Αναστασιάδης, Παναγιώτης Σ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών με τη Χρήση Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών Διαδικτύου (e-Learning) : Από τη θεωρία στην πράξη Συγγραφέας, Επιμέλεια Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2012 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών : Σύγχρονες τάσεις και ζητήματα Επιστημονική επιμέλεια Εκδοτικός Όμιλος Ίων Χαρτόδετο
2008 Η τηλεδιάσκεψη στην υπηρεσία της δια βίου μάθησης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης : Παιδαγωγικές εφαρμογές συνεργατικής μάθησης από απόσταση στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Συγγραφέας, Επιμέλεια Gutenberg - Χρήστος Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Ανοικτή και εξ' αποστάσεως εκπαίδευση : Στοιχεία θεωρίας και πράξης Συγγραφέας Προπομπός Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2000 Εφαρμογές υπολογιστών Β΄ και Γ΄ ενιαίου λυκείου Συγγραφέας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2000 Εφαρμογές πληροφορικής Α΄ ενιαίου λυκείου Συγγραφέας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2000 Στον αιώνα της πληροφορίας : Προσεγγίζοντας τη νέα ψηφιακή εποχή Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
1999 Η ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας : Η αναγκαιότητα ύπαρξης ενιαίου ρυθμιστικού και νομικού πλαισίου: Συγκριτική ανάλυση των θεσμικών παρεμβάσεων στις χώρες μέλη Συγγραφέας Αναστασιάδης Παναγιώτης Σ. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών με τη Χρήση Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών Διαδικτύου (e-Learning) : Από τη θεωρία στην πράξη Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2012 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών : Σύγχρονες τάσεις και ζητήματα Εκδοτικός Όμιλος Ίων Χαρτόδετο
2008 Η τηλεδιάσκεψη στην υπηρεσία της δια βίου μάθησης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης : Παιδαγωγικές εφαρμογές συνεργατικής μάθησης από απόσταση στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Gutenberg - Χρήστος Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Ανοικτή και εξ' αποστάσεως εκπαίδευση : Στοιχεία θεωρίας και πράξης Προπομπός Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2000 Εφαρμογές υπολογιστών Β΄ και Γ΄ ενιαίου λυκείου Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2000 Εφαρμογές πληροφορικής Α΄ ενιαίου λυκείου Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2000 Στον αιώνα της πληροφορίας : Προσεγγίζοντας τη νέα ψηφιακή εποχή Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
1999 Η ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας : Η αναγκαιότητα ύπαρξης ενιαίου ρυθμιστικού και νομικού πλαισίου: Συγκριτική ανάλυση των θεσμικών παρεμβάσεων στις χώρες μέλη Αναστασιάδης Παναγιώτης Σ. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών με τη Χρήση Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών Διαδικτύου (e-Learning) : Από τη θεωρία στην πράξη Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2008 Η τηλεδιάσκεψη στην υπηρεσία της δια βίου μάθησης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης : Παιδαγωγικές εφαρμογές συνεργατικής μάθησης από απόσταση στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Gutenberg - Χρήστος Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα