Αλισιώτη, Σοφία
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Διαταγή απόδοσης μισθίου ακινήτου (ΚΠολΔ 637-645 [662Α - 662Θ π.) : Συστηματική και κατά άρθρο ερμηνεία με ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2015 Διαταγή απόδοσης μισθίου ακινήτου : (ΚΠολΔ 637-645 [662Α - 662Θ π.). Συστηματική και κατά άρθρο ερμηνεία με ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2013 Διαταγή απόδοσης μισθίου ακινήτου : Συστηματική και κατά άρθρο ερμηνεία (ΚΠολΔ 662Α-662Η και 662Θ) Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Διαταγή απόδοσης μισθίου ακινήτου. Συστηματική και κατά άρθρο ερμηνεία (ΚΠολΔ 662Α-662Η και 662Θ) Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Διαταγή απόδοσης μισθίου ακινήτου Επιμέλεια Θέμις Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Στοιχεία πολιτικής δικονομίας : ΙΙ. Ένδικα βοηθήματα, ειδικές διαδικασίες, ασφαλιστικά μέτρα, εκούσια δικαιοδοσία, διαιτησία, αναγκαστική εκτέλεση Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Στοιχεία πολιτικής δικονομίας : Ι. Εισαγωγή, δίκη γενικά, διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια, απόδειξη Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Διαταγή απόδοσης μισθίου ακινήτου : Συστηματική και κατά άρθρο ερμηνεία (ΚΠολΔ 662Α-222Η) Συγγραφέας, Επιμέλεια Θέμις Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Διαταγή απόδοσης μισθίου ακινήτου (ΚΠολΔ 637-645 [662Α - 662Θ π.) : Συστηματική και κατά άρθρο ερμηνεία με ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2015 Διαταγή απόδοσης μισθίου ακινήτου : (ΚΠολΔ 637-645 [662Α - 662Θ π.). Συστηματική και κατά άρθρο ερμηνεία με ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2013 Διαταγή απόδοσης μισθίου ακινήτου. Συστηματική και κατά άρθρο ερμηνεία (ΚΠολΔ 662Α-662Η και 662Θ) Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Διαταγή απόδοσης μισθίου ακινήτου : Συστηματική και κατά άρθρο ερμηνεία (ΚΠολΔ 662Α-222Η) Θέμις Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2013 Διαταγή απόδοσης μισθίου ακινήτου : Συστηματική και κατά άρθρο ερμηνεία (ΚΠολΔ 662Α-662Η και 662Θ) Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Διαταγή απόδοσης μισθίου ακινήτου Θέμις Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Στοιχεία πολιτικής δικονομίας : ΙΙ. Ένδικα βοηθήματα, ειδικές διαδικασίες, ασφαλιστικά μέτρα, εκούσια δικαιοδοσία, διαιτησία, αναγκαστική εκτέλεση Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Στοιχεία πολιτικής δικονομίας : Ι. Εισαγωγή, δίκη γενικά, διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια, απόδειξη Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Διαταγή απόδοσης μισθίου ακινήτου : Συστηματική και κατά άρθρο ερμηνεία (ΚΠολΔ 662Α-222Η) Θέμις Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα