Βοκοτοπούλου, Ιουλία
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2013 Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης των ανασκαφών Δ. Ευαγγελίδη : Επιγραφές 1-2220 Συγγραφέας Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης των ανασκαφών Δ. Ευαγγελίδη : Επιγραφές 2221-4216 Συγγραφέας Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
1997 Short Guide to the Archaeοlogical Museum of Thessalonike Συγγραφέας Καπόν Χαρτόδετο
1997 Αργυρά και χάλκινα έργα τέχνης στην αρχαιότητα Συγγραφέας Εκδοτική Αθηνών Δερματόδετο
1997 Μικρός οδηγός Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης Συγγραφέας Καπόν Χαρτόδετο
1996 Führer durch das Arcäologische Museum Thessaloniki Συγγραφέας Καπόν Χαρτόδετο
1996 Guida del Museo Archeologico di Salonicco Συγγραφέας Καπόν Χαρτόδετο
1996 Guide du Musée Archaeologique de Thessalonique Συγγραφέας Καπόν Χαρτόδετο
1996 Guide to the Archaeological Museum of Thessalonike Συγγραφέας Καπόν Χαρτόδετο
1996 Οδηγός Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης Συγγραφέας Καπόν Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2013 Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης των ανασκαφών Δ. Ευαγγελίδη : Επιγραφές 1-2220 Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης των ανασκαφών Δ. Ευαγγελίδη : Επιγραφές 2221-4216 Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
1997 Short Guide to the Archaeοlogical Museum of Thessalonike Καπόν Χαρτόδετο
1997 Αργυρά και χάλκινα έργα τέχνης στην αρχαιότητα Εκδοτική Αθηνών Δερματόδετο
1997 Μικρός οδηγός Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης Καπόν Χαρτόδετο
1996 Führer durch das Arcäologische Museum Thessaloniki Καπόν Χαρτόδετο
1996 Guida del Museo Archeologico di Salonicco Καπόν Χαρτόδετο
1996 Guide du Musée Archaeologique de Thessalonique Καπόν Χαρτόδετο
1996 Guide to the Archaeological Museum of Thessalonike Καπόν Χαρτόδετο
1996 Οδηγός Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης Καπόν Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα