Βλάχος, Χρίστος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2008 Διεθνή λογιστικά πρότυπα 2009 Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2008 Διεθνή λογιστικά πρότυπα 2009 : Συμπεριλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις και βελτιώσεις που έγιναν σε 25 ΔΛΠ/ΔΠΧΑ κατά τη διάρκεια του 2008 Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2007 Διεθνή λογιστικά πρότυπα 2007 Συγγραφέας Globaltraining Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2008 Διεθνή λογιστικά πρότυπα 2009 Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2008 Διεθνή λογιστικά πρότυπα 2009 : Συμπεριλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις και βελτιώσεις που έγιναν σε 25 ΔΛΠ/ΔΠΧΑ κατά τη διάρκεια του 2008 Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2007 Διεθνή λογιστικά πρότυπα 2007 Globaltraining Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα