Βελαώρας, Ιωάννης Χ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Τεχνολογία & Στοιχεία Κινητήρων Μηχανών Επιστημονική επιμέλεια Εκδοτικός Όμιλος Ίων Χαρτόδετο
2014 Ανυψωτικά Μηχανήματα Επιστημονική επιμέλεια Ίων Χαρτόδετο
2010 Τεχνολογία μηχανολογικών υλικών Επιστημονική επιμέλεια Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2010 Χημεία και τεχνολογία υλικών Μετάφραση, Επιστημονική επιμέλεια Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2009 Στοιχεία μηχανών Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
2008 Αιολική ενέργεια και ανεμογεννήτριες Επιστημονική επιμέλεια Ίων Χαρτόδετο
2008 Βασικές αρχές μηχανικής στερεών, υγρών και αερίων μετάδοσης θερμότητας και θερμοδυναμικής Μετάφραση, Επιστημονική επιμέλεια Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2007 Στοιχεία τεχνολογίας Επιστημονική επιμέλεια Ίων Χαρτόδετο
2007 Στοιχεία υλικών κατασκευών Επιστημονική επιμέλεια Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2005 Σύγχρονη τεχνική ατζέντα Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
2005 Τεχνολογία μηχανουργικών υλικών Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
2004 Ερωτήσεις και ασκήσεις στοιχείων μηχανών Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
2003 Αντοχή υλικών Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
2003 Διδακτική εκπαιδευτών αυτοκινήτων Επιστημονική επιμέλεια Ίων Χαρτόδετο
1999 Τεχνική μηχανική Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1998 Αντοχή των υλικών Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1998 Ερωτήσεις και ασκήσεις στοιχείων μηχανών Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1998 Στοιχεία μηχανικής τεχνολογίας ηλεκτρονικών διατάξεων Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1998 Στοιχεία μηχανών. Επίτομο Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1998 Σύγχρονη τεχνική ατζέντα Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1998 Σύγχρονη τεχνική ατζέντα Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1996 Τεχνολογία ηλεκτρολογικών υλικών Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Τεχνολογία & Στοιχεία Κινητήρων Μηχανών Εκδοτικός Όμιλος Ίων Χαρτόδετο
2014 Ανυψωτικά Μηχανήματα Ίων Χαρτόδετο
2010 Τεχνολογία μηχανολογικών υλικών Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2010 Χημεία και τεχνολογία υλικών Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2009 Στοιχεία μηχανών Ίων Χαρτόδετο
2008 Αιολική ενέργεια και ανεμογεννήτριες Ίων Χαρτόδετο
2008 Βασικές αρχές μηχανικής στερεών, υγρών και αερίων μετάδοσης θερμότητας και θερμοδυναμικής Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2007 Στοιχεία τεχνολογίας Ίων Χαρτόδετο
2007 Στοιχεία υλικών κατασκευών Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2005 Σύγχρονη τεχνική ατζέντα Ίων Χαρτόδετο
2005 Τεχνολογία μηχανουργικών υλικών Ίων Χαρτόδετο
2004 Ερωτήσεις και ασκήσεις στοιχείων μηχανών Ίων Χαρτόδετο
2003 Αντοχή υλικών Ίων Χαρτόδετο
2003 Διδακτική εκπαιδευτών αυτοκινήτων Ίων Χαρτόδετο
1999 Τεχνική μηχανική Ίων Χαρτόδετο
1998 Αντοχή των υλικών Ίων Χαρτόδετο
1998 Ερωτήσεις και ασκήσεις στοιχείων μηχανών Ίων Χαρτόδετο
1998 Στοιχεία μηχανικής τεχνολογίας ηλεκτρονικών διατάξεων Ίων Χαρτόδετο
1998 Στοιχεία μηχανών. Επίτομο Ίων Χαρτόδετο
1998 Σύγχρονη τεχνική ατζέντα Ίων Χαρτόδετο
1998 Σύγχρονη τεχνική ατζέντα Ίων Χαρτόδετο
1996 Τεχνολογία ηλεκτρολογικών υλικών Ίων Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2010 Χημεία και τεχνολογία υλικών Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2008 Βασικές αρχές μηχανικής στερεών, υγρών και αερίων μετάδοσης θερμότητας και θερμοδυναμικής Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα