήμη του Συγγραφέας Βυζαντινός δόμος Χαρτόδετο
2022 Καππαδοκία . Μικρά Ασία : Ιστορία – Θεολογία – Φιλολογία – Τέχνη – Αρχαιολογία - Λαογραφία Συγγραφέας Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2022 Βυζαντινός Δόμος29. Παράρτημα 29 . Ανάλεκτα Ανθρωπιστικών Επιστημών. Ο καθηγητής Benjamin Hendickx (1939-2021) : Μελέτες στην Μνήμη του Benjamin Hendickx Συγγραφέας Βυζαντινός δόμος Χαρτόδετο
2020 Κανονισμός Βρυξέλλες Ια - Κατ' άρθρο Ερμηνεία, τόμ. 4 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Η εξέλιξη των υπολογιστών και η σύγχρονη κοινωνία Συγγραφέας Τσότρας Χαρτόδετο
2018 Βυζάντιο. Ιστορία και πολιτισμός. Ερευνητικά πορίσματα : Τόμος Ε΄: Εώοι Ρωμαίοι και οικουμενικότητα Συγγραφέας Ηρόδοτος Χαρτόδετο
2017 Άγιος Φανούριος : Ιστορική και Λαογραφική Μελέτη με βάση τις πηγές και τις Λαϊκές παραδόσεις (14ος αι. έως σήμερα) Συγγραφέας Σταμούλης Αντ. Σκληρόδετο
2017 Βυζαντινός Δόμος 22-23-24 . Βυζαντινή και νεότερη ελληνική ιστορία και πολιτισμός. Συγγραφέας Βυζαντινός δόμος Σκληρόδετο
2017 Βυζαντινός Δόμος 22 - 23 - 24 (2014 - 2015 - 2016). Βυζαντινή και νεότερη ελληνική ιστορία και πολιτισμός. Συγγραφέας Σταμούλης Αντ. Σκληρόδετο
2017 Επισκοπή Ορόβης: Ένα ιστορικό φάντασμα; Συγγραφέας Βυζαντινός δόμος Χαρτόδετο
2016 Βυζαντινοί και Άραβες κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο Συγγραφέας Ηρόδοτος Χαρτόδετο
2014 Βυζάντιο : Ιστορία, Φιλοσοφία, Θεολογία, Πολιτισμός Συγγραφέας Σταμούλης Αντ. Σκληρόδετο
2014 ΜΕΓΑΛΩ (761- μετά το 818) : Η Αγνοημένη Βυζαντινή Οσία. Ιστορική Βιογραφία Συγγραφέας Σταμούλης Αντ. Σκληρόδετο
2013 Μεσαιωνική Πελοπόννησος : Βυζάντιο, λατινοκρατία, πρώιμη τουρκοκρατία Συγγραφέας Ηρόδοτος Χαρτόδετο
2013 Οι κοινωνικές επιστήμες και η υφιστάμενη κρίση Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2010 Βυζάντιο και Σλάβοι: Από την αντιπαράθεση στη συμβίωση : Ανάτυπο του περιοδικού "Βυζαντινός Δόμος" Συγγραφέας Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2010 Μεγάλοι Αυτοκράτορες του Βυζαντίου : Μέγας Κωνσταντίνος: Ιουστινιανός: Βασίλειος Βουλγαροκτόνος: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος Συγγραφέας Ελευθεροτυπία Χαρτόδετο
2003 Η ιστορική εξέλιξη των διατάξεων του συντάγματος (1822-2001) Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Η ιστορική εξέλιξη των διατάξεων του συντάγματος 1822-1986 Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Βυζαντινός Δόμος 29. Παράρτημα 29 . Ανάλεκτα Ανθρωπιστικών Επιστημών. Ο καθηγητής Benjamin Hendickx (1939-2021) : Μελέτες στην Μνήμη του Βυζαντινός δόμος Χαρτόδετο
2022 Καππαδοκία . Μικρά Ασία : Ιστορία – Θεολογία – Φιλολογία – Τέχνη – Αρχαιολογία - Λαογραφία Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2022 Βυζαντινός Δόμος29. Παράρτημα 29 . Ανάλεκτα Ανθρωπιστικών Επιστημών. Ο καθηγητής Benjamin Hendickx (1939-2021) : Μελέτες στην Μνήμη του Benjamin Hendickx Βυζαντινός δόμος Χαρτόδετο
2020 Κανονισμός Βρυξέλλες Ια - Κατ' άρθρο Ερμηνεία, τόμ. 4 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Η εξέλιξη των υπολογιστών και η σύγχρονη κοινωνία Τσότρας Χαρτόδετο
2018 Βυζάντιο. Ιστορία και πολιτισμός. Ερευνητικά πορίσματα : Τόμος Ε΄: Εώοι Ρωμαίοι και οικουμενικότητα Ηρόδοτος Χαρτόδετο
2017 Άγιος Φανούριος : Ιστορική και Λαογραφική Μελέτη με βάση τις πηγές και τις Λαϊκές παραδόσεις (14ος αι. έως σήμερα) Σταμούλης Αντ. Σκληρόδετο
2017 Βυζαντινός Δόμος 22-23-24 . Βυζαντινή και νεότερη ελληνική ιστορία και πολιτισμός. Βυζαντινός δόμος Σκληρόδετο
2017 Βυζαντινός Δόμος 22 - 23 - 24 (2014 - 2015 - 2016). Βυζαντινή και νεότερη ελληνική ιστορία και πολιτισμός. Σταμούλης Αντ. Σκληρόδετο
2017 Επισκοπή Ορόβης: Ένα ιστορικό φάντασμα; Βυζαντινός δόμος Χαρτόδετο
2016 Βυζαντινοί και Άραβες κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο Ηρόδοτος Χαρτόδετο
2014 Βυζάντιο : Ιστορία, Φιλοσοφία, Θεολογία, Πολιτισμός Σταμούλης Αντ. Σκληρόδετο
2014 ΜΕΓΑΛΩ (761- μετά το 818) : Η Αγνοημένη Βυζαντινή Οσία. Ιστορική Βιογραφία Σταμούλης Αντ. Σκληρόδετο
2013 Μεσαιωνική Πελοπόννησος : Βυζάντιο, λατινοκρατία, πρώιμη τουρκοκρατία Ηρόδοτος Χαρτόδετο
2013 Οι κοινωνικές επιστήμες και η υφιστάμενη κρίση Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2010 Βυζάντιο και Σλάβοι: Από την αντιπαράθεση στη συμβίωση : Ανάτυπο του περιοδικού "Βυζαντινός Δόμος" Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2010 Μεγάλοι Αυτοκράτορες του Βυζαντίου : Μέγας Κωνσταντίνος: Ιουστινιανός: Βασίλειος Βουλγαροκτόνος: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος Ελευθεροτυπία Χαρτόδετο
2003 Η ιστορική εξέλιξη των διατάξεων του συντάγματος (1822-2001) Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Η ιστορική εξέλιξη των διατάξεων του συντάγματος 1822-1986 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα