Δημοφιλής μουσική
Κουλτούρες, ιστορίες, αξίες
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-83465-7-4
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 1/7/2023
€ 20.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 366 σελ.
τ. 1
Σύντομη περιγραφή
Είναι ο πρώτος τόμος ενός τρίτομου έργου στο οποίο η συγγραφέας αναλύει την έννοια της δημοφιλούς μουσικής. Στον πρώτο τόμο παρουσιάζονται οι διαφορετικές μουσικές κουλτούρες, η ιστορία τους και οι αξίες τους.
Περιγραφή

Η έννοια της δημοφιλούς μουσικής είναι δύσκολο να περιγραφεί επειδή είναι ένας πολιτισμικά πλαισιωμένος, πολυδιάστατος και φορτισμένος με αξίες όρος. Αποτελείται από ένα σύμπαν παραδόσεων, ειδών, στιλ και επιρροών, και μελετάται στους άξονες της παραγωγής, της διανομής και της κατανάλωσης. Στις προσπάθειες για τον ορισμό, περιλαμβάνεται η ιδεολογία και τα πολιτισμικά πρότυπα που κυριαρχούν σε μία δεδομένη κοινωνία, σε έναν συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Περιοχές-κλειδιά είναι: μαζική κουλτούρα, χρήση και λειτουργίες, δημοτικότητα, διασκέδαση, σύνδεση με την καθημερινή ζωή, ταυτότητες και κοινωνικές σχέσεις, mainstream, ανατροπή, διασταύρωση, ποικιλομορφία, ετερογένεια, ρευστότητα, μουσική βιομηχανία, τεχνολογία, υβριδισμός και εκλεκτισμός. Μέχρι σήμερα, είμαστε μάρτυρες της συνεχούς εξέλιξης της δημοφιλούς μουσικής με πολυάριθμα ιδιώματα άκρως επεξεργασμένης δομής, τραγούδια νέων υφολογικών δρόμων και ιδεών. Ίσως η ελαφρό τραγούδι αδυναμία ανεύρεσης ενός ξεκάθαρου ορισμού για τη δημοφιλή μουσική αποτελεί μέρος της γοητείας της.

Add: 2023-03-06 16:50:03 - Upd: 2023-03-06 16:50:03