Η διακοπή της παραγραφής στο Αστικό, Ναυτικό και Δημόσιο Δίκαιο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-648-828-3
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 30/10/2025
€ 35.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
17 x 24 εκ., 324 σελ.
Περιγραφή
Το παρόν έργο αποτελεί την πληρέστερη και συστηματικότερη παρουσίαση όλων των ζητημάτων γύρω από τη διακοπή της παραγραφής, όχι μόνο στο πεδίο του Αστικού, αλλά και του Ναυτικού και του Δημοσίου Δικαίου.
Με δεδομένη την ιδιαίτερη πρακτική αξία του θεσμού της παραγραφής και ιδίως της διακοπής της και του πλήθους των ζητημάτων που χρήζουν δικαστικής επιλύσεως, η παρούσα 4η έκδοση παρουσιάζεται εμπλουτισμένη με όλες τις νεότερες εξελίξεις σε θεωρία και νομολογία, η οποία αναγκάζεται συχνά να διαφοροποιηθεί και να αλλάξει κατεύθυνση σε συγκεκριμένα κρίσιμα ζητήματα.
Το έργο διαρθρώνεται σε οκτώ ενότητες, που διακρίνονται με έναν πρωτότυπο και πρακτικό τρόπο με βάση τις ενέργειες διακοπής της παραγραφής. Την πρώτη εισαγωγική ενότητα ακολουθούν ξεχωριστές ενότητες για τις ενέργειες εκτός δικαστικού αγώνα, τις ενέργειες που αποτελούν έναρξη του δικαστικού αγώνα, τις ενέργειες μετά την έναρξη του δικαστικού αγώνα και τα ζητήματα παραγραφής «εν επιδικία», τις ενέργειες που διακόπτουν την παραγραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως και, τέλος, άλλες ειδικότερες ενέργειες διακοπής της παραγραφής. Επίσης, πρωτοτυπία του έργου συνιστά και η ξεχωριστή ανάλυση ζητημάτων διακοπής της παραγραφής στο πεδίο του Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου, αλλά και σε σχέση με το Ελληνικό Δημόσιο, υπογραμμίζοντας τις ιδιαιτερότητες και τα πρακτικά ζητήματα που απασχολούν.
Με αυτό το περιεχόμενο, το παρόν έργο αποτελεί μοναδικό εγχείρημα σε επίπεδο μονογραφίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, που εμβαθύνει σε όλα τα επιμέρους ζητήματα, προσφέροντας στους πρακτικούς μια πλήρη θεώρηση όλων των νεότερων προσεγγίσεων και νέες διαφοροποιημένες λύσεις υιοθετούμενες από τη νομολογία.

Add: 2024-05-28 12:14:22 - Upd: 2024-05-29 14:15:27