Αρβανιτογιάννης, Ιωάννης Σ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2011 Στοιχεία φυσιολογίας θρέψεως και εφαρμοσμένη διατροφή ιχθύων και καρκινοειδών Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2011 Τεχνολογίες επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων Συγγραφέας University Studio Press Χαρτόδετο
2008 Έλεγχος ποιότητας τροφίμων : Εργαστηριακός οδηγός Συγγραφέας Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2006 Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα : Ανίχνευση, παρασκευή, νομοθεσία, βιοασφάλεια (μελέτη αστοχίας) Συγγραφέας Έμβρυο Χαρτόδετο
2006 Το νέο πρότυπο ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων ISO 22000 : Παρουσίαση και ερμηνεία: Με στοιχεία ιχνηλασιμότητας-ανάλυσης αστοχίας και παρουσίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα τρόφιμα Συγγραφέας Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2004 Οδηγός καταναλωτή για ασφαλή μεταχείριση τροφίμων : Ή εφαρμογή του HACCP σε οικιακό επίπεδο Συγγραφέας Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2002 ISO 9000:2000 : Παρουσίαση του νέου προτύπου: Σύγκριση με το ISO 9000:1994: Εφαρμογές του ISO 9000 σε παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών, διαχείριση ολικής ποιότητας, έρευνα αγοράς, ικανοποίηση καταναλωτή Συγγραφέας Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2001 Quality Assurance and Safety Guide for the Food and Drinks Industry Συγγραφέας Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων Χαρτόδετο
2001 Ασφάλεια τροφίμων : Εφαρμογή της ανάλυσης επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών Συγγραφέας University Studio Press Χαρτόδετο
2001 Στοιχεία τεχνολογίας, μεταποίησης και συσκευασίας τροφίμων : Αλληλεπιδράσεις συσκευασίας με τρόφιμα και περιβάλλον Συγγραφέας University Studio Press Χαρτόδετο
2000 ISO 9000 and ISO 14000 : Παρουσίαση-ανάλυση προτύπων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, προσαρμογή στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών Συγγραφέας University Studio Press Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2011 Στοιχεία φυσιολογίας θρέψεως και εφαρμοσμένη διατροφή ιχθύων και καρκινοειδών Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2011 Τεχνολογίες επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων University Studio Press Χαρτόδετο
2008 Έλεγχος ποιότητας τροφίμων : Εργαστηριακός οδηγός Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2006 Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα : Ανίχνευση, παρασκευή, νομοθεσία, βιοασφάλεια (μελέτη αστοχίας) Έμβρυο Χαρτόδετο
2006 Το νέο πρότυπο ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων ISO 22000 : Παρουσίαση και ερμηνεία: Με στοιχεία ιχνηλασιμότητας-ανάλυσης αστοχίας και παρουσίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα τρόφιμα Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2004 Οδηγός καταναλωτή για ασφαλή μεταχείριση τροφίμων : Ή εφαρμογή του HACCP σε οικιακό επίπεδο Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2002 ISO 9000:2000 : Παρουσίαση του νέου προτύπου: Σύγκριση με το ISO 9000:1994: Εφαρμογές του ISO 9000 σε παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών, διαχείριση ολικής ποιότητας, έρευνα αγοράς, ικανοποίηση καταναλωτή Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2001 Quality Assurance and Safety Guide for the Food and Drinks Industry Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων Χαρτόδετο
2001 Ασφάλεια τροφίμων : Εφαρμογή της ανάλυσης επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών University Studio Press Χαρτόδετο
2001 Στοιχεία τεχνολογίας, μεταποίησης και συσκευασίας τροφίμων : Αλληλεπιδράσεις συσκευασίας με τρόφιμα και περιβάλλον University Studio Press Χαρτόδετο
2000 ISO 9000 and ISO 14000 : Παρουσίαση-ανάλυση προτύπων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, προσαρμογή στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών University Studio Press Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα