8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαίδευση και Πολιτισμός στον 21ο αιώνα
Πρακτικά Συνεδρίου - Τόμος Γ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5458-65-2
65η έκδ., Ελληνική, Νέα
Ebook, PDF
495 σελ.