Αλισιώτη, Σοφία
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Διαταγή απόδοσης μισθίου ακινήτου Ε΄ έκδοση (ΚΠολΔ 637-645 [662Α - 662Θ π.) Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2015 Διαταγή απόδοσης μισθίου ακινήτου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2013 Διαταγή απόδοσης μισθίου ακινήτου Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Διαταγή απόδοσης μισθίου ακινήτου. Συστηματική και κατά άρθρο ερμηνεία (ΚΠολΔ 662Α-662Η και 662Θ) Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Διαταγή απόδοσης μισθίου ακινήτου Επιμέλεια Θέμις Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Στοιχεία πολιτικής δικονομίας Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Στοιχεία πολιτικής δικονομίας Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Διαταγή απόδοσης μισθίου ακινήτου Συγγραφέας, Επιμέλεια Θέμις Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Διαταγή απόδοσης μισθίου ακινήτου Ε΄ έκδοση (ΚΠολΔ 637-645 [662Α - 662Θ π.) Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2015 Διαταγή απόδοσης μισθίου ακινήτου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2013 Διαταγή απόδοσης μισθίου ακινήτου. Συστηματική και κατά άρθρο ερμηνεία (ΚΠολΔ 662Α-662Η και 662Θ) Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Διαταγή απόδοσης μισθίου ακινήτου Θέμις Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2013 Διαταγή απόδοσης μισθίου ακινήτου Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Διαταγή απόδοσης μισθίου ακινήτου Θέμις Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Στοιχεία πολιτικής δικονομίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Στοιχεία πολιτικής δικονομίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Διαταγή απόδοσης μισθίου ακινήτου Θέμις Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα