Η τέχνη στην αντεπίθεσην
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-205-418-5
Οσελότος, Αθήνα, 4/2023
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 27/4/2025
€ 20.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
16 x 21 εκ., 200 γρ., 286 σελ.
Περιγραφή

Η κοινωνική σύγκρουση της χροννιάς 2020-21, που αφορά την δίωξη του εκπαιδευτικού-εικαστικού Γιώργου Γαβριήλ, εγράφτην στην συνείδησην της κυπριακής κοινωνίας ως έναν επεισόδιον που ανάδειξεν την αντίθεσην μεταξύ κοσμι­κότητας τζ̆αι θρησκευτικής οπισθοδρόμησης, τζ̆αι επίσης εξεχώρισεν τους ευγενείς πιστούς που τους κατζ̆ιάρηες.
• Περιγραφή της αποτυχημένης προσπάθειας της Εκκλησ̆ιάς, της κυ­βέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας τζ̆αι της Γεννικής Εισαγγελίας να απαγορεύσουν την δημοσιοποίησην έργων τέχνης που εν συνάδουν με τες δικές τους ιδεολογικές τζ̆αι θρησκευτικές προτι­μήσεις.
• Η αντίσταση της κοινωνίας των πολιτών, ως παράγοντας δια­τή­ρησης των δημοκρατικών θεσμών.
• Περιγραφή της κακοποίησης τεσσάρων μαθητριών, ως ένδειξη της παθογένειας του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
• Η νομική μάχη μεταξύ Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου τζαι Γιώργου Γαβριήλ.

Add: 2023-04-27 13:04:36 - Upd: 2023-04-27 13:04:36