Βαγιανός, Γεώργιος Σ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Η Πεντηκοστή : Επίκεντρο του μαθήματος των θρησκευτικών Συγγραφέας Άμμων Εκδοτική Χαρτόδετο
2022 Ο γάμος, μέσα απο τα κείμενα της ελληνικής χριστιανικής γραμματείας : Συμβολή στην ιστορία, στην κοινωνιολογία του θεσμού και στη διδακτική του μαθήματος των θρησκευτικών Συγγραφέας Άμμων Εκδοτική Χαρτόδετο
2022 Γάμος, παρθενία : Κατά τις παλαιότερες πηγές της χριστιανικής γραμματείας: Συμβολή στη διδασκαλία του θρησκευτικού μαθήματος Συγγραφέας Άμμων Εκδοτική Χαρτόδετο
2022 Η διδασκαλία των θρησκευτικών μέσα από τα κείμενα της λογοτεχνίας : Συμβολή στη διδακτική του θρησκευτικού μαθήματος Συγγραφέας Άμμων Εκδοτική Χαρτόδετο
2022 Η πολυγαμική νοοτροπία : Θεολογική και κοινωνικο-παιδαγωγική προσέγγιση, ως συμβολή στην αγωγή της οικογένειας Συγγραφέας Άμμων Εκδοτική Χαρτόδετο
2022 Ο θεσμός της οικογένειας στα σχολικά βιβλία : Συμβολή στη διδακτική των θρησκευτικών και της ιστορίας της Γ δημοτικού Συγγραφέας Άμμων Εκδοτική Χαρτόδετο
2019 Το ζήτημα του βαπτίσματος των παλλακικών κατά την έως τον Ιππόλυτο χριστιανική γραμματεία Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
2000 Θεματολογία και διδακτική της ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής : Συμβολή στη διδακτική των κοινωνικών μαθημάτων (θρησκευτικά) Συγγραφέας Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
1999 Ειδική διδακτική της ιστορίας Γ : Θεματολογία ΙΙ: Ανάλυση και ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων: Ανάγκες ή απαιτήσεις του σύγχρονου μαθήματος της ιστορίας: Συμβολή στη διδακτική των κοινωνικών μαθημάτων Συγγραφέας Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
1999 Η σχολική τάξη και προεκτάσεις της : Ανάγκες ή απαιτήσεις του σύγχρονου ιστορικού μαθήματος: Συμβολή στη διδακτική των κοινωνικών μαθημάτων (Ιστορία) Συγγραφέας Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
1996 Αγωγή ελευθερίας : Η πρόταση της ορθόδοξης αγωγής στο σύγχρονο κόσμο Συγγραφέας Αρμός Χαρτόδετο
1996 Η διδασκαλία των θρησκευτικών μέσα από τα κείμενα της λογοτεχνίας : Συμβολή στη διδακτική του θρησκευτικού μαθήματος Συγγραφέας Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
1995 Η διδασκαλία της ιστορίας μέσα από τα λογοτεχνικά κείμενα : Συμβολή στη διδακτική του μαθήματος Συγγραφέας Έλλην Χαρτόδετο
1994 Γάμος, παρθενία : Κατά τις παλαιότερες πηγές της χριστιανικής γραμματείας: Συμβολή στη διδασκαλία του θρησκευτικού μαθήματος Συγγραφέας Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
1993 Άνδρας, γυναίκα : Αξιολογικές εκτιμήσεις από την αρχαία εκκλησία: Συμβολή στη διδακτική εργασία του Θρησκευτικού μαθήματος Συγγραφέας Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
1992 Η πολυγαμική νοοτροπία : Θεολογική και κοινωνικο-παιδαγωγική προσέγγιση, ως συμβολή στην αγωγή της οικογένειας Συγγραφέας Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
1992 Ο θεσμός της οικογένειας στα σχολικά βιβλία : Συμβολή στη διδακτική των θρησκευτικών και της ιστορίας της Γ δημοτικού Συγγραφέας Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
1991 Η αγωγιμότητα της μουσικής Συγγραφέας Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
1989 Η θρησκευτική αγωγή στην Α/βάθμια εκπαίδευση : Συμβολή στη διδασκαλία του θρησκευτικού μαθήματος Συγγραφέας Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Η Πεντηκοστή : Επίκεντρο του μαθήματος των θρησκευτικών Άμμων Εκδοτική Χαρτόδετο
2022 Ο γάμος, μέσα απο τα κείμενα της ελληνικής χριστιανικής γραμματείας : Συμβολή στην ιστορία, στην κοινωνιολογία του θεσμού και στη διδακτική του μαθήματος των θρησκευτικών Άμμων Εκδοτική Χαρτόδετο
2022 Γάμος, παρθενία : Κατά τις παλαιότερες πηγές της χριστιανικής γραμματείας: Συμβολή στη διδασκαλία του θρησκευτικού μαθήματος Άμμων Εκδοτική Χαρτόδετο
2022 Η διδασκαλία των θρησκευτικών μέσα από τα κείμενα της λογοτεχνίας : Συμβολή στη διδακτική του θρησκευτικού μαθήματος Άμμων Εκδοτική Χαρτόδετο
2022 Η πολυγαμική νοοτροπία : Θεολογική και κοινωνικο-παιδαγωγική προσέγγιση, ως συμβολή στην αγωγή της οικογένειας Άμμων Εκδοτική Χαρτόδετο
2022 Ο θεσμός της οικογένειας στα σχολικά βιβλία : Συμβολή στη διδακτική των θρησκευτικών και της ιστορίας της Γ δημοτικού Άμμων Εκδοτική Χαρτόδετο
2019 Το ζήτημα του βαπτίσματος των παλλακικών κατά την έως τον Ιππόλυτο χριστιανική γραμματεία Κάκτος Χαρτόδετο
2000 Θεματολογία και διδακτική της ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής : Συμβολή στη διδακτική των κοινωνικών μαθημάτων (θρησκευτικά) Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
1999 Ειδική διδακτική της ιστορίας Γ : Θεματολογία ΙΙ: Ανάλυση και ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων: Ανάγκες ή απαιτήσεις του σύγχρονου μαθήματος της ιστορίας: Συμβολή στη διδακτική των κοινωνικών μαθημάτων Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
1999 Η σχολική τάξη και προεκτάσεις της : Ανάγκες ή απαιτήσεις του σύγχρονου ιστορικού μαθήματος: Συμβολή στη διδακτική των κοινωνικών μαθημάτων (Ιστορία) Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
1996 Αγωγή ελευθερίας : Η πρόταση της ορθόδοξης αγωγής στο σύγχρονο κόσμο Αρμός Χαρτόδετο
1996 Η διδασκαλία των θρησκευτικών μέσα από τα κείμενα της λογοτεχνίας : Συμβολή στη διδακτική του θρησκευτικού μαθήματος Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
1995 Η διδασκαλία της ιστορίας μέσα από τα λογοτεχνικά κείμενα : Συμβολή στη διδακτική του μαθήματος Έλλην Χαρτόδετο
1994 Γάμος, παρθενία : Κατά τις παλαιότερες πηγές της χριστιανικής γραμματείας: Συμβολή στη διδασκαλία του θρησκευτικού μαθήματος Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
1993 Άνδρας, γυναίκα : Αξιολογικές εκτιμήσεις από την αρχαία εκκλησία: Συμβολή στη διδακτική εργασία του Θρησκευτικού μαθήματος Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
1992 Η πολυγαμική νοοτροπία : Θεολογική και κοινωνικο-παιδαγωγική προσέγγιση, ως συμβολή στην αγωγή της οικογένειας Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
1992 Ο θεσμός της οικογένειας στα σχολικά βιβλία : Συμβολή στη διδακτική των θρησκευτικών και της ιστορίας της Γ δημοτικού Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
1991 Η αγωγιμότητα της μουσικής Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
1989 Η θρησκευτική αγωγή στην Α/βάθμια εκπαίδευση : Συμβολή στη διδασκαλία του θρησκευτικού μαθήματος Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα