Βαβούσκος, Κωνσταντίνος Α.

Κωδικός osdelnet: 1045520
Χώρα: Ελλάδα
εγγραφές
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2007 Η επανάστασις του 1821 και το μακεδονικόν ζήτημα : Λόγος πανηγυρικός επί τη εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου εκφωνηθείς εν τη αιθούση τελετών της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Συγγραφέας Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών Χαρτόδετο
2007 Ιστορία της Μακεδονίας από τα προϊστορικά χρόνια ως το 1912 Συγγραφέας Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών Χαρτόδετο
2006 Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και η Βόρεια Ελλάδα : Διημερίδα: Θεσσαλονίκη, 23 και 24 Απριλίου 2001 Εισήγηση Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2006 Οιά τε φύλλα μακεδνής αιγείροιο : Μελετήματα Συγγραφέας Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Οιά τε φύλλα μακεδνής αιγείροιο : Μελετήματα Συγγραφέας Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών Απροσδιόριστο δέσιμο
1995 Εγχειρίδιο αστικού δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1990 Οφειλή εις ολόκληρον : Η έννοια Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1988 Ασκήσεις εμπράγματου δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1986 Εγχειρίδιον εκκλησιαστικού δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1986 Εμπράγματον δίκαιον Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1986 Η πλήρης προσωπική δουλεία της οίκησης : Συμβολή στην ερμηνεία των δουλειών Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1985 Γεωργικόν και δασικόν δίκαιον : Στοιχεία αστικού και εταιρικού δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1983 Επιτομή εμπράγματου δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1981 Ιστορία ελληνικού και ρωμαϊκού δικαίου : Πανεπιστημιακαί παραδόσεις Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1978 Επιτάφια στήλη στον Ίωνα Δραγούμη : Εκατό χρόνια από την γέννησή του Συγγραφέας Ευθύνη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2007 Η επανάστασις του 1821 και το μακεδονικόν ζήτημα : Λόγος πανηγυρικός επί τη εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου εκφωνηθείς εν τη αιθούση τελετών της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών Χαρτόδετο
2007 Ιστορία της Μακεδονίας από τα προϊστορικά χρόνια ως το 1912 Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών Χαρτόδετο
2006 Οιά τε φύλλα μακεδνής αιγείροιο : Μελετήματα Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Οιά τε φύλλα μακεδνής αιγείροιο : Μελετήματα Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών Απροσδιόριστο δέσιμο
1995 Εγχειρίδιο αστικού δικαίου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1988 Ασκήσεις εμπράγματου δικαίου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1986 Εγχειρίδιον εκκλησιαστικού δικαίου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1986 Εμπράγματον δίκαιον Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1985 Γεωργικόν και δασικόν δίκαιον : Στοιχεία αστικού και εταιρικού δικαίου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1983 Επιτομή εμπράγματου δικαίου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1981 Ιστορία ελληνικού και ρωμαϊκού δικαίου : Πανεπιστημιακαί παραδόσεις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1978 Επιτάφια στήλη στον Ίωνα Δραγούμη : Εκατό χρόνια από την γέννησή του Ευθύνη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1990 Οφειλή εις ολόκληρον : Η έννοια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1986 Η πλήρης προσωπική δουλεία της οίκησης : Συμβολή στην ερμηνεία των δουλειών Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2006 Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και η Βόρεια Ελλάδα : Διημερίδα: Θεσσαλονίκη, 23 και 24 Απριλίου 2001 Εισήγηση Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο