Άμαντος, Κωνσταντίνος Ι.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2008 Σχέσεις Ελλήνων και Τούρκων από τον ενδέκατο αιώνα μέχρι το 1821 : Τόμος Α΄: Οι πόλεμοι των Τούρκων για κατάληψη των ελληνικών χωρών 1071-1571 Συγγραφέας Αρχιπέλαγος Χαρτόδετο
2005 Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας κατά τον μεσαίωνα Συγγραφέας Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων Χαρτόδετο
1997 Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή Συγγραφέας Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών Βελεστίνου Ρήγα Χαρτόδετο
1997 Σύντομος ιστορία της Κύπρου Συγγραφέας Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων Χαρτόδετο
1978 Η 28η Οκτωβρίου 1940 : Πανηγυρικοί λόγοι Ακαδημαϊκών Συγγραφέας Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη Χαρτόδετο
1977 Ιστορία της Ελλάδος : Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 1071 μ.χ. Συγγραφέας Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
1977 Το Εικοσιένα : Πανηγυρικοί λόγοι Ακαδημαϊκών Συγγραφέας Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2008 Σχέσεις Ελλήνων και Τούρκων από τον ενδέκατο αιώνα μέχρι το 1821 : Τόμος Α΄: Οι πόλεμοι των Τούρκων για κατάληψη των ελληνικών χωρών 1071-1571 Αρχιπέλαγος Χαρτόδετο
2005 Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας κατά τον μεσαίωνα Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων Χαρτόδετο
1997 Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών Βελεστίνου Ρήγα Χαρτόδετο
1997 Σύντομος ιστορία της Κύπρου Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων Χαρτόδετο
1978 Η 28η Οκτωβρίου 1940 : Πανηγυρικοί λόγοι Ακαδημαϊκών Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη Χαρτόδετο
1977 Ιστορία της Ελλάδος : Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 1071 μ.χ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
1977 Το Εικοσιένα : Πανηγυρικοί λόγοι Ακαδημαϊκών Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα