Μορφολογικές Διαδικασίες στον Γραπτό Λόγο για την Ελληνική Γλώσσα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-204-195-6
Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 5/2023
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 24.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 440 σελ.
Περιγραφή
Επιδίωξη του παρόντος συλλογικού τόμου αποτελεί η διεπιστημονική παρουσίαση των πλέον σύγχρονων θεωρητικών και ερευνητικών δεδομένων, ως προς τον ρόλο των μορφολογικών διαδικασιών στη μάθηση του γραπτού λόγου στο ορθογραφικό σύστημα της Ελληνικής. Το πόνημα αυτό αποτελεί συλλογικό οικοδόμημα εξειδικευμένων και έγκριτων επιστημόνων από την Ελλάδα, την Κύπρο και τη διεθνή ερευνητική κοινότητα. Με τον σημαίνοντα ρόλο τους στα γνωστικά τους αντικείμενα, προσφέρουν ένα γόνιμο και στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο καθώς και πλούσιο ερευνητικό υλικό που υπογραμμίζει τον αναδυόμενο ερευνητικά ρόλο της μορφολογίας σε διάφορα πεδία μάθησης του γραπτού λόγου στην Ελληνική όπως: η ορθογραφία, η αναγνωστική κατανόηση, το λεξιλόγιο, η χρήση αποτελεσματικών διδακτικών μορφολογικών στρατηγικών, η αναγνώριση ελλειμματικών μορφολογικών δεξιοτήτων σε περιπτώσεις δυσκολιών μάθησης του γραπτού λόγου (π.χ., μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες) και οι μορφολογικές δεξιότητες σε ποικίλα πολυπολιτισμικά γλωσσικά περιβάλλοντα (π.χ., διγλωσσίας).
Η διεπιστημονική διερεύνηση των μορφολογικών διαδικασιών στην κατάκτηση του γραπτού λόγου απαιτεί γνώσεις από τους τομείς της γλωσσολογίας, της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής και ιδίως τον συντονισμό των γνώσεων αυτών σε ένα ενιαίο διεπιστημονικά πεδίο. Ο συλλογικός αυτός τόμος φιλοδοξεί να συμβάλει στον εμπλουτισμό της ελληνικής βιβλιογραφίας σχετικά με τη μάθηση του γραπτού λόγου στην ελληνική γλώσσα, μέσω μιας πρώτης συλλογικής διεπιστημονικής προσπάθειας αποτύπωσης του ιδιαίτερου ρόλου των μορφολογικών διαδικασιών στον γραπτό λόγο, το οποίο αποτελεί διεθνώς ένα πεδίο αιχμής. Ο τόμος αυτός επιδιώκει να αποτελέσει ένα σημαντικό βοήθημα για ερευνητές, εκπαιδευτικούς και φοιτητές που ενδιαφέρονται για την αποτελεσματικότερη μάθηση του γραπτού λόγου στην ελληνική γλώσσα αλλά και την ευχερέστερη αντιμετώπιση των δυσχερειών κατάκτησής του, όπου αυτές εμφανίζονται.
Ειδικότερα, πραγματοποιείται αφενός μία επισκόπηση των πιο σύγχρονων ερευνητικών ευρημάτων και θεωρητικών μοντέλων αναφορικά με τη συνεισφορά των μορφολογικών διαδικασιών στις δεξιότητες του γραπτού λόγου στην ελληνική γλώσσα. Αφετέρου, προ-τείνονται οι κατάλληλες εκπαιδευτικές στρατηγικές για τη διδασκαλία των μορφολογικών δεξιοτήτων σε παιδιά τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του σχολείου και σε εξατομικευμένο επίπεδο. Ελπίζουμε το πόνημα αυτό να αποτελέσει την έμπνευση για την περαιτέρω ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας στο πεδίο των μορφολογικών δεξιοτήτων στις ποικίλες εκφάνσεις του γραπτού λόγου στην ελληνική γλώσσα.

Η ψηφιακή εικόνα του εξωφύλλου φιλοτεχνήθηκε από την Κατερίνα Τσεσμελή.