Νομικά ζητήματα και πρακτική εφαρμογή Ευρωπαϊκού και Ελληνικού Ποινικού Δικαίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-596-293-7
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 30.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 220 σελ.
Περιγραφή
Στο παρόν έργο, ο αναγνώστης, ο μελετητής έχει στη διάθεσή του μία συγκροτημένη εξέταση και παράθεση των εργαλείων που παρέχει πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το εν ευρεία έννοια Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο. Έτσι διευκολύνεται σημαντικά η εξοικείωση με τη χρήση αυτών. Η συγκροτημένη εξέταση, παράθεση και κριτική προσέγγιση των επιμέρους άρθρων που συνθέτουν την ποινική ύλη των βασικών σχετικών νομοθετημάτων, εμπλουτίζει τον ως άνω στόχο διασφαλίζοντας την ολοκληρωμένη πραγματοποίησή του. Ειδικότερα, παρουσιάζεται ένας πρακτικός οδηγός στη λειτουργία α) της Ποινικής Δικαστικής Συνεργασίας (Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας, Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και Κοινές Ομάδες Έρευνας) και β) της προσφυγής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). Οι πρακτικές οδηγίες καθώς και η νομολογιακή επεξεργασία των άρθρων των σχετικών Κανονισμών, Οδηγιών, της ΕΣΔΑ και του Γενικού μέρους του ΠΚ, με συσχέτιση μάλιστα ελληνικής και ευρωπαϊκής νομολογίας (ΑΠ, ΕΔΔΑ, ΔΕΕ κλπ.), ήταν η βασική κατευθυντήρια γραμμή του παρόντος έργου. Ο μελετητής έχει στη διάθεσή του ένα συνοπτικό και εύχρηστο εργαλείο στις αναζητήσεις του σχετικά με την κατανόηση και την πρακτική εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων. Το παρόν βιβλίο συνθέτει κατά κάποιο τρόπο το εσωτερικό Ποινικό Δίκαιο, ουσιαστικό και δικονομικό με το Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο. Η παρουσίαση διεθνών επίκαιρων ζητημάτων όπως η εμπλοκή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ICC) και της Eurojust στη διερεύνηση εγκλημάτων στον πόλεμο στην Ουκρανία, και η νομιμότητα βομβαρδισμού με κίνδυνο αμάχων τόσο εκεί όσο και στην Μέση Ανατολή, προσδίδει ένα επιπλέον καίριο ενδιαφέρον.