Μηχανικές Φυσικές Διεργασίες
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-221-013-0
Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 5/2023
3η έκδ. || Νέα || Βελτιωμένη
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 15/11/2024
€ 32.22 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
17 x 24 εκ., 840 γρ., 374 σελ.
Περιγραφή
Πρόλογος - Διατάξεις Μεταφοράς Υγρών-Αντλίες - Διατάξεις Μεταφοράς και Συμπίεσης Αερίων - Διεργασίες Ανάμιξης - Στοιχεία Τεχνικής Σωματιδίων - Χαρακτηρισμός Σωματιδίων - Δειγματοληψία Στερεών Σωματιδίων - Μέτρηση Κατανομής Μεγέθους Σωματιδίων - Μηχανικές Μέθοδοι Διαχωρισμού Σωματιδίων - Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Βιβλιογραφία - Προσάρτημα - Ευρετήριο-Ορολογία
Add: 2023-05-18 13:07:46 - Upd: 2023-06-13 10:40:51