Κόκκινο έσταζαν οι λέξεις
Κριτικά κείμενα για το ποιητικό έργο του Γιώργου Δουατζή
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5595-15-9
στίξις, Αθήνα, 4/2023
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 19/10/2024
€ 15.90 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
13 x 21 εκ., 274 σελ.
Περιγραφή

Στον τόμο αυτό, ποιητές, λογοτέχνες, κριτικοί λογοτεχνίας, γράφουν για το ποιητικό-συγγραφικό έργο του Γιώργου Δουατζή και φωτίζουν τις διαστάσεις της γραφής και της σκέψης του. Καταδεικνύουν την ταυτότητα του ποιητικού του λόγου, την κοινωνική, πολιτική, στοχαστική ματιά του. Απαντούν στο πόσο έχει εισχωρήσει στο ποιητικό του έργο η φιλοσοφία, ποιο το αξιακό του υπόβαθρο, διερευνούν πόσο έχει επηρεάσει την τέχνη του το επάγγελμα του δημοσιογράφου, πόσο συχνά ο λόγος του είναι αφοριστικός, αντιεξουσιαστικός, ανατρεπτικός, σε ποιες βεβαιότητες ή αβεβαιότητες πατάει.

Add: 2023-04-19 18:07:01 - Upd: 2023-08-09 12:59:49