Βαρθαλίτης, Γιώργος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Orphicum : Ποιήματα Συγγραφέας Ευθύνη Χαρτόδετο
2022 Ίσις Αλάριχος Κάνθαροι Συγγραφέας Αρμός Χαρτόδετο
2021 Στις όχθες του αληθινού : Εκλογές από την παγκόσμια ποίηση Ανθολόγος, Μετάφραση Αρμός Χαρτόδετο
2020 πεντάσημον Συγγραφέας Σμίλη Χαρτόδετο
2019 Τα μάτια της Ίσιδας Συγγραφέας Περισπωμένη Χαρτόδετο
2019 Παλαμάς Καβάφης Σικελιανός : Σχόλια και δοκιμές Συγγραφέας Αρμός Χαρτόδετο
2018 ULTIMA GEORGICA : ΕΝΑ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΑΛΑΡΙΧΟΣ-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ-ΕΛΕΑΖΑΡ ΤΡΙΑ ΜΠΟΝΖΑΙ ΔΡΑΜΑΤΑ Συγγραφέας Παρασκήνιο Χαρτόδετο
2018 Ίσις Συγγραφέας Αρμός Χαρτόδετο
2017 Τρεις μεγάλοι Βυζαντινοί ποιητές Μετάφραση Αρμός Χαρτόδετο
2017 Ποιήματα και Πέζα Μετάφραση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2017 ΚΑΝΘΑΡΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Συγγραφέας Παρασκήνιο Χαρτόδετο
2016 Σειράχ Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2016 Η Μέθοδος του Κ.Π. Καβάφη Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2015 Ποιήματα: Τα Ανάλεκτα Μετάφραση, Πρόλογος Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2015 Ποιήματα: Τα Νεανικά Μετάφραση, Πρόλογος Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2015 Το θαλασσινό κοιμητήρι Μετάφραση Περισπωμένη Χαρτόδετο
2012 Solstitium. Νουμηνία. Μεσομήδης Συγγραφέας Αρμός Χαρτόδετο
2012 Ο τρομερός τον νου μου ο έρωτας τυφλώνει Μετάφραση Αρμός Χαρτόδετο
2011 Ο καθρέφτης της Ηρωδιάδος : (Κέντρωνες για τη λογοτεχνία) Συγγραφέας Ευθύνη Χαρτόδετο
2008 Γιατί η ποίηση : Πρακτικά εικοστού εβδόμου συμποσίου ποίησης: Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, 28 Ιουνίου - 1 Ιουλίου 2007 Εισήγηση Περί Τεχνών Χαρτόδετο
2008 Μεσομήδης Συγγραφέας Ιδεόγραμμα Χαρτόδετο
2007 Νουμηνία Συγγραφέας Εριφύλη Χαρτόδετο
2007 Η ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ξένη : Έρευνα, διδασκαλία, εκμάθηση: Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου, Μάιος 2006 Εισήγηση University Studio Press Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Orphicum : Ποιήματα Ευθύνη Χαρτόδετο
2022 Ίσις Αλάριχος Κάνθαροι Αρμός Χαρτόδετο
2020 πεντάσημον Σμίλη Χαρτόδετο
2019 Τα μάτια της Ίσιδας Περισπωμένη Χαρτόδετο
2019 Παλαμάς Καβάφης Σικελιανός : Σχόλια και δοκιμές Αρμός Χαρτόδετο
2018 ULTIMA GEORGICA : ΕΝΑ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΑΛΑΡΙΧΟΣ-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ-ΕΛΕΑΖΑΡ ΤΡΙΑ ΜΠΟΝΖΑΙ ΔΡΑΜΑΤΑ Παρασκήνιο Χαρτόδετο
2018 Ίσις Αρμός Χαρτόδετο
2017 ΚΑΝΘΑΡΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Παρασκήνιο Χαρτόδετο
2016 Σειράχ Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2016 Η Μέθοδος του Κ.Π. Καβάφη Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2012 Solstitium. Νουμηνία. Μεσομήδης Αρμός Χαρτόδετο
2011 Ο καθρέφτης της Ηρωδιάδος : (Κέντρωνες για τη λογοτεχνία) Ευθύνη Χαρτόδετο
2008 Μεσομήδης Ιδεόγραμμα Χαρτόδετο
2007 Νουμηνία Εριφύλη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Στις όχθες του αληθινού : Εκλογές από την παγκόσμια ποίηση Αρμός Χαρτόδετο
2017 Τρεις μεγάλοι Βυζαντινοί ποιητές Αρμός Χαρτόδετο
2017 Ποιήματα και Πέζα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2015 Ποιήματα: Τα Ανάλεκτα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2015 Ποιήματα: Τα Νεανικά Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2015 Το θαλασσινό κοιμητήρι Περισπωμένη Χαρτόδετο
2012 Ο τρομερός τον νου μου ο έρωτας τυφλώνει Αρμός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2008 Γιατί η ποίηση : Πρακτικά εικοστού εβδόμου συμποσίου ποίησης: Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, 28 Ιουνίου - 1 Ιουλίου 2007 Εισήγηση Περί Τεχνών Χαρτόδετο
2007 Η ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ξένη : Έρευνα, διδασκαλία, εκμάθηση: Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου, Μάιος 2006 Εισήγηση University Studio Press Χαρτόδετο