Γατσωτής, Παναγιώτης
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Για μια Σφαιρική και Πολυδιάστατη Ιστορική Εκπαίδευση Συγγραφέας Πεδίο Χαρτόδετο
2020 Ιστορία και δικαιοσύνη Συγγραφέας Ασίνη Χαρτόδετο
2015 Το τραύμα, τα συγκρουσιακά θέματα και οι ερμηνευτικές διαμάχες στην ιστορική εκπαίδευση Συγγραφέας Ρόδον Εκδοτική Χαρτόδετο
2011 Πανόραμα ιστορίας της εκπαίδευσης : Όψεις και απόψεις: Ιστοριογραφικά ρεύματα, μακρές περίοδοι, εκπαίδευση εκτός συνόρων, τοπική ιστορία Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2011 Νεότερη και σύγχρονη ιστορία Γ΄ γυμνασίου : Σύμφωνα με το νέο σχολικό βιβλίο και το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών Συγγραφέας Μεταίχμιο PDF
2010 Τα συγκρουσιακά θέματα στη διδασκαλία της ιστορίας Συγγραφέας Νοόγραμμα Εκδοτική Χαρτόδετο
2008 Εφαρμοσμένη διδακτική της ιστορίας για τις εξετάσεις του Α.Σ.Ε.Π. Συγγραφέας Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Δ. Μπόνια Χαρτόδετο
2008 Η διδακτική της ιστορίας στην Ελλάδα και η έρευνα στα σχολικά εγχειρίδια Συγγραφέας Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2007 Νεότερη και σύγχρονη ιστορία Γ΄ γυμνασίου : Σύμφωνα με το νέο σχολικό βιβλίο και το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών Συγγραφέας Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2006 Ιστορία ΣΤ΄ δημοτικού : Στα νεότερα και σύγχρονα χρόνια Συγγραφέας Κέδρος Χαρτόδετο
2005 Ιστορία Γ΄ λυκείου : Κριτήρια αξιολόγησης: Θεωρητικής κατεύθυνσης Συγγραφέας Κέδρος Χαρτόδετο
2005 Ιστορική κουλτούρα και συνείδηση : Απόψεις και στάσεις μαθητών και εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ιστορία Συγγραφέας Νοόγραμμα Εκδοτική Χαρτόδετο
1999 Θέματα νεοελληνικής ιστορίας Γ΄ ενιαίου λυκείου : Θεωρητική κατεύθυνση: Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα διδασκαλίας και αξιολόγησης Συγγραφέας Μεταίχμιο Χαρτόδετο
1998 Κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην αρχαία Ελλάδα Β΄ ενιαίου λυκείου : Θεωρητική κατεύθυνση: Για τον εκπαιδευτικό, το μαθητή, τον υποφήφιο: Σύμφωνα με το νέο σχολικό βιβλίο: Σύμφωνα με το νέο σύστημα διδασκαλίας και αξιολόγησης Συγγραφέας Μεταίχμιο Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Για μια Σφαιρική και Πολυδιάστατη Ιστορική Εκπαίδευση Πεδίο Χαρτόδετο
2020 Ιστορία και δικαιοσύνη Ασίνη Χαρτόδετο
2015 Το τραύμα, τα συγκρουσιακά θέματα και οι ερμηνευτικές διαμάχες στην ιστορική εκπαίδευση Ρόδον Εκδοτική Χαρτόδετο
2011 Πανόραμα ιστορίας της εκπαίδευσης : Όψεις και απόψεις: Ιστοριογραφικά ρεύματα, μακρές περίοδοι, εκπαίδευση εκτός συνόρων, τοπική ιστορία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2011 Νεότερη και σύγχρονη ιστορία Γ΄ γυμνασίου : Σύμφωνα με το νέο σχολικό βιβλίο και το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών Μεταίχμιο PDF
2010 Τα συγκρουσιακά θέματα στη διδασκαλία της ιστορίας Νοόγραμμα Εκδοτική Χαρτόδετο
2008 Εφαρμοσμένη διδακτική της ιστορίας για τις εξετάσεις του Α.Σ.Ε.Π. Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Δ. Μπόνια Χαρτόδετο
2008 Η διδακτική της ιστορίας στην Ελλάδα και η έρευνα στα σχολικά εγχειρίδια Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2007 Νεότερη και σύγχρονη ιστορία Γ΄ γυμνασίου : Σύμφωνα με το νέο σχολικό βιβλίο και το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2006 Ιστορία ΣΤ΄ δημοτικού : Στα νεότερα και σύγχρονα χρόνια Κέδρος Χαρτόδετο
2005 Ιστορία Γ΄ λυκείου : Κριτήρια αξιολόγησης: Θεωρητικής κατεύθυνσης Κέδρος Χαρτόδετο
2005 Ιστορική κουλτούρα και συνείδηση : Απόψεις και στάσεις μαθητών και εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ιστορία Νοόγραμμα Εκδοτική Χαρτόδετο
1999 Θέματα νεοελληνικής ιστορίας Γ΄ ενιαίου λυκείου : Θεωρητική κατεύθυνση: Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα διδασκαλίας και αξιολόγησης Μεταίχμιο Χαρτόδετο
1998 Κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην αρχαία Ελλάδα Β΄ ενιαίου λυκείου : Θεωρητική κατεύθυνση: Για τον εκπαιδευτικό, το μαθητή, τον υποφήφιο: Σύμφωνα με το νέο σχολικό βιβλίο: Σύμφωνα με το νέο σύστημα διδασκαλίας και αξιολόγησης Μεταίχμιο Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα