Ελλάδα Πολιτικός Χάρτης
70 x 100 εκ.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9412-98-8
Ανάβαση, Αθήνα, 11/2023
2η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 3.50 (περ. ΦΠΑ 24%)
Χάρτης, Χάρτης διπλωμένος