Βασιλάκος, Βασίλειος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2005 Η προϊστορία του ελληνικού κράτους 24.000 π.Χ. - 5.000 π.Χ. : Ζώδια και άστρα Συγγραφέας Βασιλάκου Χαρτόδετο
2005 Η προϊστορία του μεσογειακού κράτους 15.000 π.Χ. - 3.000 π.Χ. : Ο Ταΰγετος και οι μύστες του Συγγραφέας Βασιλάκου Χαρτόδετο
2005 Ταλαντόν (Διαστημόπλοιο) Ταϋγέτη Συγγραφέας Βασιλάκου Χαρτόδετο
1999 Ιστορία, λαογραφία Δόριζας Καβουρακίου Τραπεζοντής 1460-1980 Συγγραφέας Βασιλάκου Χαρτόδετο
1993 Η προϊστορία του μεσογειακού κράτους 15000 π. Χ. - 3000 π. Χ. : Αστέρες Συγγραφέας Βασιλάκου Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
1993 Η προϊστορία του ελληνικού κράτους 15000 π. Χ. - 3000 π. Χ. : Αγία Πελαγία Μάνης Συγγραφέας Βασιλάκου Χαρτόδετο
1993 Η προϊστορία του ελληνικού κράτους 15000 π. Χ. - 3000 π. Χ. : Ετυμολογία κωμών Συγγραφέας Βασιλάκου Χαρτόδετο
1993 Η προϊστορία του μεσογειακού κράτους 15000 π. Χ. - 3000 π. Χ. : Βηματισμός ιερού βέλους Συγγραφέας Βασιλάκου Σκληρόδετο
1993 Η προϊστορία του μεσογειακού κράτους 15000 π. Χ. - 3000 π. Χ. : Σκιές ηλιακού ωρολογίου Συγγραφέας Βασιλάκου Σκληρόδετο
1993 Η προϊστορία του μεσογειακού κράτους 15000 π. Χ. - 3000 π. Χ. : Η Λακεδαίμων και οι κώμες της Συγγραφέας Βασιλάκου Σκληρόδετο
1993 Η προϊστορία του μεσογειακού κράτους 15000 π. Χ. - 3000 π. Χ. : Η πυραμίδα του Χέοπος Συγγραφέας Βασιλάκου Σκληρόδετο
1993 Η προϊστορία του μεσογειακού κράτους 15000 π. Χ. - 3000 π. Χ. : Η ιστορία της Ελένης Συγγραφέας Βασιλάκου Χαρτόδετο
1993 Η προϊστορία του μεσογειακού κράτους 15000 π. Χ. - 3000 π. Χ. : Δυτικό κράτος της σελήνης Συγγραφέας Βασιλάκου Σκληρόδετο
1993 Η προϊστορία του μεσογειακού κράτους 15000 π. Χ. - 3000 π. Χ. : Ύψος σημείου από τη θάλασσα Συγγραφέας Βασιλάκου Σκληρόδετο
1993 Η προϊστορία του μεσογειακού κράτους 15000 π. Χ. - 3000 π. Χ. : Κυκλάδες, Στροφάδες Συγγραφέας Βασιλάκου Χαρτόδετο
1993 Η προϊστορία του μεσογειακού κράτους 15000 π. Χ. - 3000 π. Χ. : Ταχύτητα ιερού βέλους Συγγραφέας Βασιλάκου Σκληρόδετο
1993 Η προϊστορία του μεσογειακού κράτους 15000 π. Χ. - 3000 π. Χ. : Ημερολόγιο ανατολικού κράτους Συγγραφέας Βασιλάκου Σκληρόδετο
1993 Η προϊστορία του μεσογειακού κράτους 15000 π. Χ. - 3000 π. Χ. : Οπτική και γεωμετρική ανάλυση βέλους Συγγραφέας Βασιλάκου Σκληρόδετο
1993 Η προϊστορία του μεσογειακού κράτους 15000 π. Χ. - 3000 π. Χ. : Η Λακεδαίμων και τα ιερά της: Συμπληρωματικό Συγγραφέας Βασιλάκου Χαρτόδετο
1993 Η προϊστορία του μεσογειακού κράτους 15000 π. Χ. - 3000 π. Χ. : Η Λακεδαιμών και τα ιερά της Συγγραφέας Βασιλάκου Χαρτόδετο
1993 Η προϊστορία του μεσογειακού κράτους 15000 π. Χ. - 3000 π. Χ. : Κύκλος των αστέρων ανά τους αιώνες Συγγραφέας Βασιλάκου Χαρτόδετο
1993 Η προϊστορία του μεσογειακού κράτους 15000 π. Χ. - 3000 π. Χ. : Περιεχόμενα τόμων Συγγραφέας Βασιλάκου Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
1993 Η προϊστορία του μεσογειακού κράτους 15000 π. Χ. - 3000 π. Χ. : Σχέδια και αναλύσεις της ομηρικής Βρυσειάς Η584 Συγγραφέας Βασιλάκου Χαρτόδετο
1985 Η Τραπεζοντή Συγγραφέας Βασιλάκου Χαρτόδετο
Η προϊστορία του μεσογειακού κράτους 15000 π. Χ. - 3000 π. Χ. : Ημερολόγιο δυτικού κράτους Συγγραφέας Βασιλάκου Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2005 Η προϊστορία του ελληνικού κράτους 24.000 π.Χ. - 5.000 π.Χ. : Ζώδια και άστρα Βασιλάκου Χαρτόδετο
2005 Η προϊστορία του μεσογειακού κράτους 15.000 π.Χ. - 3.000 π.Χ. : Ο Ταΰγετος και οι μύστες του Βασιλάκου Χαρτόδετο
2005 Ταλαντόν (Διαστημόπλοιο) Ταϋγέτη Βασιλάκου Χαρτόδετο
1999 Ιστορία, λαογραφία Δόριζας Καβουρακίου Τραπεζοντής 1460-1980 Βασιλάκου Χαρτόδετο
1993 Η προϊστορία του ελληνικού κράτους 15000 π. Χ. - 3000 π. Χ. : Αγία Πελαγία Μάνης Βασιλάκου Χαρτόδετο
1993 Η προϊστορία του ελληνικού κράτους 15000 π. Χ. - 3000 π. Χ. : Ετυμολογία κωμών Βασιλάκου Χαρτόδετο
1993 Η προϊστορία του μεσογειακού κράτους 15000 π. Χ. - 3000 π. Χ. : Η Λακεδαιμών και τα ιερά της Βασιλάκου Χαρτόδετο
1993 Η προϊστορία του μεσογειακού κράτους 15000 π. Χ. - 3000 π. Χ. : Η Λακεδαίμων και τα ιερά της: Συμπληρωματικό Βασιλάκου Χαρτόδετο
1993 Η προϊστορία του μεσογειακού κράτους 15000 π. Χ. - 3000 π. Χ. : Οπτική και γεωμετρική ανάλυση βέλους Βασιλάκου Σκληρόδετο
1993 Η προϊστορία του μεσογειακού κράτους 15000 π. Χ. - 3000 π. Χ. : Ημερολόγιο ανατολικού κράτους Βασιλάκου Σκληρόδετο
1993 Η προϊστορία του μεσογειακού κράτους 15000 π. Χ. - 3000 π. Χ. : Ταχύτητα ιερού βέλους Βασιλάκου Σκληρόδετο
1993 Η προϊστορία του μεσογειακού κράτους 15000 π. Χ. - 3000 π. Χ. : Κυκλάδες, Στροφάδες Βασιλάκου Χαρτόδετο
1993 Η προϊστορία του μεσογειακού κράτους 15000 π. Χ. - 3000 π. Χ. : Δυτικό κράτος της σελήνης Βασιλάκου Σκληρόδετο
1993 Η προϊστορία του μεσογειακού κράτους 15000 π. Χ. - 3000 π. Χ. : Ύψος σημείου από τη θάλασσα Βασιλάκου Σκληρόδετο
1993 Η προϊστορία του μεσογειακού κράτους 15000 π. Χ. - 3000 π. Χ. : Η ιστορία της Ελένης Βασιλάκου Χαρτόδετο
1993 Η προϊστορία του μεσογειακού κράτους 15000 π. Χ. - 3000 π. Χ. : Αστέρες Βασιλάκου Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
1993 Η προϊστορία του μεσογειακού κράτους 15000 π. Χ. - 3000 π. Χ. : Η πυραμίδα του Χέοπος Βασιλάκου Σκληρόδετο
1993 Η προϊστορία του μεσογειακού κράτους 15000 π. Χ. - 3000 π. Χ. : Η Λακεδαίμων και οι κώμες της Βασιλάκου Σκληρόδετο
1993 Η προϊστορία του μεσογειακού κράτους 15000 π. Χ. - 3000 π. Χ. : Σκιές ηλιακού ωρολογίου Βασιλάκου Σκληρόδετο
1993 Η προϊστορία του μεσογειακού κράτους 15000 π. Χ. - 3000 π. Χ. : Βηματισμός ιερού βέλους Βασιλάκου Σκληρόδετο
1993 Η προϊστορία του μεσογειακού κράτους 15000 π. Χ. - 3000 π. Χ. : Κύκλος των αστέρων ανά τους αιώνες Βασιλάκου Χαρτόδετο
1993 Η προϊστορία του μεσογειακού κράτους 15000 π. Χ. - 3000 π. Χ. : Περιεχόμενα τόμων Βασιλάκου Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
1993 Η προϊστορία του μεσογειακού κράτους 15000 π. Χ. - 3000 π. Χ. : Σχέδια και αναλύσεις της ομηρικής Βρυσειάς Η584 Βασιλάκου Χαρτόδετο
1985 Η Τραπεζοντή Βασιλάκου Χαρτόδετο
Η προϊστορία του μεσογειακού κράτους 15000 π. Χ. - 3000 π. Χ. : Ημερολόγιο δυτικού κράτους Βασιλάκου Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα