Τα χρόνια της τιμωρίας
Απειλούμενη πατρίδα. Κείμενα εθνικοπολιτικού στοχασμού.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6826-83-2
Γόρδιος, Αθήνα, 10/2023
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 14.84 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 302 σελ.
Περιγραφή
Στον παρόντα τόμο ομαδοποιούνται σε πέντε μέρη κείμενα που δημοσιεύτηκαν σε έντυπες και ηλεκτρονικές εφημερίδες, σε περιοδικά και συλλογικούς τόμους, από το 2013 έως το 2022.
Ι. Κείμενα που αφορούν τους εσωτερικούς παράγοντες που κυοφόρησαν τη δεκαετία της κρίσης χρέους, όπως είναι ο συγκεντρωτισμός της πρωτεύουσας.
ΙΙ. Κείμενα σχετικά με τις «μνημονιακές» επιλογές, που καταγράφουν τις λανθάνουσες σχέσεις με τις Δυτικές δυνάμεις και αναπαράγουν χρόνια χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας-οικονομίας: τη χρεωβόρα δομή της και την ψυχολογία της ανημποριάς.
III. Κείμενα σχετικά με τις επιπτώσεις της «μνημονιακής» δεκαετίας στα εθνικά θέματα, ιδιαίτερα στην ενθάρρυνση και στην κλιμάκωση των ιμπεριαλιστικών στρατηγικών της Τουρκίας.
VI. Κείμενα για δύο μεγάλες εθνικές επετείους: αυτήν των 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821 και αυτήν των 100 χρόνων από τη μικρασιατική καταστροφή, έως πεδία επιθεώρησης των εθνικών αντανακλαστικών.
V. Κείμενα σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία που, μαζί με την υγειονομική κρίση, ανέστειλε και επιδείνωσε τις διαδικασίες κανονικοποίησης, μετά τη «λήξη» της μνημονιακής τιμωρίας και αναθεώρησε διεθνιστικά στερεότυπα.