Ασπρίδης, Γιώργος Μ.
Ασπρίδης, Γεώργιος Μ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Δημόσια Διοίκηση Συγγραφέας Προπομπός Χαρτόδετο
2021 Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Συγγραφέας Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) PDF
2020 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού : Διεπιστημονική Προσέγγιση Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
2019 Δημόσια Διακυβέρνηση : Προοπτικές και προκλήσεις στον 21ο αιώνα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Διαχείριση Αλλαγών και Ηγεσία Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2018 Επιχειρησιακές επικοινωνίες Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
2017 Αναλυτικό Λεξικό Διοικητικών - Οικονομικών Όρων Συγγραφέας Προπομπός Χαρτόδετο
2017 Διαχείριση Γνώσης Συγγραφέας Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Οι θεσμοί στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης : Αποτίμηση μιας αντιφατικής περιόδου Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2014 Μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση: Δυνατότητες, Προοπτικές, Αδυναμίες : 4ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων. Επιμέλεια: Αντ. Μακρυδημήτρης, Μ. Σαματάς, Ε. Πρεβεδούρου, Μ.-Ηλ. Πραβίτα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Εισαγωγή στην πολιτική και διοικητική οργάνωση του ελληνικού κράτους Συγγραφέας Προπομπός Χαρτόδετο
2012 Διοίκηση και δημοκρατία: Ποιότητα, αποτελεσματικότητα, νομιμοποίηση : 3ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2006 Προσεγγίσεις στην οργάνωση και τη λειτουργία του κράτους : Ένα ταξίδι στο χρόνο Συγγραφέας Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Δ. Μπόνια Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Δημόσια Διοίκηση Προπομπός Χαρτόδετο
2021 Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) PDF
2020 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού : Διεπιστημονική Προσέγγιση Κριτική Χαρτόδετο
2019 Δημόσια Διακυβέρνηση : Προοπτικές και προκλήσεις στον 21ο αιώνα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Διαχείριση Αλλαγών και Ηγεσία Τζιόλα Σκληρόδετο
2018 Επιχειρησιακές επικοινωνίες Κριτική Χαρτόδετο
2017 Αναλυτικό Λεξικό Διοικητικών - Οικονομικών Όρων Προπομπός Χαρτόδετο
2017 Διαχείριση Γνώσης Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Οι θεσμοί στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης : Αποτίμηση μιας αντιφατικής περιόδου Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2014 Μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση: Δυνατότητες, Προοπτικές, Αδυναμίες : 4ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων. Επιμέλεια: Αντ. Μακρυδημήτρης, Μ. Σαματάς, Ε. Πρεβεδούρου, Μ.-Ηλ. Πραβίτα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Εισαγωγή στην πολιτική και διοικητική οργάνωση του ελληνικού κράτους Προπομπός Χαρτόδετο
2012 Διοίκηση και δημοκρατία: Ποιότητα, αποτελεσματικότητα, νομιμοποίηση : 3ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2006 Προσεγγίσεις στην οργάνωση και τη λειτουργία του κράτους : Ένα ταξίδι στο χρόνο Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Δ. Μπόνια Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα