Ποινική διαπραγμάτεση
Plea bargaining
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-08-0005-0
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 17/9/2024
€ 30.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, HTML
200 σελ.
Add: 2023-03-16 18:10:32 - Upd: 2023-03-16 18:10:32