8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαίδευση και Πολιτισμός στον 21ο αιώνα
Πρακτικά Συνεδρίου - Τόμος Δ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5458-66-9
66η έκδ., Ελληνική, Νέα
Ebook, PDF
383 σελ.