8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαίδευση και Πολιτισμός στον 21ο αιώνα
Πρακτικά Συνεδρίου - Τόμος Β
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5458-64-5
64η έκδ., Ελληνική, Νέα
Ebook, PDF
511 σελ.