Γιαγκόπουλος, Αθανάσιος Ι.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 ΘΟΥΚΙΔΙΔΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Μετάφραση Το Βήμα Σκληρόδετο
2020 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Μετάφραση Το Βήμα Σκληρόδετο
2020 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ,ΙΣΤΟΡΙΑΙ Μετάφραση Το Βήμα Σκληρόδετο
2011 Ιστορίαι Μετάφραση, Επιμέλεια Ζήτρος Σκληρόδετο
2010 Ιστορίαι Μετάφραση, Επιμέλεια Ζήτρος Σκληρόδετο
2010 Ιστορίαι Μετάφραση, Επιμέλεια Ζήτρος Σκληρόδετο
2008 Ιστορίαι Μετάφραση, Επιμέλεια Ζήτρος Σκληρόδετο
2008 Λεξικό των ρημάτων της αρχαίας ελληνικής Συγγραφέας Ζήτη Χαρτόδετο
2008 Θουκυδίδης πελοποννησιακός πόλεμος βιβλίο Γ΄ Μετάφραση, Εισαγωγή, Σχόλια Ζήτρος Σκληρόδετο
2007 Ιστορίαι Μετάφραση, Επιμέλεια Ζήτρος Σκληρόδετο
2006 Κατά Φιλίππου Α', Ολυνθιακοί Α', Β', Γ' Μετάφραση, Επιμέλεια Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2006 Κατά Φιλίππου Γ'. Κατά Φιλίππου Δ'. Επιστολή Φιλίππου. Προς την επιστολήν την Φιλίππου. Περί των προς Αλέξανδρον συνθηκών. Μετάφραση, Επιμέλεια Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2006 Περί ειρήνης. Κατά Φιλίππου Β'. Περί Αλοννήσου. Περί των εν Χερρονήσω. Μετάφραση, Επιμέλεια Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2006 Περί των συμμοριών. Υπέρ Μεγαλοπολιτών. Περί της των Ροδίων ελευθερίας. Περί συντάξεως. Μετάφραση, Επιμέλεια Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2006 Ιστορίαι Μετάφραση Ζήτρος Σκληρόδετο
2005 Ιστορίαι Μετάφραση, Επιμέλεια Ζήτρος Σκληρόδετο
2004 Περί των συμμοριών. Υπέρ Μεγαλοπολιτών. Περί της Ροδίων ελευθερίας. Περί συντάξεως Μετάφραση, Επιμέλεια Ζήτρος Σκληρόδετο
2004 Γ' Φιλιππικός. Δ' Φιλιππικός. Επιστολή Φιλίππου. Προς την επιστολήν την Φιλίππου. Περί των προς Αλέξανδρον συνθηκών Μετάφραση Ζήτρος Σκληρόδετο
2003 Περί της Ειρήνης. Β' Φιλιππικός. Περί Αλοννήσου. Περί των εν Χερρονήσω Μετάφραση Ζήτρος Σκληρόδετο
2003 Αρχαία ελληνική γλώσσα Γ΄ γυμνασίου Συγγραφέας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2002 Κατά Φιλίππου Α΄. Ολυνθιακοί Α΄, Β΄, Γ΄. Μετάφραση, Επιμέλεια Ζήτρος Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2002 Αρχαία ελληνική γλώσσα Γ΄ γυμνασίου Συγγραφέας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2002 Ανθολόγιο αρχαϊκής λυρικής ποίησης Β΄ ενιαίου λυκείου Συγγραφέας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2001 Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας Συγγραφέας Ζήτη Χαρτόδετο
2001 Λυσίου Υπέρ Μαντιθέου Συγγραφέας Ζήτη Χαρτόδετο
2001 Θουκυδίδη Ιστορία Α΄ ενιαίου λυκείου Συγγραφέας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2001 Ισοκράτη περί ειρήνης Β΄ ενιαίου λυκείου Συγγραφέας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2001 Θουκυδίδη Ιστορία Α΄ ενιαίου λυκείου Συγγραφέας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2001 Θουκυδίδη ιστορία Α΄ ενιαίου λυκείου Συγγραφέας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2001 Συντακτικό της λατινικής γλώσσας Συγγραφέας Ζήτη Χαρτόδετο
2000 Δημοσθένους Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας Β΄ λυκείου Συγγραφέας Ζήτη Χαρτόδετο
1999 Λυσίου, υπέρ Μαντιθέου Συγγραφέας Ζήτη Χαρτόδετο
1998 Ο αττικός πεζός λόγος Συγγραφέας Ζήτη Χαρτόδετο
1996 Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής Συγγραφέας Ζήτη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2008 Λεξικό των ρημάτων της αρχαίας ελληνικής Ζήτη Χαρτόδετο
2003 Αρχαία ελληνική γλώσσα Γ΄ γυμνασίου Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2002 Αρχαία ελληνική γλώσσα Γ΄ γυμνασίου Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2002 Ανθολόγιο αρχαϊκής λυρικής ποίησης Β΄ ενιαίου λυκείου Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2001 Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας Ζήτη Χαρτόδετο
2001 Λυσίου Υπέρ Μαντιθέου Ζήτη Χαρτόδετο
2001 Θουκυδίδη Ιστορία Α΄ ενιαίου λυκείου Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2001 Ισοκράτη περί ειρήνης Β΄ ενιαίου λυκείου Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2001 Θουκυδίδη Ιστορία Α΄ ενιαίου λυκείου Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2001 Θουκυδίδη ιστορία Α΄ ενιαίου λυκείου Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2001 Συντακτικό της λατινικής γλώσσας Ζήτη Χαρτόδετο
2000 Δημοσθένους Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας Β΄ λυκείου Ζήτη Χαρτόδετο
1999 Λυσίου, υπέρ Μαντιθέου Ζήτη Χαρτόδετο
1998 Ο αττικός πεζός λόγος Ζήτη Χαρτόδετο
1996 Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής Ζήτη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 ΘΟΥΚΙΔΙΔΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Το Βήμα Σκληρόδετο
2020 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Το Βήμα Σκληρόδετο
2020 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ,ΙΣΤΟΡΙΑΙ Το Βήμα Σκληρόδετο
2011 Ιστορίαι Ζήτρος Σκληρόδετο
2010 Ιστορίαι Ζήτρος Σκληρόδετο
2010 Ιστορίαι Ζήτρος Σκληρόδετο
2008 Ιστορίαι Ζήτρος Σκληρόδετο
2008 Θουκυδίδης πελοποννησιακός πόλεμος βιβλίο Γ΄ Ζήτρος Σκληρόδετο
2007 Ιστορίαι Ζήτρος Σκληρόδετο
2006 Κατά Φιλίππου Γ'. Κατά Φιλίππου Δ'. Επιστολή Φιλίππου. Προς την επιστολήν την Φιλίππου. Περί των προς Αλέξανδρον συνθηκών. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2006 Περί ειρήνης. Κατά Φιλίππου Β'. Περί Αλοννήσου. Περί των εν Χερρονήσω. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2006 Περί των συμμοριών. Υπέρ Μεγαλοπολιτών. Περί της των Ροδίων ελευθερίας. Περί συντάξεως. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2006 Ιστορίαι Ζήτρος Σκληρόδετο
2006 Κατά Φιλίππου Α', Ολυνθιακοί Α', Β', Γ' Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2005 Ιστορίαι Ζήτρος Σκληρόδετο
2004 Περί των συμμοριών. Υπέρ Μεγαλοπολιτών. Περί της Ροδίων ελευθερίας. Περί συντάξεως Ζήτρος Σκληρόδετο
2004 Γ' Φιλιππικός. Δ' Φιλιππικός. Επιστολή Φιλίππου. Προς την επιστολήν την Φιλίππου. Περί των προς Αλέξανδρον συνθηκών Ζήτρος Σκληρόδετο
2003 Περί της Ειρήνης. Β' Φιλιππικός. Περί Αλοννήσου. Περί των εν Χερρονήσω Ζήτρος Σκληρόδετο
2002 Κατά Φιλίππου Α΄. Ολυνθιακοί Α΄, Β΄, Γ΄. Ζήτρος Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2011 Ιστορίαι Ζήτρος Σκληρόδετο
2010 Ιστορίαι Ζήτρος Σκληρόδετο
2010 Ιστορίαι Ζήτρος Σκληρόδετο
2008 Ιστορίαι Ζήτρος Σκληρόδετο
2007 Ιστορίαι Ζήτρος Σκληρόδετο
2006 Κατά Φιλίππου Α', Ολυνθιακοί Α', Β', Γ' Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2006 Κατά Φιλίππου Γ'. Κατά Φιλίππου Δ'. Επιστολή Φιλίππου. Προς την επιστολήν την Φιλίππου. Περί των προς Αλέξανδρον συνθηκών. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2006 Περί ειρήνης. Κατά Φιλίππου Β'. Περί Αλοννήσου. Περί των εν Χερρονήσω. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2006 Περί των συμμοριών. Υπέρ Μεγαλοπολιτών. Περί της των Ροδίων ελευθερίας. Περί συντάξεως. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2005 Ιστορίαι Ζήτρος Σκληρόδετο
2004 Περί των συμμοριών. Υπέρ Μεγαλοπολιτών. Περί της Ροδίων ελευθερίας. Περί συντάξεως Ζήτρος Σκληρόδετο
2002 Κατά Φιλίππου Α΄. Ολυνθιακοί Α΄, Β΄, Γ΄. Ζήτρος Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα